Profil pracownika

Dr hab. Michał Łukomski

Pracownik IKiFP PAN od: 2006

Sarszy specjalista, kierownik grupy Konserwacja Prewencyjna

Instytut Konserwacji Getty'ego, Los Angeles, USA

Pokój:

E-mail: MLukomski(at)getty.edu

Tematyka badawcza:

- Badanie odpowiedzi materiałów historycznych na zmiany parametrów mikroklimatycznych w ich otoczeniu.
- Rozwój i zastosowanie nieinwazyjnych technik eksperymentalnych do pomiaru mikrouszkodzeń obiektów historycznych.

Metodyka:

- Pomiary mikrouszkodzeń powierzchni obiektów zabytkowych przy użyciu laserowych technik eksperymentalnych.
- Monitorowanie postępu niszczenia materiałów historycznych przy pomocy metody emisji akustycznej.
- Pomiary parametrów mechanicznych materiałów historycznych.

Dalsze informacje:

- 2006 adiunkt w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni.
- Doktorat (2003) Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego "Spektroskopia cząsteczek van der waalsowskich w strumieniu naddźwiękowym. Charakterystyka stanów elektronowych CdKr i Cd2."
- Magisterium (1999) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Staże zagraniczne

2004 - 2006 Staż długoterminowy, Kanada, Department of Physics, University of Windsor, Post-doctorate Fellow

2020

 • M. Łukomski, Ł. Bratasz, E. Hagan, M. Strojecki, V. L. Beltran, "Acoustic Emission Monitoring for Cultural Heritage", Getty Guidelines,

2019

 • A. Kupczak, M. Jędrychowski, Ł. Bratasz, M. Łukomski, R. Kozłowski, "Processing relative humidity data using discrete Fourier transform to control strain in art objects", Strain, (2019) 12311-12323

2018

 • L. Krzemień, M. Kot, M. Łukomski, "Stress assessment in artistic materials using a micro-scratching technique", Experimental Techniques, 42:5 (2018) 473–479
 • M. Łukomski, W.L. Beltran, F. Boersma, J. Druzik, A. Freeman, M. Strojecki, T. Learner, J. Taylor, "Monitoring acoustic emission in an epidemiological pilot study of a collection of wooden objects", Studies in Conservation, 63 (2018) 181-186
 • A. Kupczak, M. Jędrychowski, M. Strojecki, L. Krzemień, Ł. Bratasz, M. Łukomski, R. Kozłowski, "HERIe: a web-based decision-supporting tool for assessing risk of physical damage using various failure criteria", Studies in Conservation, 63 (2018) 151-155

2017

 • M. Łukomski, M. Strojecki, B. Pretzel, N. Blades, W.L. Beltran, A. Freeman, "Acoustic emission monitoring of micro-damage in wooden art objects to assess climate management strategies", Insight - Non-Destructive Testing and Condition Monitoring, 59:5 (2017) 256-264

2016

 • L. Krzemień, M. Łukomski, Ł. Bratasz, M. Mecklenburg, R. Kozłowski, "Mechanism of craquelure pattern formation on panel paintings", Studies in Conservation, 61:6 (2016) 1-7
 • J. Czop, P. Frączek, J. M. del Hoyo-Meléndez, M. Matosz, M. Obarzanowski, J. Sobczyk, R. Kozłowski, L. Krzemień, M. Łukomski, D. Węgrzynek, P. Wiącek, P. Wróbel, Ł. Bratasz, "Leonardo da Vinci Lady with an Ermine – the latest research into the artist’s painting technique and the state of preservation of the painting", Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa, 8 (2016) 231-259

2015

 • L. Krzemień, M. Strojecki, S. Wroński, J. Tarasiuk, M. Łukomski, "Dynamic response of earlywood and latewood within annual growth ring structure of Scots pine subjected to changing relative humidity", Holzforschung, 69:5 (2015) 555–561
 • Ł. Bratasz, M. Łukomski, A. Klisińska‐Kopacz, W. Zawadzki, K. Dzierżęga, M. Bartosik, R. Kozłowski, "Risk of Climate‐Induced Damage in Historic Textiles", Strain, 51(1) (2015) 78-88
 • L. Krzemień, M. Łukomski, A. Kijowska, B. Mierzejewska, "Combining digital speckle pattern interferometry with shearography in a new instrument to characterize surface delamination in museum artefacts", Journal of Cultural Heritage, 16(4) (2015) 544-550

2014

 • M. Strojecki, M. Łukomski, L. Krzemien, J. Sobczyk, Ł. Bratasz, "Acoustic emission monitoring of an eighteenth-century wardrobe to support a strategy for indoor climate management", Studies in Conservation, 59 (2014) 225-232

2013

 • M. Strojecki, C. Colla, M. Łukomski, E. Gabrielli, "Kaiser effect in historic timber elements", European Journal of Wood and Wood Products, (2013)
 • M. Łukomski, L. Krzemień, "Automated analysis of art object surfaces using time-averaged digital speckle pattern interferometry", Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8790 (2013) Article number 87900Y

2012

 • Ł. Bratasz, I. Harris, Ł. Lasyk, M. Łukomski, R. Kozłowski, "Future Climate-Induced Pressures on Painted Wood", J. Cultural Heritage, 13 (2012) 365-370
 • L. Krzemień, M. Łukomski, "Algorithm for Automated Analysis of Surface Vibrations Using Time-averaged Digital Speckle Pattern Interferometry", Appl. Optics, 51 (2012) 5154-5160
 • Ł. Lasyk, M. Łukomski, T. M. Olstad, A. Haugen, "Digital Speckle Pattern Interferometry for the Condition Surveys of Painted Wood: Monitoring the Altarpiece in the Church in Hedalen, Norway", J. Cultural Heritage, 13S (2012) 102-108
 • M. Łukomski , "Painted Wood. What Makes the Paint Crack?", J. Cultural Heritage, 13S (2012) 90-93
 • B. Rachwał, Ł. Bratasz, M. Łukomski, R. Kozłowski, "Response of Wood Supports in Panel Paintings Subjected to Changing Climate Conditions", Strain, 48 (2012) 366-374
 • B. Rachwał, Ł. Bratasz, L. Krzemień, M. Łukomski, R. Kozłowski, "Fatigue Damage of the Gesso Layer in Panel Paintings Subjected to Changing Climate Conditions", Strain, 48 (2012) 474-481
 • W. Zawadzki, M. Bartosik, K. Dzierzega, L. Bratasz, M. Lukomski, E. Peacock, "Application of fiber Bragg gratings for strain measurement in historic textiles and paintings on canvas", Opt. Appl., 42 (2012) 503-517
 • M. Strojecki, M. Łukomski, C. Colla, E. Gabrielli, "Acoustic Emission as a Non-Destructive Method for Tracing Damage: From Laboratory Testing to Monitoring Historic Structures", RILEM Bookseries, 6 (2012) 1131-1136

2011

 • Ł. Lasyk, M. Łukomski, Ł. Bratasz, "Simple DSPI for Investigation of Art Objects", Opt. Appl., 41 (2011) 687-700

2009

 • M. Strojecki, M. Krośnicki, M. Łukomski, J. Koperski, "Excitation Spectra of CdRg (Rg = He, Ne, Xe) Complexes Recorded at the D1Σ0+←X1Σ0+ Transition: from the Heaviest CdXe to the Lightest CdHe", Chem. Phys. Lett., 471 (2009) 29-35

2008

 • M. Ruszczak, M. Strojecki, M. Łukomski, J. Koperski, "Potential Energy Curves for the B11u State and Short-Range Part of the X10+g State of Cd2 Determined from Excitation and Dispersed Fluorescence Spectra Recorded Using the B11u↔X10g+ Transition", J. Phys. B, 41 (2008) 245101