Profil pracownika

Dr inż. Urszula Filek

Pracownik IKiFP PAN od: 2008

Pokój: 011

Telefon: +48 12 6395186

E-mail: ncfilek(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza materiałów mezoporowatych zawierających heteroatomy takie, jak: glin, gal, ind.
- Otrzymanie i określenie właściwości wybranych soli heteropolikwasów.
- Heterogenizacja heteropolikwasów na materiałach mezoporowatych.

Metodyka:

- Testy katalityczne prowadzone w fazie ciekłej i gazowej (utlenianie norbornenu, eteryfikacja 1-fenyloetanolu, konwersja etanolu)
- Analiza: GC, FTIR, XRD, BET, DSC, NMR

Dalsze informacje:

- Magisterium (2004) Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Kraków: "Synteza kopolimeru kwas asparaginowy/kwas mlekowy w warunkach promieniowania mikrofalowego"
- Doktorat (2011) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN: "Synteza, charakterystyka i aktywność katalityczna soli glinowych, galowych i indowych heteropolikwasów HPW i HPMo w wybranych reakcjach w fazie ciekłej"

Staże naukowe
- 2019 - 1 tydzień, The Spanish National Research Council, Instituto de Catálisis y Petroleoquímica
- 2016 - 3 miesiące, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Chemii Nieorganicznej, Grupa Chemii Zeolitów, Kraków, Polska
- 2005 - 2 tygodnie, Niemcy, Berlin, Institut für Angewandte Chemie Berlin-Adlershof e.V.
- 2005 - 3 tygodnie, Rumunia, Bukareszt, University of Bucharest, Department of Chemical Technology and Catalysis

2018

 • K. Gołąbek, K.A. Tarach, U. Filek, K. Góra-Marek, "Ethylene formation by dehydration of ethanol over medium pore zeolites", Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy , 195 (2018) 464-472

2017

 • A. Tarach, J. Tekla, U. Filek, A. Szymocha, I. Tarach, K. Góra-Marek, "Alkaline-acid treated zeolite L as catalyst in ethanol dehydration process", Microporous and Mesoporous Materials, 241 (2017) 132-144

2016

 • K.A. Tarach, J. Tekla, W. Makowski, U. Filek, K. Mlekodaj, V. Girman, M. Choi, K. Góra-Marek, "Catalytic dehydration of ethanol over hierarchical ZSM-5 zeolites: studies of their acidity and porosity properties", Catalysis Science & Technology, 6 (2016) 3568-3584
 • K. Brylewska, K.A. Tarach, W. Mozgawa, Z. Olejniczak, U. Filek, K. Góra-Marek, "Modification of ferrierite through post-synthesis treatments. Acidic and catalytic properties", Journal of Molecular Structure , 1126 (2016) 147 - 153
 • A. Micek-Ilnicka, U. Filek, "Ostatnie lata pracy naukowej Pana Profesora Adama Bielańskiego", Niedziałki, 3 (104) (2016) 60-65

2015

 • U. Filek, A. Kirpsza, A. Micek-Ilnicka, E. Lalik, A. Bielański, "Ethanol conversion over cesium-doped mono- and bi-cationic aluminum and gallium H3PW12O40 salts", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 407 (2015) 152-162
 • R. Tokarz-Sobieraj, R. Grybos, U. Filek, A. Micek-Ilnicka, P. Niemiec, A. Kirpsza, M. Witko, "Generation of acidic sites in Al, Ga, in salts of molybdenum and tungsten Keggin-type heteropolyacids. DFT modeling and catalytic tests", Catalysis Today, 257 (2015) 72-79

2013

 • U. Filek, D. Mucha, M. Hunger, B. Sulikowski, "Novel gallium and indium salts of the 12-tungstophosphoric acid: Synthesis, characterization and catalytic properties", Catal. Commun., 30 (2013) 19-22

2011

 • U. Filek, E. Bielańska, R.P. Socha, A. Bielański, "Reduced copper salt of Wells-Dawson type heteropolyacid as a bifunctional catalyst", Catalysis Today, 169 (2011) 150-155
 • D. Majda, A. Korobov, U. Filek, B. Sulikowski, P. Midgley, D.A. Nicol, J. Klinowski, "Low-temperature thermal decomposition of crystalline party and completely deuterated ammonium perchlorate", Chemical Physics Letters, 504 (2011) 185-188

2010

 • A. Bressel, J. Frey, U. Filek, B. Sulikowski, D. Freude, M. Hunger, "Oxygen coordination of aluminium cations in dehydrated AlPW12O40 investigated by solid-state NMR spectroscopy", Chemical Physics Letters, 487 (2010) 285-290

2008

 • U. Filek, A. Bressel, B. Sulikowski, M. Hunger, "Structural Stability and Broensted Acidity of Thermally Treated AlPW12O40 in Comparison with H3PW12O40", J. Phys. Chem. C, 112 (2008) 19470-19476
 • D. Majda, A. Korobov, U. Filek, B. Sulikowski, P. Midgley, D. Vowles, J. Klinowski, "Low-Temperature Thermal Decomposition of Large Single Crystals of Ammonium Perchlorate", Chem. Phys. Lett., 454 (2008) 233-236

2007

 • U. Filek "Polimery", Wszechświat, 108 (2007) 136-137