Profil pracownika

Agnieszka Dudzik

Pokój:

Tematyka badawcza:

- Badania spektrum substratowego enzymów (EBDH i PEDH) i analiza produktów reakcji metodami GC-MS i LC-MS.
- Badania kinetyki reakcji enzymatycznej

Metodyka:

- Spektroskopowe techniki badania aktywności enzymu z różnymi substratami bazujące na fotometrycznym teście aktywności (UV/Vis).
- Nadekspresja PEDH w hodowli E.coli
- Zastosowanie FPLC i technik elektroforetycznych do oczyszczania i monitorowania czystości enzymu
- Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorami DAD i MS (LC-DAD-ESI/APCI-MS) do separacji produktów reakcji katalizowanych przez PEDH
- Zastosowanie chromatografii gazowej z detekcją masową (GC-MS) do separacji produktów reakcji katalizowanych przez EBDH i PEDH

2017

 • A. Rugor, M. Tataruch, J. Staroń, A. Dudzik, E. Niedzialkowska, P. Nowak, A. Hogendorf, A. Michalik-Zym, D. B. Napruszewska, A. Jarzębski, K. Szymańska, W. Białas, M. Szaleniec, "Regioselective hydroxylation of cholecalciferol, cholesterol and other sterol derivatives by steroid C25 dehydrogenase", Appl. Microbiol. Biotechnol., 101 (2017) 1163-1174
 • M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent, P.411750-A1

2015

 • A. Dudzik, W. Snoch, P. Borowiecki, J. Opalinska-Piskorz, M. Witko, J. Heider, M. Szaleniec, "Asymmetric reduction of ketones and β-keto esters by (S)-1-phenylethanol dehydrogenase from denitrifying bacterium Aromatoleum aromaticum", App. Microbiol. Biotechnol., 99 (2015) 5055-5069
 • P. Borowiecki, D. Paprocki, A. Dudzik, J. Plenkiewicz, "Chemoenzymatic synthesis of proxyphylline enantiomers", J. Org. Chem.,
 • M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent Application, P.411750 (25.03.2015)

2014

 • M. Szaleniec, A. Dudzik, B. Kozik, T. Borowski, J. Heider, M. Witko,, "Mechanistic basis for the Enantioselectivity of the Anaerobic Hydroxylation of Alkylaromatic compounds by Ethylbenzene Dehydrogenase", J. Inorg. Biochem., 139 (2014) 9–20

2013

 • D. H. Knack, J. L. Marshall, G. P. Harlow, A. Dudzik, M. Szaleniec, S-Y. Liu, J. Heider, "BN/CC isosteric compounds as new class of enzyme inhibitors: N- and B-ethyl-1,2-azaborine inhibit ethylbenzene hydroxylation as non-convertible substrate analogs", Angew. Chem. Int. Ed., 52 (2013) 2599 –2601
 • D. H. Knack, J. L. Marshall, G. P. Harlow, A. Dudzik, M. Szaleniec, S-Y. Liu, J. Heider, "BN/CC-isosterische Verbindungen als Enzyminhibitoren: Hemmung der Hydroxylierung von Ethylbenzol durch N - und B -Ethyl-1,2-aza- borin als nichtkonvertierbare Substratanaloga", Angew. Chem., 125 (2013) 2660 –2662
 • A. Dudzik, B. Kozik, M. Tataruch, A. Wójcik, D. Knack, T. Borowski, J. Heider, M. Witko, M. Szaleniec, "The reaction mechanism of chiral hydroxylation of p-OH and p-NH2 substituted compounds by ethylbenzene dehydrogenase", Can. J. Chem., 91 (2013) 775-786

2012

 • D. Knack, C. Hagel, M. Szaleniec, A. Dudzik, A. Salwinski, J. Heider, "Substrate and inhibitor spectrum of ethylbenzene dehydrogenase: perspectives on application potential and catalytic mechanism", Appl. Environ. Microb., 78 (2012) 6475–6482

2009

 • M.Szaleniec, A.Dudzik, M.Pawul, B.Kozik "Quantitative Structure Enantioselective Retention Relationship for High-performance Liquid Chromatography Chiral Separation of 1-Phenylethanol Derivatives", J. Chromatgr. A, 1216 (2009) 6224-6235