Profil pracownika

Dr hab. Aneta Michna

Pracownik IKiFP PAN od: 2007

Pokój: 137, 124

Telefon: +48 12 6395 202

E-mail: ncmichna(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza metalicznych nanocząstek i ich charakterystyka w objętości.
- Mechanizm osadzania nanocząstek srebra na powierzchniach homo i heterogenicznych.
- Elektrokinetyczna charakterystyka powierzchni heterogenicznych.
-Charakterystyka polielektrolitów w objętości.
-Tworzenie monowarstw i wielowarstw polielektrolitów na powierzchniach stałych i ich charakterystyka fizykochemiczna.

Metodyka:

- Mikroskopia AFM.
- Pomiary współczynnika dyfuzji, ruchliwości elektroforetycznej nanocząstek metalicznych i polielektrolitów.
- Pomiary potencjału przepływu dla powierzchni makroskopowych.

Dalsze informacje:

-Habilitacja (2018) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, temat rozprawy habilitacyjnej „Określenie mechanizmów adsorpcji makrojonów oraz stabilności tworzonych przez nie monowarstw na powierzchniach stałych”
- Doktorat (2007) Studium Doktoranckie przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchnii PAN w Krakowie, temat pracy doktorskiej: "Mechanizm oddziaływania cząstek koloidalnych z powierzchniami heterogenicznymi wyznaczony przy pomocy badań adsorpcji oraz zjawisk elektrokinetycznych"
- Magisterium (2003) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, temat pracy magisterskiej "Własności fotofizyczne estrów etylowych pochodnych kwasu 3-amino-2,4-dicyjano-5-fenylobenzoesowego"

Staże zagraniczne

- 8-12 kwiecień 2019- Szkolenie w ramach programu Erasmus+ dla pracowników, Wydział Ochrony Materiałów i Technologii Powierzchni (BAM), Berlin, Niemcy.
- 13–16 kwiecień 2010- Warsztaty szkoleniowe w ramach „COST training school”, Wydział Technologii Chemicznej, Uniwersytet w Delft, Holandia
- 2009 - 1 miesiąc, staż, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Cypryjski, Nikozja, Cypr.
- 2008 - 11 miesięcy, staż podoktorski, Stranski-Laboratorium, Instytut Chemii, Politechnika Berlińska, Berlin, Niemcy.
- 2007 - 1 miesiąc, staż, Wydział Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Stosowanej, Uniwersytet Genewski, Genewa, Szwajcaria.
- 2005 - 2 miesiące, staż, Wydział Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Stosowanej, Uniwersytet Genewski, Genewa, Szwajcaria.

2020

 • A. Michna, A. Pomorska, M. Nattich-Rak, M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Hydrodynamic Solvation of Poly(amido amine) Dendrimer Monolayers on Silica", J. Phys. Chem. C, (2020)

2019

 • A. Michna, M. Morga, Z. Adamczyk, K. Kubiak, "Monolayers of Silver Nanoparticles Obtained by Green Synthesis on Macrocation Modified Substrates", Mater. Chem. Phys., 227 (2019) 224-235
 • A. Michna, P. Batys, M. Morga, A. Pomorska, M. Wytrwal-Sarna, M. Kepczynski, Z. Adamczyk, "Formation of Strong Polycation (Poly[(3-allylamino-2- hydroxypropyl)trimethylammonium chloride]) Monolayers on Mica, Silica, and Gold Substrates: Modeling and Experimental Studies", J. Phys. Chem. C, 123 (2019) 19022-19032

2018

 • M. Tsirigotis-Maniecka, L. Szyk-Warszyńska, A. Michna, P. Warszyński, K.A. Wilk, "Colloidal Characteristics and Functionality of Rationally Designed Esculin - Loaded Hydrogel Microcapsul", J. Colloid Interface Sci., 530 (2018) 444-458
 • M. Mosiałek, A. Michna, M. Dziubaniuk, E. Bielańska, A. Kežionis; T. Šalkus, E. Kazakevičius, B. Bożek, A. Krawczyk, J. Wyrwa, A. F Orliukas, "Composite Cathode Material LSCF-Ag for Solid Oxide Fuel Cells Obtained in One Step Sintering Procedure", Electrochim. Acta, 282 (2018) 427-436

2017

 • A.Y. Gyurova, A. Michna, L. Nikolov, E. Mileva, "Self - Assembly of Four- and Two-Antennary Oligoglycines in Aqueous Medium", Colloids Surf., A, 519 (2017) 106-116
 • A. Michna, Z. Adamczyk, K. Sofinska, K. Matusik, "Monolayers of Poly(amido amine) Dendrimers on Mica – In situ Streaming Potential Measurements", J. Colloid Interface Sci., 485 (2017) 232-241
 • M. Morga, A. Michna, Z. Adamczyk, "Formation and Stability of Polyelectrolyte/Polypeptide Monolayers Determined by Electrokinetic Measurements", Colloids Surf., A, 529 (2017) 302 -310
 • A. Michna, "Macroion Adsorption- Electrokinetic and Optical Methods", Adv. Colloid Interface Sci., 250 (2017) 95-131

2016

 • A. Michna, Z. Adamczyk, M. Williams, S. P. Armes, "Streaming Potential Studies of the Adsorption of Fluorescently - Labeled Poly(ethylene imine) onto Mica", Colloids Surf., A, 494 (2016) 256-265

2015

 • A. Michna, Z. Adamczyk, P. Batys, "Mapping Single Macromolecule Chains Using the Colloid Deposition Method: PDADMAC on Mica", J. Colloid Interface Sci., 450 (2015) 82-90
 • M. Mosiałek, M. Krzan, M. Tatko, E. Bielańska, A. Kędra, A. Michna, E. Czerlunczakiewicz, "Composite Cathode Materials for Solid Oxide Fuel Cells", Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, 67 (2015) 220-221

2014

 • M. Mosiałek, M. Dudek, A. Michna, M. Tatko, A. Kędra, M. Zimowska, "Composite Cathode Materials Ag-Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3 for Solid Oxide Fuel Cells", J. Solid State Electr., 18 (2014) 3011-3021
 • Z. Adamczyk, K. Jamroży, P. Batys, A. Michna, "Influence of Ionic Strength on Poly(diallyldimethylammonium chloride) Macromolecule Conformations in Electrolyte Solutions", J. Colloid Interface Sci., 435 (2014) 182-190
 • A. Michna, Z. Adamczyk, K. Kubiak, K. Jamroży, "Formation of PDADMAC Monolayers Evaluated in situ by QCM and Streaming Potential Measurements", J. Colloid Interface Sci., 428 (2014) 170-177

2013

 • J. Barbasz, M. Cieśla, A. Michna, "Competitive Adsorption of Bimodal Latex Suspension", Acta Phys. Pol. B, 44 (2013) 945-954
 • Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Sadowska, A. Michna, K. Szczepaniak, "Mechanisms of Nanoparticle and Bioparticle Deposition - Kinetic Aspects", Colloids Surf., A, 439 (2013) 3-22
 • A. Michna, Z. Adamczyk, K. Jamroży, "Kinetics of Fluorescent Latex Particle Deposition at Polyelectrolyte Monolayers Determined by in situ Measurements", Colloids Surf., A, 436 (2013) 237-244

2011

 • A. Michna, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, "Kinetics of Silver Nanoparticle Deposition onto Poly(ethylene imine) Modified Mica Determined by AFM and SEM Measurements", Colloids Surf., A, 377 (2011) 261-268
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, A. Michna, "High Density Silver Nanoparticle Monolayers Produced by Colloid Self - assembly on Polyelectrolyte Supporting Layers", J. Colloid Interface Sci., 364 (2011) 39-48

2010

 • A. Michna, Z. Adamczyk, B. Siwek, M. Oćwieja, "Silver Nanoparticle Monolayers on Poly(ethylene imine) Covered Mica Produced by Colloidal Self - assembly", J. Colloid Interface Sci., 245 (2010) 187-193

2009

 • A. Bratek, Z. Adamczyk, E. Szeląg, A. Bastrzyk, A. Michna, J. Barbasz, "Colloid Particle Deposition on Heterogeneous Surfaces Produced by Polyelectrolyte Adsorption", Colloids Surf. A, 343 (2009) 111-117

2007

 • Z. Adamczyk, A. Michna, M. Szaraniec, A. Bratek, J. Barbasz, "Characterization of Poly(ethylene imine) Layers on Mica by the Streaming Potential and Particle Deposition Methods", J. Colloid Interface Sci., 313 (2007) 86-96
 • A. Michna, Z. Adamczyk, M. Zembala, "Deposition of Colloid Particles on Polyelectrolyte Multilayers", Colloids Surf. A, 302 (2007) 467-472
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, K. Jaszczółt, A. Michna, J. Barbasz, "Particle Deposition as a Tool for Studying Hetero-interactions", , 9 (2007) 247-311

2006

 • Z. Adamczyk, M. Zembala, A. Michna "Polyelectrolyte Adsorption Layers Studied by Streaming Potential and Particle Deposition", J. Colloid Interface Sci., 303 (2006) 353-364

2005

 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, A. Michna, B. Siwek, L. Szyk-Warszyńska, M. Zembala "Irreversible Adsorption of Particles on Heterogeneous Surfaces", Adv. Colloid Interface Sci., 118 (2005) 25-42