Na skróty

Przypomnienie hasła

Profil pracownika

Dr Erwin Lalik

Pracownik IKiFP PAN od: 1984

Adiunkt

Pokój: 04

Telefon: +48 12 6395 189

E-mail: nclalik(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Kalorymetryczne badania ciepła sorpcji gazów na katalizatorach palladowych i naniesionych katalizatorach złotowych.

Dynamika oscylacji termokinetycznych podczas sorpcji wodoru w metalicznyn palladzie.

Kinetyka i termochemia interkalacji wodoru i tworzenia brązów w sieci krystalicznej tlenków metali przejściowych (MoO3, WO3).

Metodyka:

Mikrokalorymetr przepływowy do gazów firmy Microscal sprzężony ze spektrometrm masowym.

Połączenie mikrokalorymetrii i metody potencjostatycznej do pomiaru jednoczesnego pomiaru ruchu ciepła i ładunku w złożu katalizatora.

Dalsze informacje:

Przebieg pracy naukowej

- Doktorat (2003) University of London/The ISIS Neutron Facility, "Reduction Kinetics and Thermal Behaviour of MoO3 Studied in situ with Neutron Powder Diffraction".

Staże zagraniczne:

- 1990-1992 research assistant na Wydziale Chemii University of Cambridge, Wielka Brytania.

- 1996-2000 CASE student w The ISIS Neutron Facility of Rutherford Appleton Laboratory, Wielka Brytania.

PUBLIKACJE I PATENTY

2019

 • N. Ogrodowicz, E. Lalik, A. Micek-Ilnicka, "Alcohols dehydration in heterogeneous system – FTIR method development for quantitative determination of catalytic parameters", Molecular Catalysis, 469 (2019) 1-9

2018

 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, R. Kosydar, D. Duraczyńska, J. Gurgul, "Carbon-supported Pd100-XAuX alloy nanoparticles for the electrocatalytic oxidation of formic acid; influence of metal particles composition on activity enhancement", Appl. Catal. B-Environ., 221 (2018) 393-405
 • A. Kirpsza, E. Lalik, G. Mordarski, A. Micek-Ilnicka, "Catalytic properties of carbon nanotubes-supported heteropolyacids in isopropanol conversion", Applied Catalysis A, General, 549 (2018) 254-262
 • M. Kolodziej, E. Lalik, J.C. Colmenares , P. Lisowski , J. Gurgul, D. Duraczynska, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of Pd/MoO3 prepared by the sonophotodeposition method", Mater. Chem. Phys., 204 (2018) 361-372

2017

 • E. Lalik, G. Mordarski, R. P. Socha, A. Drelinkiewicz, "Chaotic variations of electrical conductance in powdered Pd correlating with oscillatory sorption of D2", Phys. Chem. Chem. Phys., 19 (2017) 7040-7053

2016

 • M. Kołodziej, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, J. Gurgul, D. Duraczynska, R. Kosydar, "Activity/selectivity control in Pd/HxMoO3 catalyzed cinnamaldehyde hydrogenation", Appl. Catal. A-Gen., 515 (2016) 60-71
 • E. Lalik, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, R. Tokarz-Sobieraj, M. Witko, T. Szumełda, J. Gurgul, D. Duraczyńska, "A role of Au-content in performance of Pd-Au/SiO2 and Pd-Au/Al2O3 catalyst in the hydrogen and oxygen recombination reaction. The microcalorimetric and DFT studies", Appl. Catal. A-Gen., 517 (2016) 196-210

2015

 • E. Lalik, R. Kosydar, R. Tokarz – Sobieraj, M. Witko, T. Szumełda, M. Kołodziej, W. Rojek, T.Machej, A. Drelinkiewicz, "Humidity induced deactivation of Al2O3 and SiO2 supported Pd, Pt, Pd-Pt catalysts in H2 + O2 recombination reaction: the catalytic, microcalorimetric and DFT studies", Appl. Catal. A, 501 (2015) 27-40
 • U. Filek, A. Kirpsza, A. Micek-Ilnicka, E. Lalik, A. Bielański, "Ethanol conversion over cesium-doped mono- and bi-cationic aluminum and gallium H3PW12O40 salts", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 407 (2015) 152-162
 • Erwin Lalik, Alicja Drelinkiewicz, Robert Kosydar, Tomasz Szumełda, Elżbieta Bielańska, Dan Groszek, Angelo Iannetelli, Martin Groszek, "Oscillatory Behavior and Anomalous Heat Evolution in Recombination of H2 and O2 on Pd-based Catalysts", Industrial & Engineering Chemistry Research, 54 (2015) 7047-7058
 • E. Lalik, M. Kołodziej, R. Kosydar, T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, "Hydrogen and oxygen reaction on SiO2 and MoO3 supported Pd-Pt catalysts", Recyclable Catalysis, 2 (2015) 27-35
 • E. Lalik, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, W. Rojek, T. Machej, J. Gurgul, T. Szumełda, M. Kołodziej, E. Bielańska, "Activity and deactivation of Pd/Al2O3 catalysts in hydrogen and oxygen recombination reaction; a role of alkali (Li, Cs) dopant", Int. J. Hydrogen Energy, 40 (2015) 16127-16136

2014

 • L. Matachowski, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, J. Kryściak-Czerwenka, "Efficient dehydration of ethanol on the self-organized surface layer of H3PW12O40 formed in the acidic potassium tungstophosphates", Appl. Catal. A: General, 469 (2014) 290-299
 • Erwin Lalik, "Chaos in oscillatory sorption of hydrogen in palladium", Journal of Mathematical Chemistry, 52 (2014) 2183
 • Władysław Rudzinski • Erwin Lalik, "Aleksander Jerzy Groszek: a pioneer in adsorption calorimetry", Adsorption, 20 (2014) 999-1000

2012

 • A. J. Groszek, J. Haber, E. Lalik, A method of activating of a composition, Patent Number: GB2453140.

2011

 • L. Matachowski, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, D. Mucha, B. Gil, Z. Brożek-Mucha, Z. Olejniczak, "The influence of reagent used for the precipitation of Cs2HPW12O40 salt on its textural and catalytic properties", Microporous Mesoporous Mater., 144 (2011) 46-56
 • R. Kosydar, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, J. Gurgul, "The role of alkali modifiers (Li, Na, K, Cs) in activity of 2%Pd/Al2O3 catalysts for 2-ethyl-9,10-anthraquione hydrogenation", Applied Catalysis A: General, 402 (2011) 121-131
 • A. J. Groszek, E. Lalik, "Effect of oxygen on the production of abnormally high heats of interaction with hydrogen chemisorbed on gold", Appl. Surf. Sci , 257 (2011) 3192-3195
 • E. Lalik, "An empirical dependence of frequency in the oscillatory sorption of H2 and D2 in Pd on the first ionization potential of noble gases", J. Chem. Phys., 135, 064702 (2011)
 • E. Lalik, "Kinetic analysis of reduction of MoO3 to MoO2", Catal. Today, 169 (2011) 85-92

2010

 • A. J. Groszek, E. Lalik, J. Haber, "Heats of interaction of gold and platinum powders with hydrogen and its effect on subsequent sorption of oxygen and noble gases ", Appl. Surf. Sci., 256 (2010) 5498-5502

2009

 • K.Kupiec, J.Rakoczy, E.Lalik "Modeling of PSA Separation Process Including Friction Pressure Drop in Adsorbent Bed", Chemical Eng. Process., 48 (2009) 1199-1211
 • J.Rakoczy, K.Kupiec, E.Lalik "Study of Bioethanol Dehydration by Cyclic Adsorption-Desorption Process", Polish J. Environmental Stud., 18 (2009) 188-191
 • A.Zięba, L.Matachowski, E.Lalik, A.Drelinkiewicz "Methanolysis of Castor Oil Catalysed by Solid Potassium and Cesium Salts of 12-Tungstophosphoric Acid", Catal. Lett., 127 (2009) 183-184

2008

 • E.Lalik, J.Haber, A.J.Groszek "Oscillatory Rates of Heat Evolution During Sorption of Hydrogen in Palladium", J. Phys. Chem. C, 112 (2008) 18483-18492
 • A.J.Groszek, J.Haber, E.Lalik "A Method of Activating of a Composition", International PTC Patent Application No. PCT/GB2008/003265 (25 09 2008)
 • A.J.Groszek, J.Haber, E.Lalik "Method for Activating a Catalyst", British Patent, GB 2430394 (14. 05.2008)

2006

 • E. Lalik, R. Mirek, J. Rakoczy, A. Groszek "Microcalorimetric Study of Sorption of Water and Ethanol in Zeolites 3A and 5A", Catal. Today, 114 (2006) 242-247
 • J. Poźniczek, A. Lubańska, A. Micek-Ilnicka, D. Mucha, E. Lalik, A. Bielański "TiO2 and SiO2 Supported Wells-Dawson Heteropolyacid H6P2W18O62 as the Catalyst for ETBE Formation", Appl. Catal. A, 298 (2006) 217-224

2005

 • J. Groszek, E. Lalik, J. Haber "Heats of Displacement of Hydrogen from Palladium by Noble Gases", Appl. Surface Sci., 252 (2005) 654
 • E. Lalik "Shannon Information as a Measure of Distortion in Coordination Polyhedra", J. Applied Cryst., 38 (2005) 152
 • A. J. Groszek, J. Haber, E. Lalik "Preparation of a Catalyst", Int. PTC Patent Application No PCT/GB2005/002212 (2005)

2004

 • E.Lalik "Elementy architektury małego kościoła parafialnego w Anglii", Aura, 6 (2004) 26-27
 • A.J.Groszek, J.Haber, E.Lalik "Preparation of Catalyst", British Patent Application No RPS/MDP/P7196GB00 (2004)

2003

 • E. Lalik, A. Micek-Ilnicka, A. J. Groszek, A. Bielański "Calorimetric Study of Ammonia Sorption on H4SiW12O40", Phys. Chem. Chem. Phys., 5 (2003) 3606-3609

2002

 • P. Barnes, J. M. Cockroft, S. D. Jacques, R. Pisula, E. Lalik, F. Lupo, M. Johnson, D. Hooper and M. Betson, "The use of synchrotron and neutron radiation for time- and space-resolved powder diffraction studies in materials science", Acta Cryst. A58 (Suplement), C212 (2002)

2001

 • E. Lalik, W. I. F. David, P. Barnes, J. F. C. Turner, "Mechanisms of Reduction of MoO3 to MoO2 Reconciled,", J. Phys. Chem. B , 105 (2001) 9153

1997

 • J. Haber, E. Lalik, "Catalytic Properties of MoO3 Revisited, ", Catal. Today, 33 (1997) 119

1993

 • E. Lalik, W. Kolodziejski, A. Lerf, J. Klinowski, "Transformation of the Al13 Polyoxycation Intercalated in the Layered Lattice of MoO3", J. Phys. Chem., 97 (1993) 223

1992

 • W. Kolodziejski, E. Lalik, A. Lerf, J. Klinowski, "27Al Solid-State NMR Studies of Molybdenum Bronze Intercalated with Aluminium Polyoxycations", Chem. Phys. Letters, 194 (1992) 429
 • A. Lerf, E. Lalik, W. Kolodziejski,J. Klinowski , "Intercalation of Polyoxycation Species into Conducting Layered Host Lattices of MoO3 and TaS2", J. Phys. Chem. , 96 (1992) 7389
 • E. Lalik, X. Liu, J. Klinowski, "The Role of Gallium in the Catalytic Activity of Zeolites [Si,Ga]-ZSM-5 for Methanol Conversion", J. Phys. Chem., 96 (1992) 805

1988

 • K. Bruckman, J. Haber, E. Lalik, E. M. Serwicka, " Heteropolysalt-Supported Heteropolyacids as a New Class of Acid-Base and Redox Catalysts, ", Catal. Letters 1, 35 (1988)., 1 (1988) 35