Na skróty

Przypomnienie hasła

Profil pracownika

Mgr Jerzy Podobiński

Pracownik IKiFP PAN od: 1992

Pokój: 220

Telefon: +48 12 6395 167

E-mail: ncpodobi(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Charakterystyka powierzchni katalizatorów – określenie kwasowości ( termoprogramowana desorpcja TPD amoniaku),
- Charakterystyka aktywności katalitycznej (termoprogramowane utlenianie TPO)
- Analiza produktów reakcji heterogenicznej w fazie gazowej

Metodyka:

- Zastosowanie detekcji masowej (MS) do analizy desorbatu oraz produktów reakcji

Dalsze informacje:

- Magisterium (1992) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Tytuł pracy: Geometria molekularna związków zawierających pierścień 1,4,8,11-tetraazacyklotetradeka-x-enowy. Próba strukturalnego studium porównawczego.
- 2006/2007 – 12-miesięczne stypendium w ramach projektu Transfer of Knowledge in Design of Porous Catalysts, Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Hiszpania, Madryt

Najnowsze publikacje

2020

 • M. Gackowski, J. Podobiński, E. Brocławik, J. Datka, "IR and NMR Studies of the Status of Al and Acid Sites in Desilicated Zeolite Y", Molecules, 25 (2020) 31
 • A. Kornas, M. Śliwa, M. Ruggiero-Mikołajczyk, K. Samson, J. Podobiński, R. Karcz, D. Duraczyńska, D. Rutkowska-Zbik, R. Grabowski, "Direct hydrogenation of CO2 to dimethyl ether (DME) over hybrid catalysts containing CuO/ZrO2 as a metallic function and heteropolyacids as an acidic function", Reac. Kinet. Mech. Cat., 130 (2020) 179-194

2019

 • M. Gackowski, J. Podobiński, M. Hunger, "Evidence for a strong polarization of n-hexane in zeolite H-ZSM-5 by FT-IR and solid-state NMR spectroscopy", Microporous and Mesoporous Materials, 273 (2019) 67-72
 • M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, B. Sulikowski, J. Datka, "Spectroscopic IR and NMR studies of hierarchical zeolites obtained by desilication of zeolite Y: Optimization of the desilication route", Micropor. Mesopor. Mater. , 281 (2019) 134-141
 • M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, A. Korzeniowska, B. Sulikowski, J. Datka, "Hierarchical Zeolite Mazzite: Physicochemical Properties and α-Pinene Isomerization", Appl. Catal. A: Gen., 578 (2019) 53-62
 • Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, D. Rutkowska-Zbik, J. Datka, "IR Studies of the Cu Ions in Cu-Faujasites", Molecules, 24 (2019) 4250

2018

 • M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, S. Jarczewski, P. Kuśtrowski, J. Datka, "Hierarchical zeolites Y obtained by desilication: Porosity, acidity and catalytic properties", Microporous Mesoporous Mater., 263 (2018) 282-288
 • M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, B. Sulikowski, J. Datka , "IR and NMR studies of hierarchical material obtained by the treatment of zeolite Y by ammonia solution", Spectrochim. Acta, Part A, 193 (2018) 440-446
 • J. Duch, M. Mazur, M. Golda-Cepa, J. Podobiński, W. Piskorz, A. Kotarba, "Insight into the modification of electrodonor properties of multiwalled carbon nanotubes via oxygen plasma: Surface functionalization versus amorphization", Carbon, 137 (2018) 425-432
 • M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, J. Datka , "Hydroxyl Groups Of Exceptionally High Acidity In Desilicated Zeolites Y", ChemPhysChem , 10.1002/cphc.201800948

2009

 • T. Biswick, W. Jones, A. Pacuła, E. Serwicka, J. Podobiński, "Evidence for the Formation of Anhydrous Zinc Acetate and Acetic Anhydride during the Thermal Degradation of Zinc Hydroxy Acetate, Zn5(OH)8(CH3COO)2ˇ4H2O to ZnO", Solid State Sci., 11 (2009) 330-335

2008

 • Jaume Vila, Fernando Sapińa, Eduardo Martínez, Vicente Cortés, Jerzy Podobinski, "Synthesis and characterization of nanostructured Co1-xNixMoO4 catalysts active in the ODH of propane", CONTRIBUTIONS to SCIENCE, 4 (2) (2008) 223–229

2007

 • M. Zimowska, A. Michalik-Zym, R. Janik, T. Machej, J. Gurgul, R. Socha, J. Podobiński, E. M. Serwicka, "Catalytic Combustion of Toluene over Mixed Cu-Mn Oxides", Catal. Today, 119 (2007) 321-326