Profil pracownika

Dr inż. Julia Maciejewska-Prończuk

Pracownik IKiFP PAN od: 2014

Specjalista

Pokój: 137

Telefon: +48 12 6395 202

E-mail: ncmaciej(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza nanocząstek metali szlachetnych
- Charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek w objętości
- Mechanizm osadzania nanocząstek złota na powierzchniach heterogenicznych oraz homogenicznych

Metodyka:

- Mikrowaga kwarcowa z monitorowaną dysypacją energii (QCM-D)
- Pomiary ruchliwości elektroforetycznej oraz dynamicznego rozpraszania światła
- Mikroskopia sił atomowych (AFM)

Dalsze informacje:

Doktorat (2019) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. Tytuł pracy: "Mechanizm tworzenia warstw nanocząstek metali szlachetnych na powierzchniach międzyfazowych ciało stałe-elektrolit"

Magisterium (2014) Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, Tytuł pracy: "Heteropolizwiązki jako katalizatory reakcji utleniania fenolu"

2019

  • J. Maciejewska-Prończuk, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, A. Pomorska, "Formation of Gold Nanoparticle Bilayers on Gold Sensors", Colloids Surf., A, 560 (2019) 393-401
  • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, J. Maciejewska-Prończuk "Sposób modyfikowania powierzchni stałych o ujemnym ładunku powierzchniowym, zwłaszcza powierzchni sensorów mikrowag kwarcowych, dodatnio naładowanymi nanoczastkami złota" PL XXX nadany dnia 05.12.2019

2017

  • J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Zimowska, "Homogeneous Gold Nanoparticle Monolayers - QCM and Electrokinetic Characteristics", Colloids Surf., A, 514 (2017) 226-235
  • M. Oćwieja, J. Maciejewska-Prończuk, Z. Adamczyk, M. Roman, "Formation of Positively Charged Gold Nanoparticle Monolayers on Silica Sensors", J. Colloid Interface Sci., 501 (2017) 192–201
  • M. Oćwieja, K. Matras-Postołek, J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, S. Sovinska, A. Żaba, M. Gajewska, T. Król, K. Cupiał, M. Bredol, "Formation and Stability of Manganese-Doped ZnS Quantum Dot Monolayers Determined by QCM-D and Streaming Potential Measurements", J. Colloid Interface Sci., 503 (2017) 186-197
  • M. Oćwieja, A. Węgrzynowicz, J. Maciejewska-Prończuk, P. Michorczyk, Z. Adamczyk, M. Roman, E. Bielańska, "Preparation of Iron Oxide Nanoparticles Doped by Chromium for Application in Water - Gas Shift Reaction", Colloids Surf., A, 523 (2017) 71-80

2016

  • K. Kubiak, Z. Adamczyk, J. Maciejewska, M. Oćwieja, "Gold Nanoparticle Monolayers of Controlled Coverage and Structure", J. Phys. Chem. C, 120 (2016) 11807-11819
  • J. Maciejewska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, B. Napruszewska, "Titanium Dioxide/Silver Nanoparticle Bilayers Prepared in Self - Assembly Processes", Annales UMCS Sectio AA Chemistry, LXXI (1) (2016) 29-46
  • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, Maciejewska-Prończuk „Sposób Modyfikowania Powierzchni Stałych o Ujemnym Ładunku Powierzchniowym, Zwłaszcza Powierzchni Sensorów Mikrowag Kwarcowych, Dodatnio Naładowanymi Nanocząstkami Złota” P.419878 (19 grudnia 2016).

2015

  • K. Pamin, J. Połtowicz, M. Prończuk, S. Basąg, J. Maciejewska, J. Kryściak-Czerwenka, R. Tokarz-Sobieraj, "Hydroxylation of Phenol by Hydrogen Peroxide Catalyzed by Heteropoly Compounds in Presence of Glycerol as Green Solvent", Catal. Today, 257 (2015) 80-85