Profil pracownika

mgr inż. Dawid Lupa

Pracownik IKiFP PAN od: 2015

Doktorant

Pokój: 135

Telefon: +48 12 6395 126

E-mail: nclupa(at)cyfronet.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza mikrocząstek polimerowych
- Charakterystyka fizykochemiczna układów koloidalnych
- Mechanizmy tworzenia monowarstw polielektrolitów na różnorodnych powierzchniach międzyfazowych
- Stabilność i właściwości monowarstw polielektrolitów

Metodyka:

- Dynamiczne rozpraszanie światła
- Skaningowa mikroskopia elektronowa
- Mikroskopia sił atomowych
- Metody elektrokinetyczne

Dalsze informacje:

Wykształcenie:
- Magisterium (2015) Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, Tytuł pracy: Kinetyka uwalniania jonów z nanocząstek srebra o kontrolowanych właściwościach powierzchniowych.

2019

  • D. Lupa, M. Oćwieja, N. Piergies, A. Baliś, C. Paluszkiewicz, Z. Adamczyk, "Gold Nanoparticles Deposited on Silica Microparticles-Electrokinetic Characteristics and Application in SERS", Colloid Interfac. Sci., 33 (2019) 100219

2018

  • D. Lupa, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, D. Duraczyńska, "Formation, Properties and Stability of Silver Nanoparticle Monolayers at PDADMAC Modified Polystyrene Microparticles", Colloids Surf., A, 554 (2018) 317-325
  • M. Oćwieja, D. Lupa, Z. Adamczyk, "Gold Nanoparticle Layers on Polystyrene Microspheres of Controlled Structure and Electrokinetic Properties", Langmuir, 34 (2018) 8489-8489

2016

  • Z. Adamczyk, M. Oćwieja, H. Mrowiec, S. Walas, D. Lupa, "Oxidative Dissolution of Silver Nanoparticles: A New Theoretical Approach", J. Colloid Interface Sci., 469 (2016) 355-364
  • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, T. Basinska, M. Gosecka, D. Lupa, "Monolayers of Poly(styrene/α-tert-butoxy-ω-vinylbenzyl-polyglycidol) Microparticles Formed by Controlled Self-Assembly with Potential Application as Protein-Repelling Substrates", Langmuir, 32 (2016) 9566-9574
  • D. Lupa, M. Oćwieja, "Oksydacyjne Roztwarzanie Nanocząstek Srebra. Wpływ Właściwości Powierzchniowych na Przebieg Procesu", Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, (2016)