Profil pracownika

Joanna Miąsik

Pracownik IKiFP PAN od: 2016

doktorantka

Pokój: 217 Kraków

Telefon: +48 12 6395162

E-mail: ncmiasik(at)cyf-kr.edu.pl

2019

  • K. Samson, W. Rojek, M. Ruggiero-Mikołajczyk, M. Śliwa, J. Miąsik, M. Smoliło, D. Rutkowska-Żbik, "Synthesis of 2-methylfuran and furan via hydrogenation of furfurol and furfural over chromite-based catalysts / Synteza 2-metylofuranu i furanu na drodze uwodornienia furfurolu i furfuralu przy użyciu katalizatorów chromitowych", Przem. Chem., 3 (2019) 394-398