Profil pracownika

Inż. Katarzyna Kusak

Pracownik IKiFP PAN od: 1991

Pokój: 139

Telefon: +48 12 6395 122

E-mail: ncpiejko(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

-Mechanizmy adsorpcji i osadzania nanocząstek na powierzchniach heterogenicznych.

Metodyka:

-Mikroskopia optyczna z analizą obrazu.

Dalsze informacje:

-Studia inżynierskie (2000) Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.