Profil pracownika

Dr inż. Mateusz Tataruch

Pracownik IKiFP PAN od: 2010

specjalista

Pokój: 237, 234, 226

Telefon: +48 12 6395 163

E-mail: nctataru(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Kowalencyjna immobilizacja enzymów

- Kinetyczna charakterystyka substratów dla EBDH i PEDH

Metodyka:

- Spektroskopowe techniki badania aktywności enzymu z różnymi substratami bazujące na fotometrycznym teście aktywności (UV/Vis)
- Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorami DAD do separacji produktów reakcji katalizowanych przez EBDH, S25DH, AcmB i PEDH

Dalsze informacje:

- Doktorat (2015) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN;
tytuł rozprawy: "Immobilizacja i procesowe wykorzystanie dehydrogenaz użytecznych w przemyśle farmaceutycznym"

- Magisterium (2009) Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ / Wydział Chemii UJ;
tytuł pracy: "Mikrosfery chitozanowe jako nowe nośniki leków"

- Studia podyplomowe (II-VI 2010) AGH "Biomateriały - materiały dla medycyny"

- IV 2010 - III 2011 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Laboratorium Fizykochemiczne Żywności


Staże zagraniczne:

2017.03 - 1,5 tygodnia: Wydział Nauki o Materiałach ETH Zurich, Szwajcaria (Swiss-European Mobility Programme)

2016.11 - 2 tygodnie: Wydział Biologii Uniwersytetu w Marburgu (Philipps-Universität Marburg) Niemcy (Erasmus+)

2019

  • W. Snoch, M. Tataruch, O. Zastawny, E. Cichoń, M. Gosselin, H. Cabana, M. Guzik, "Hollow silica microspheres as robust immobilization carriers", Bioorganic chemistry, 93 (2019) 102813

2017

  • A. Rugor, M. Tataruch, J. Staroń, A. Dudzik, E. Niedzialkowska, P. Nowak, A. Hogendorf, A. Michalik-Zym, D. B. Napruszewska, A. Jarzębski, K. Szymańska, W. Białas, M. Szaleniec, "Regioselective hydroxylation of cholecalciferol, cholesterol and other sterol derivatives by steroid C25 dehydrogenase", Appl. Microbiol. Biotechnol., 101 (2017) 1163-1174
  • M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent, P.411750-A1

2016

  • M. Szaleniec, M. Tataruch, J. Bryjak, P. Nowak, "Sposób otrzymywania chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych oraz układ reaktorowy do realizacji tego sposobu", Polish Patent PL406286

2015

  • M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent Application, P.411750 (25.03.2015)

2014

  • M. Tataruch, J. Heider, J. Bryjak, P. Nowak, D. Knack, A.Czerniak, J. Liesiene, M. Szaleniec, "Suitability of the hydrocarbon-hydroxylating molybdenum-enzyme ethylbenzene dehydrogenase for industrial chiral alcohol production", J. Biotechnol., 192 (2014) 400-409

2013

  • A. Dudzik, B. Kozik, M. Tataruch, A. Wójcik, D. Knack, T. Borowski, J. Heider, M. Witko, M. Szaleniec, "The reaction mechanism of chiral hydroxylation of p-OH and p-NH2 substituted compounds by ethylbenzene dehydrogenase", Can. J. Chem., 91 (2013) 775-786
  • M. Szaleniec, M. Tataruch, J. Bryjak, P. Nowak " Sposób otrzymywania chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych oraz układ reaktorowy do realizacji tego sposobu ", Polish Patent Application, P-406286