Profil pracownika

Dr inż. Mateusz Tataruch

Pracownik IKiFP PAN od: 2016

asystent

Pokój: 237, 234, 226

Telefon: +48 12 6395 163

E-mail: nctataru(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Kowalencyjna immobilizacja enzymów
- Kinetyczna charakterystyka substratów dla EBDH i PEDH

Metodyka:

- Spektroskopowe techniki badania aktywności enzymu z różnymi substratami bazujące na fotometrycznym teście aktywności
- Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorami DAD do separacji produktów reakcji katalizowanych przez EBDH, S25DH, AcmB i PEDH

Dalsze informacje:

- Doktorat (2015) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN;
tytuł rozprawy: "Immobilizacja i procesowe wykorzystanie dehydrogenaz użytecznych w przemyśle farmaceutycznym"

- Magisterium (2009) Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ / Wydział Chemii UJ;
tytuł pracy: "Mikrosfery chitozanowe jako nowe nośniki leków"

- Studia podyplomowe (II-VI 2010) AGH "Biomateriały - materiały dla medycyny"

- IV 2010 - III 2011 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Laboratorium Fizykochemiczne Żywności


Staże zagraniczne:
- 2019.09/10 - 4 tygodnie, Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie, Wydział Inżynierii Chemicznej i Technologii Żywności
- 2017.03 - 1,5 tygodnia: Wydział Nauki o Materiałach ETH Zurich, Szwajcaria (Swiss-European Mobility Programme)
- 2016.11, 2019.03 - 3 tygodnie: Wydział Biologii Uniwersytetu w Marburgu (Philipps-Universität Marburg) Niemcy

ORCID 0000-0003-4752-2490

Projekty badawcze
- "Stabilizacja aktywności katalitycznej dehydrogenazy 1-(R)-fenyloetanolowej poprzez immobilizację na polilizynie" 2017.10-2018.10 MINIATURA 2017/01/X/St5/00735

2020

 • A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, M. Procner, M. Flejszar, M. Oszajca, M. Hochołowski, M. Tataruch, B. Mrugała, T. Janeczko, M. Szaleniec, "The efficient Δ1-dehydrogenation of a wide spectrum of 3-ketosteroids in a broad pH range by 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans", J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 202 (2020) 105731
 • P. Borowiecki, N. Telatycka, M. Tataruch, A. Żądło‐Dobrowolska, T. Reiter, K. Schühle, J. Heider, M. Szaleniec, W. Kroutil, "Biocatalytic Asymmetric Reduction of γ‐Keto Esters to Access Optically Active γ‐Aryl‐γ‐butyrolactones", Adv. Synth. Catal., 10.1002/adsc.201901483
 • P. Wójcik, A. M. Wojtkiewicz, M. Tataruch, J. Morzycki, M. Szaleniec, "Sposób wytwarzania (25R)-spirosta-1,4-dien-3-onu z diosgenonu", Polish Patent Application P.433249 (13.03.2020)

2019

 • W. Snoch, M. Tataruch, O. Zastawny, E. Cichoń, M. Gosselin, H. Cabana, M. Guzik, "Hollow silica microspheres as robust immobilization carriers", Bioorganic chemistry, 93 (2019) 102813

2017

 • A. Rugor, M. Tataruch, J. Staroń, A. Dudzik, E. Niedzialkowska, P. Nowak, A. Hogendorf, A. Michalik-Zym, D. B. Napruszewska, A. Jarzębski, K. Szymańska, W. Białas, M. Szaleniec, "Regioselective hydroxylation of cholecalciferol, cholesterol and other sterol derivatives by steroid C25 dehydrogenase", Appl. Microbiol. Biotechnol., 101 (2017) 1163-1174
 • M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent, P.411750-A1

2016

 • M. Szaleniec, M. Tataruch, J. Bryjak, P. Nowak, "Sposób otrzymywania chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych oraz układ reaktorowy do realizacji tego sposobu", Polish Patent PL406286

2015

 • M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent Application, P.411750 (25.03.2015)

2014

 • M. Tataruch, J. Heider, J. Bryjak, P. Nowak, D. Knack, A.Czerniak, J. Liesiene, M. Szaleniec, "Suitability of the hydrocarbon-hydroxylating molybdenum-enzyme ethylbenzene dehydrogenase for industrial chiral alcohol production", J. Biotechnol., 192 (2014) 400-409

2013

 • A. Dudzik, B. Kozik, M. Tataruch, A. Wójcik, D. Knack, T. Borowski, J. Heider, M. Witko, M. Szaleniec, "The reaction mechanism of chiral hydroxylation of p-OH and p-NH2 substituted compounds by ethylbenzene dehydrogenase", Can. J. Chem., 91 (2013) 775-786
 • M. Szaleniec, M. Tataruch, J. Bryjak, P. Nowak " Sposób otrzymywania chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych oraz układ reaktorowy do realizacji tego sposobu ", Polish Patent Application, P-406286