Profil pracownika

Prof. dr hab. Małgorzata Witko

Pracownik IKiFP PAN od: 1973

Dyrektor

Pokój: 205

Telefon: +48 12 6395 101

E-mail: ncwitko(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Modelowe studia teoretyczne w dziedzinie katalizy heterogenicznej, homogenicznej i enzymatycznej koncentrujące się na badaniu czynników elektronowych (wpływ nośnika oraz domieszek, efekt liganda) i sterycznych (wzajemne ustawienie reagentów) determinujących selektywność i kierunek reakcji w katalizie. Ich strategicznym celem jest określenie korelacji pomiędzy strukturą centrum aktywnego (liczba i rodzaj sąsiadów, sposób łączenia poliedrów metal-tlen) a jego właściwościami katalitycznymi.

Metodyka:

Metody chemii kwantowej oparte na Teorii Funkcjonałów Gęstości (DFT)

Dalsze informacje:

od 2002 - Dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
2000-2004 - Kierownik Międzynarodowego Studium Doktotanckiego przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

- Profesor nauk chemicznych (1997)
- Habilitacja (1991) Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
- Doktorat (1978) Instytut Chemii Fizycznej, PAN, Warszawa
- Magisterium (1973) Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Członkostwo w organizacjach
- Członek PAN
- V-ce przewodnicząca EFCATS
- V-ce przewodnicząca Komitetu Chemii PAN
- Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN
- Członek Rady Naukowej IFJ PAN
- Członek Rady Naukowej IChF PAN
- Członek Zarządu Sekcji Chemicznej Krakowskiego Oddziału PTCH
- Członek European Research Council Starting Grants Evaluation Panel

Nagrody i wyróżnienia
- 1978 - Nagroda I stopnia Prezesa PAN

Staże zagraniczne
- 1998 - 4 miesiące, Alexander von Humboldt Fellow, FHI, MPG, Berlin, Germany
- 1992/1993 - 18 miesięcy, Alexander von Humboldt Fellow, FHI, MPG, Berlin, Germany
- 1989 - 1 miesiąc, visiting profesor, CNR, Italy
- 1986 - 1 miesiąc, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1985 - 1 miesiąc, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1984 - 1 miesiąc, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1983 - 2 miesiące, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1982 - 3 miesiące, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1981 - 1 miesiąc, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1981 - 1 miesiąc, CECAM, Orsay, France
- 1980 - 1 rok, postdoc, Universite de Paris-Sud, CNRS, Orsay, France
- 1977 - 3 miesiące, Universite de Paris-Sud, CNRS, Orsay, France