Profil pracownika

Prof. dr hab. inż. Mirosław Derewiński

Pracownik IKiFP PAN od: 1979

Pokój: 238

Telefon: +48 12 6395 154

E-mail: ncderewi(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza krystalicznych materiałów mikroporowatych (sit molekularnych), materiałów mezoporowatych na bazie tlenków krzemu i/lub glinu oraz nowych nanomateriałów o multimodalnej (mikro/mezo/ makro) strukturze porowatej. Wykorzystanie podstawienia izomorficznego atomami różnych metali, jako metody modelowania właściwości kwasowych/redoksowych sit molekularnych.
- Synteza zawiesin koloidalnych nanokryształów zeolitów oraz układów protozeolitycznych i ich wykorzystanie w preparatyce nowych makrostruktur o hierarchicznej strukturze porów.
- Preparatyka membran zeolitowych i ich wykorzystanie w separacji mieszanin.
- Posyntezowa modyfikacja materiałów mikro- i mezoporowatych na drodze ich obróbki termicznej, hydrotermicznej oraz chemicznej.

Metodyka:

- Synteza hydrotermalna w warunkach statycznych oraz dynamicznych.
- Spektrometria FTIR jako metoda analizy strukturalnej, właściwości kwasowych i katalitycznych.
- Niskotemperaturowa sorpcja azotu.
- Wykorzystanie technik 27Al, 29Si MAS NMR, XRD w analizie strukturalnej.
- Techniki SEM, EDX oraz TEM jako metody analizy tekstury materiałów porowatych (wielkość i morfologia kryształów i cząstek, analiza elementarna).

Dalsze informacje:

- Habilitacja (2002) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Polska Akademia Nauk, Kraków, "Fizykochemia procesów otrzymywania katalizatorów i sorbentów zeolitowych o określonych własnościach".
- Doktorat (1981) Studium Doktoranckie przy Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, Warszawa, "Własności fizykochemiczne i katalityczne bezpostaciowych glinokrzemianów modyfikowanych gazowym chlorem".
- Magisterium (1974) Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej, Warszawa, "Reakcje aldehydu benzoesowego na tlenku magnezu".
- Prezydent Europejskiej Federacji Towarzystw Zeolitowych (FEZA), 2 kadencje: 2002-2004 i 2004-2006.
- Prezes Polskiego Towarzystwa Zeolitowego w latach 1997-1998 oraz 1999-2000

Staże zagraniczne:

- 2005 - visiting professor, 1 month, France, Laboratoire "Systèmes Interfaciaux à l'Echelle Nanométrique" (SIEN) UMR 7142 CNRS, Université P. et M. Curie, Paris
- 2004 - visiting professor, 2 miesiące, Francja, Laboratoire de Chimie Organique Physique et Cinétique Chimique Appliquées, URA 418 CNRS, Montpellier
- 1994 - pracownik naukowy, 1 miesiąc, Francja, Laboratoire de Réactivite de Surface et Structure, URA 1106 CNRS, Université P. Et M. Curie, Paris
- 1991-1992 - pracownik naukowy, 18 miesięcy, Francja, Laboratoire de Réactivite de Surface et Structure, URA 1106 CNRS, Université P. Et M. Curie, Paris
- 1988-1989 - pracownik naukowy, 18 miesięcy, Francja, Laboratoire de Chimie Organique Physique et Cinétique Chimique Appliquées, URA 418 CNRS, Montpellier
- 1999 - pracownik naukowy, 1 miesiąc, Hiszpania, Instituto de Tecnologia Quimica, UPV-CSIC, Walencja. W latach 1994-2005 dwutygodniowe wizyty badawcze w placówce w Walencji
- 1996 - 2007 - coroczne, dwutygodniowe wizyty badawcze w ramach współpracy Instytutu Katalizy z Institute of Chemical Physics and Biophysics, Estonian Academy of Sciences, Tallin,
- 1987 - 2 miesiące, pracownik naukowy, Indie, National Chemical Laboratury, CSIR, Pune. W latach 1982-2003 dwutygodniowe wizyty badawcze w placówce w Pune
- 1987 - 2 miesiące, pracownik naukowy, Austria, Technische Universistat, Viena. W latach 1984-1990 coroczne dwutygodniowe wizyty badawcze w placówce w Wiedniu

2021

 • K. Khivantsev, N.R. Jaegers, L. Kovarik, M. Wang, J.Z. Hu, Y. Wang, M.A. Derewinski, J. Szanyi, "The Superior Hydrothermal Stability of Pd/SSZ-39 in Low Temperature Passive NOx Adsorption (PNA) and Methane Combustion", Applied Catalysis B: Environmental, 280 (2021) 119449

2020

 • K. Koh, U. Sanyal, M.-S. Lee, G. Cheng, M. Song, V.-A. Glezakou, Y. Liu, D. Li, R. Rousseau, O. Y. Gutiérrez, A. Karkamkar, M. Derewinski, J. Lercher, "Electrochemically tunable proton coupled electron transfer in Pd‐catalyzed benzaldehyde hydrogenation", Angew. Chem. Int. Ed., 132 (2020) 1517-1521
 • S. Prodinger, M. Derewinski, "Recent Progress to Understand and Improve Zeolite Stability in the Aqueous Medium", Petroleum Chemistry, 60 (2020) 420-436
 • E. Andrews, J.A. Lopez-Riuz, J.D. Egbert, K. Koh, U. Sanyal, M. Song, D. Li, A.J. Karkamkar, M.A. Derewinski, J. Holladay, O.Y. Gutierrez, J. D. Holladay, "Performance of Base and Noble Matals for Electrocatalytic Hydrogenation of Bio-Oil-Derived Oxygenated Compounds", ACS Sustainable Chem. Eng., 8 (2020) 4407-4418
 • S. Prodinger, M.A. Derewiński, "Synthetic zeolites and their characterization", Micro & Nano Technology Books 2020, Nanoporous Materials for Molecule Separation and Conversion, (2020) 65-88

2019

 • Parruzot, B., Ryan, J.V., George, J. L., Motkuri, R.K., Bonnett, J. F., Seymour, L. M., Derewinski, M. A, "Multi-glass investigation of Stage III glass dissolution behaviour from 22 to 90oC triggered by the addtion of zeolite phases", Journal of Nuclear Materials, 523 (2019) 490-501
 • J. A. Lopez-Ruiz, E. Andrews, S. A. Akhade, M.-S. Lee, K. Koh, U. Sanyal, S. F. Yuk, A. J. Karkamkar, M. A. Derewinski, J. Holladay, V.-A. Glezakou, R. Rousseau, O. Y. Gutiérrez, J. D. Holladay, "Understanding the Role of Metal and Molecular Structure on the Electrocatalytic Hydrogenation of Oxygenated Organic Compounds", ACS Catalysis, 9 (2019) 9964-9972

2018

 • K. Onik, M. Gackowski, M.A. Derewinski, B. Sulikowski, "Mesoporous Layered Aluminosilicates Prepared from Protozeolitic Nanoclusters: Synthesis and Physicochemical and Catalytic Properties", J. Phys. Chem. C , 122 (2018) 25983-25991
 • Liu, J., Zheng, J., Barpaga, D., Sabale, S., Arey, B., Derewinski, M. A., Motkuri, R. K. , "A Tunable Bimetallic MOF-74 for Adsorption Chiller Applications", Eur. J. Inorg. Chem., 7 (2018) 885-889
 • S. Prodinger, A. Vjunov, J. Z. Hu, J. L. Fulton, D. M. Camaioni, M. A. Derewiński, J. A. Lercher,, "Elementary Steps of Faujasite Formation Followed by in Situ Spectroscopy", Chem. Mater., 30 (2018) 888-897

2016

 • M. Gackowski, E. Bielanska, K. Szczepanowicz, P. Warszynski, M. Derewinski, "Deposition of Zeolite Nanoparticles Onto Porous Silica Monolith", Surface Innovations, 4(2) (2016) 88-101

2009

 • V. Pashkova, E. Włoch, A. Mikołajczak, M. Łaniecki, B. Sulikowski, M. Derewiński, "Composite SBA-15/MFI Type Materials: Preparation, Characterization and Catalytic Performance", Catal. Lett., 128 (2009) 64-71

2008

 • A.Burkat-Dulak, M.Derewiński "Preparation of MFI Type Zeolite with Hierachical Pores System as New Supports for Deposition of Metal Clusters", Stud. Surf. Sci. Catal., 174A (2008) 149-154
 • A. Burkat-Dulak, V. Pashkova, W. Pudło, E. Włoch, A. Jarzębski, M. Derewiński, "Nanomaterials with a Multimodal Pore Structure Based on the MFI-Type Zeolite", Polish J. Chem., 82 (2008) 1809-1822
 • M.Derewiński, K.Góra-Marek, K.Lazar, J.Datka "Nature of Active Sites in the Fe-TON Zeolites: Mössbauer and IR Studies", Stud. Surf. Sci. Catal., 174B (2008) 865-868
 • V.Pashkova, K.Góra-Marek, P.Sarv, M.Derewiński "Formation and Nature of Active Sites in the FAU- and BEA-Composites", Stud. Surf. Sci. Catal., 174B (2008) 845
 • V.Pashkova, W.Pudło, A.Jarzębski, M.Derewiński "Composite Materials Containing Zeolitic Layers Deposited on the Silica/aAumina Porous Monoliths", Stud. Surf. Sci. Catal., 174A (2008) 381-384
 • A.Burkat-Dulak, L.Lityńska, M.Derewiński "Preparation of Bifunctional Catalysts", in: "Advances Micro- and Mesoporous Materials" (K.Hadjiivanov et aol., Eds.), Heron Press, Sofia 2008, p.286-294 [ISBN 978-954-580-239-3]
 • V.Pashkova, K.Góra-Marek, L.Lityńska, M.Derewiński "Preparation of New Acid-Type Catalysts Containing Nanoclusters of Zeolites (FAU, BEA) Dispersed in the Amorphous Porous Matrix", in: "Advances Micro- and Mesoporous Materials" (K.Hadjiivanov et al., Eds.), Heron Press, Sofia 2008, p.270-277 [ISBN 978-954-580-239-3]

2007

 • V. Pashkova, P. Sarv, M. Derewiński "Composite Porous Materials Containing Zeolitic Domains Prepared by Controlled Partial Recrystallization of Amorphous Aluminosilicates", Stud. Surf. Sci. Catal., 170A (2007) 289-296

2006

 • M. Derewiński, P. Sarv, A. Mifsud "Thermal Stability and Siting of Aluminum in Isostructural ZSM-22 and Theta-1 Zeolites", Catal. Today, 114 (2006) 197-204
 • A. Zikánova, M. Derewiński, P. Sarv, P. Hudec, M. Kočiřik "The Effect of Immobilization/mobilization Processes on the Temperature Onset of a Catalyst Bed Production. Case of Ethylene Oligomerization over HZSM-5 Zeolites", Catal. Today, 114 (2006) 248-256

2005

 • K. Góra-Marek, M. Derewiński, P. Sarv, J. Datka "IR and NMR Studies of Mesoporous Alumina and Related Aluminosilicates", Catal. Today, 101 (2005) 131-138
 • P. Sarv, M. Derewiński, I. Heinmaa "Active Site Reinsertion and Redistribution in B,Al-Beta Zeolite Effected by Boron Removal", Stud. Surf. Sci. Catal., 158 (2005) 687-694
 • G. Popov, A. V. Smirnov, J. Kryściak, M. Derewiński, O. V. Borsukov, E. G. Derouane, F. Lemos, F. Fajula, I. Ivanova, "Conversion of Gas Condensate over Metal-containing MFI Catalysts", , (2005) p.351-357
 • A. Smirnov, A. Popov, O. Borsukov, M. Derewiński, F. Faula, I. Ivanova "Catalyst and Process for the Production of High-octane Fuel and LPG", Patent Federacji Rosyjskiej, RU 2243820 (2005)

2004

 • M.Derewiński, M.Machowska "Effect of Stirring on the Selective Synthesis of MEL or TON Zeolites in the Presence of 1,8-Diaminooctane", Stud. Surf. Sci. Catal., 154A (2004) 349-354

2003

 • I.Ivanova, A.Smirnov, A.Popov, M.Derewiński, F.Fajula "Catalyst and Process for the Production of High-Octane Fuel and LPG", Russian Patent Application No 2003121357

2002

 • M.Derewiński, M.Machowska, P.Sarv "Acidity and Thermal Stability of Mesoporous Aluminosilicates Synthesized by Cationic Surfactant Route", Stud. Surf. Sci. Catal,. 142 (2002), 1157-1164
 • M.Derewiński "Fizykochemia procesów otrzymywania katalizatorów i adsorbentów zeolitowych o określonych własnościach", IKiFP PAN, Kraków 2002, pp.109

1998

 • M. Derewiński, J. Kryściak, Z. Olejniczak, B. Sulikowski, G. Bueno,, "Oxidative Dehydrogenation of Propane on Large-pore Zeolites", Proc. of the NATO Advanced Study Institute, NATO ASI Series, 3/44 (1998) 397-401

1996

 • V. Cortés Corberán, R. X. Valenzuela, B. Sulikowski, M. Derewiński, Z. Olejniczak, J. Kryściak, "Gallium oxide promoted zeolite catalysts for oxidehydrogenation of propane", Catal. Today, 32 (1996) 193-204

1991

 • M. Derewiński, S. Dźwigaj, J. Haber, R. Mostowicz, B. Sulikowski, "Isomorphous Substitution in Zeolites: Catalytic and Acidic Properties", Z. Phys. Chem. (München), 171 (1991) 53-73