Profil pracownika

Prof. dr hab. Wiesław Łasocha

Pracownik IKiFP PAN od: 2005

Pokój: 105 / 113

Telefon: +48 12 6395 115

E-mail: nclasoch(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Badania strukturalne na bazie proszkowych danych dyfrakcyjnych.
- Synteza nowych związków włóknistych i materiałów warstwowych.
- Synteza nowych izopolizwiazków amin alifatycznych i aromatycznych.
- Synteza nowych związków z grupy peroksomolibdenianów, peroksowolframnianów i peroksowanadanów.

Metodyka:

- Metody dyfraktometrii proszkowej w badaniach strukturalnych materiałów, metody rentgenografii strukturalnej monokryształów.
- Synteza nieorganiczna, syntezy hydrotermalne, metody krystalizacji związków.

Dalsze informacje:

* Profesor (2007) Profesor Nauk Chemicznych
* Habilitacja (1996) Wydział Chemii UJ, " Zastosowanie nowych metod rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej w badaniach włóknistych molibdenianów oraz wybranych halogenkowych połączeń metali".
* Doktorat (1986) Wydział Chemii UJ, "Studia nad powstawaniem i budową wybranych isopolimolibdenianów".
- Magisterium (1981) Wydział Chemii UJ

Przebieg pracy zawodowej:
- 1981 - asystent stażysta, Wydział Chemii UJ
- 1982-86 studia doktoranckie
- 1989-1996 adiunkt, Wydział Chemii UJ
- 1996 - adiunkt habilitowany, Wydział Chemii UJ W latach
- 1997-2003 Kierownik Zakładu Krystalochemii i Krystalofizyki Wydziału Chemii UJ
- 2001- kierownik Zespołu Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej Wydziału Chemii UJ
- 2005 - kierownik Laboratorium XRD i Termoanalizy, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

2019

 • Gonzalez Guillen A., Oszajca, M., Luberda-Durnas, K., Lasocha, W., "Synthesis, crystal structure solution and characterization of two organic-inorganic hybrid layered materials based on metal sulfates and 1,4-phenylenediamine", Acta Crystallogr C Struct Chem., 75(Pt 11) (2019) 1502-1508
 • B. Bożek, P. Neves, M. Oszajca, A. A. Valente, J. Połtowicz, K. Pamin, W. Łasocha, "Simple Hybrids Based on Mo or W Oxides and Diamines: Structure Determination and Catalytic Properties", Catal. Lett., DOI:10.1007/s10562-019-02935-z

2018

 • K. Luberda-Durnaś, P. Sanz-Camacho, A. González-Guillén, D. Mucha, E. Bielańska, W. Łasocha, "Characterisation of organic-inorganic hybrid materials of the types ZnxCd1-xSe(1,3-diaminopropane)1/2 and ZnSySe1-y(1,3-diaminopropane)1/2", Materials Research Bulletin, 100 (2018) 18–25 (2018)
 • B. Bożek, P. Neves, W. Łasocha, A. Valente, "Ionic ammonium and anilinium based polymolybdate hybrid catalysts for olefin epoxidation", Appl. Catal. A-Gen., 564 (2018) 13-25
 • A. Gonzalez Guillen, M. Oszajca, K. Luberda-Durnaś, M. Gryl, S. Bartkiewicz, A. Miniewicz, W. Lasocha, "Synthesis, characterization and optical properties of organic-inorganic hybrid layered materials: A solvent-free ligand-controlled dimensionality approach based on metal sulfates and aromatic diamines", Cryst. Growth Des., (2018)

2017

 • Alicja Rafalska-Łasocha, Marta Grzesiak-Nowak, Piotr Goszczycki, Katarzyna Ostrowska Wiesław Łasocha, "Powder Diffraction, VolumX-ray powder diffraction data for three red azo pigments: sodium, barium, and ammonium lithol salts.", Cambrige Core, Volume 32, Issue 3 (2017) pp. 187-192
 • Adrianna Sławińska, Paweł Serda, Katarzyna Pamin, Jan Połtowicz, Wiesław Łasocha, "Synthesis, crystal structure and selected properties of a group of new peroxomolybdates", Polyhedron, Volume 121 (2017) 191-198

2016

 • B. Trzewik, K. Chruszcz-Lipska, A. Miłaczewska, J. Opalińska-Piskorz, R. Karcz, R. Gryboś, M. Oszajca, K. Luberda-Durnaś, W. Łasocha, A. N. Fitch, B. Sulikowski and T. Borowski, "Synthesis and crystal structure of dimeric 1-hydroxyhexane-2,3-dione and spectral characteristics of a model acireductone", New J Chem, 40 (2016) 9291-9303
 • K.Luberda-Durnas, A. Gonzalez Guillen; W. Lasocha,, "Synthesis optimisation and characterisation of the organic-inorganic layered materials ZnS(m-xylylenediamine)(1/2) and ZnS(p-xylylenediamine)(1/2)", JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, 238 (2016) 162-169
 • A. Szymanska, W. Nitek, M. Oszajca, K. Pamin, J. Poltowicz, W. Lasocha, "Molybdenum Complexes as Catalysts for the Oxidation of Cycloalkanes with Molecular Oxygen", CATALYSIS LETTERS, 146 (2016) 998-1010

2015

 • A. Rafalska-Łasocha, M. Grzesiak-Nowak, D. Sarkowicz, W. Łasocha, , "The use of XRPD for the investigation of historic pigments and painting materials in works by Henryk Siemiradzki", Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 30 (2015) 751-758
 • P. Paluch, T. Pawlak, M. Oszajca, W. Lasocha, M. J. Potrzebowski, "Fine refinement of solid state structure of racemic form of phospho-tyrosine employing NMR Crystallography approach", Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 65 (2015) 2-11
 • M. Grzesiak, G. Appleby, W.Lasocha, "Powder diffraction and synchrotron radiation: a powerful tool in the investigation of new compounds: CdBr2(3-fluoroaniline)2 and CdBr2(4-fluoroaniline)2", X-Ray Spectrometry, (2015)
 • K. Luberda-Durnaś, W. Lasocha, "Formation of ZnSe and ZnS nanostructures from hybrid organic-inorganic precursors of the type ZnSe(m-xylylenediamine)1/2 and ZnS(1,3- diaminopropane)1/2", Cryst.Res.Technol, (2015)
 • M. Oszajca, W. Nitek, A. Rafalska-Łasocha, W. Lasocha, "Crystal structures of 1,8- bis(dimethylamino)naphthalene (DMAN) and dicarboxylic acids complexes determined from single-crystal and powder diffraction data", Cryst.Res.Technol, (2015)

2014

 • A. Szymańska, W. Nitek, D. Rutkowska-Żbik, W. Łasocha, "Preparation, structural characterization and decomposition studies of two new γ-octamolybdates of 4-methylpyridine", Monatsh Chem, 145 (2014) 921-929
 • W. Makowski, M. Mańko, P. Zabierowski, K. Mlekodaj, D. Majda, J. Szklarzewicz, W. Łasocha, "Unusual adsorption behavior of volatile hydrocarbons on MOF-5 studied using thermodesorption methods", Thermochimica Acta, 587 (2014) 1-10
 • P. Konieczny, R. Pełka, M. Grzesiak-Nowak, A. Szymańska, W. Łasocha, T. Wasiutyński, "Magnetic properties of transition metal molybdates", Acta Physica Polonica A, 126 (2014) 250-251
 • W. Łasocha, K. Luberda-Durnaś, "Nowe metody w badniach polikryształów", Wiedomości Chemiczne, 68 (2014) 507-543

2013

 • A. Szymańska, W. Nitek, D. Mucha, R. Karcz, K. Pamin, J. Połtowicz, W. Łasocha, "Structural studies and physico-chemical properties of new oxodiperoxomolybdenum complexes with nicotinic acid", Polyhedron, 60 (2013) 39-46
 • M. Grzesiak-Nowak, W. Nitek, A. Rafalska-Łasocha, W. Łasocha, "Synthesis and investigations of new strontium dicarboxylates", Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials, 228 (2013) 590-597
 • P. Putaj, B. Gawel, W. Łasocha, "Ethylenediamine as a bridging ligand: structure solution of two cadmium(II)-based coordination polymers from powder diffraction data", Powder Diffraction, 28 (3) (2013) 207-211
 • K. Luberda-Durnaś, D. Mucha, P. Sanz-Camacho, W. Łasocha, "Synthesis and Characterization of Pillared Metal Sulfates (Diamine)MeSO4, (Me=Zn, Cd)", Z. Anorg. Allg. Chem., 639 (12-13) (2013) 2195-2201
 • M. Oszajca, L. Smrock, W. Łasocha, "Bis(4-methylanilinium) and bis(4-iodoanilinium) pentamolybdates from laboratory X-ray powder data and total energy minimization", Acta Cryst., C69 (2013) 1367-1372

2012

 • M. Grzesiak, W. Nitek, A. Rafalska-Łasocha, W. Łasocha, "Investigations of new barium dicarboxylates", Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials, 227 (2012) 629-634

2011

 • M. Grzesiak, A. Rafalska-Łasocha, W. Łasocha, "Synthesis and XRPD studies of new barium dicarboxylates", Powder Diffraction, 26 (2011) 53-65
 • K. Luberda-Durnaś, B. Gaweł, M. Łoś, W. Łasocha, "Synthesis and Characterization of Inorganic-organic ZnS(aminopropane)n Composite Materials", Crystal Res. Technol., 46 (2011) 1283-1290
 • A. Rafalska-Łasocha, K. Podulka, W. Łasocha, "XRPD Investigations of "Prussian blue" Artists' Pigment", Powder Diffr., 26 (2011) 39-47
 • K. Luberda-Durnaś, V. Matejka, K. Mamulová Kutlaková, W. Łasocha, "Simple Methods of Synthesis ZnS Nanoparticles", J. Phys. Conf. Ser., 3 (2011) 1-4

2010

 • A. Dobija, A. Rafalska-Łasocha, W. Łasocha, "Powder diffraction data of novel complexes CdX2-2(NH2-PhY), part I", Powder Diffraction, 25(4) (2010) 359-367
 • A. Rafalska-Łasocha, W. Łasocha, M. Grzesiak, R. Dziembaj, "X-ray powder diffraction investigations of ruthenian-byzantine frescoes from the royal wawel cathedral (Poland)", Powder Diffraction, 25(3) (2010) 258-263
 • A. Rafalska-Łasocha, Z. Kaszowska, W. Łasocha, R. Dziembaj, "X-ray powder diffraction investigation of green earth pigments", Powder Diffraction, 25(1) (2010) 38-45
 • W. Paszkowicz, P. Piszora, W. Łasocha, I. Margiolaki, M. Brunelli, A. Fitch, "Lattice parameter of polycrystalline diamond in the low-temperature range", Acta Physica Polonica A, 117 (2) (2010) 323-327
 • W. Łasocha, B. Gawel, A. Rafalska-Lasocha, M. Pawowski, P. Talik, W. Paszkowicz, "Crystal structure study of selected xanthine derivatives", Journal of Applied Crystallography, 43 (1) (2010) 163-167
 • M. Oszajca, N. Juszczyk, W. Łasocha, "Bis(4-chloroanilinum) trimolybdate - Synthesis and structural studies of a new polymolybdate material", Journal of Molecular Structure, 965 (1-3) (2010) 131-136

2009

 • B.Gaweł, W.Surga, W.Łasocha "X-Ray Diffraction Studies of Transition Metal Molybdates", Z. Kristallogr., 30 (2009) 381-386 Suppl.
 • M.Grzywa, W.Łasocha, D.Rutkowska-Żbik "Structural Investigation of Tetraperoxo Complexes of Mo(VI) and W(VI). X-Ray and Theoretical Studies", J. Solid State Chem., 182 (2009) 973-982
 • M.Grzywa, W.Nitek, W.Łasocha "Synthesis, Characterization and Crystal Structures of Three New Inorganic Dinuclear Diperoxo Complexes of W(VI) and Mo(VI); Rb2{O[WO(O2)2H2O]2}ˇH2O, Rb2{O[MoO(O2)2H2O]2}ˇH2O and Cs2{O[MoO(O2)2]2}", J. Mol. Struct., 919 (2009) 59-65
 • M.Grzywa, B.Włodarczyk-Gajda, W.Łasocha "Thermal Decomposition Study of Selected Isopolymolybdates", J. Thermal Anal. Calorim., 96 (2009) 395-401
 • W.Łasocha, M.Grzywa, M.Oszajca "Molybdates of p-Bromoanilinium - Synthesis and Crystal Structure of New Catalytic Materials", Z. Kristallogr., 30 (2009) 387-394 Suppl.
 • Z.Mazej, E.Goreshnik, Z.Jagliić, B.Gaweł, W.Łasocha, D.Grzybowska, T.Jaroń, D.Kurzydłowski, P.Malinowski, W.Koźmiński, W.Grochala "KAgF3, K2AgF4 and K3Ag 2F7: Important Steps Towards a Layered Antiferromagnetic Fluoroargentate(II)",. Cryst. Eng. Comm., 11 (2009) 1702-1710
 • A.Podborska, B.Gawel, L.Pietrzak, I.B.Szymańska, J.K.Jeszka, W.Łasocha, K.Szaciłowski "Anomalous Photocathodic Behaviour of CdS within the Urbach Tail Region", J. Phys. Chem., C, 113 (2009) 774-6784
 • W.Przybylski, R.Gryboś, D.Rehder, M.Ebel, M.Grzywa, W.Łasocha, K.Lewiński, J.T.Szklarzewicz, "Role of the Alkali Metal Ion and Hydrogen Bonds in M[VO(O2)2bpy]ˇnH2O (M = Li+, Na+, K+ and Rb+) and Cs[VO(O2)2bpy]ˇH2O2 complexes: The X-Ray Crystal Structures and Spectroscopic Properties", Polyhedron, 28 (2009) 1429-1436

2008

 • M.Grzywa, W.Nitek, W.Łasocha "Synthesis, Characterization and Crystal Structure of Three Dinuclear Diperoxo Complexes of Mo(VI); K2{O[MoO(O2)2H2O]2}ˇ2H2O, (C6H8N,NH4){O[MoO(O2)2H2O]2} and (C6H8N,Na){O[MoO(O2)2H2O]2}", J. Mol. Struct., 888 (2008) 318-326
 • M.Grzywa, W.Nitek, W.Łasocha "Synthesis, Characterization and Crystal Structures of Three New Inorganic Dinuclear Diperoxo Complexes of W(VI) and Mo(VI); Rb2{O[WO(O2)2H2O]2}ˇH2O, Rb2{O[MoO(O2)2H2O]2}ˇH2O and Cs2{O[MoO(O2)2]2}", J. Mol. Struct., (2008) (available on-line)
 • M.Grzywa, B.Włodarczyk-Gajda, W.Łasocha "Thermal Decomposition Study of Selected Isopolymolybdates", J. Thermal Anal. Calorimetry, (2008) (available on-line)
 • W.Łasocha, A.Rafalska-Łasocha, M.Grzywa, B.Gaweł "New Achievements in X-Ray Techniques in the Investigations of Catalysts", Catal. Today, 137 (2008) 504-509

2007

 • B. Gawel, W. Łasocha, M. Zięba "New Inorganic-organic Composite ZnSe(MXDA)(1/2)", J. Alloy Compd., 442 (2007) 77-79
 • M. Grzywa, W. Łasocha "Structure Solution from Powder Diffraction Data - Fast and Fully 'ab inito' Study. Crystal Structure of Potassium and Ammonium Tetraperoxovanadates(V)", Z. Kristallog., 222 (2007) 95-98
 • M. Grzywa, W. Łasocha, W. Surga "Synthesis, Characterization and Crystal Structure of Zinc Dimolybdate Pentahydrate ZnMo2O7ˇ5H2O", J. Solid State Chem., 180 (2007) 1590-1594
 • M. Grzywa, W. Nitek, W. Łasocha "The Crystal Structures of Lithium Tetraperoxomolybdate(VI) Tetrahydrate Li2[Mo(O2)4]ˇ4H2O and Lithium Tetraperoxotungstate(VI) Tetrahydrate Li2[W(O2)4]ˇ4H2O", J. Mol. Struct., 828 (2007) 111-115
 • B. Włodarczyk-Gajda, A. Rafalska-Łasocha, W. Łasocha "Synthesis and Crystal-structure Determination of Fibrillar Methylammonium Trimolybdate Hydrate", Powder Diffraction, 22 (2007) 241-245

2006

 • B. Łasocha, B. Gaweł, W. Łasocha "Powder Diffraction Investigations of Some Organic Hydrochlorides", Powder Diffraction, 21 (2006) 310