Profil pracownika

Dr Tomasz Kruk

Pracownik IKiFP PAN od: 2011

Adiunkt

Pokój: 140, 221 Kraków

Telefon: +48 12 6395 121

E-mail: nckruk(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza koloidalnych nanocząstek metali i tlenków metali
- Tlenek grafenu/grafen - modyfikacja, właściwości, funkcjonalność
- Adsorpcja makrocząsteczek, białek, koloidów
- Właściwości antybakteryjne oraz antygrzybiczne nanomateriałów
- Wielowarstwowe filmy polielektrolitowe i kompozytowe: struktura, właściwości i funkcjonalność
- Korozja/powłoki antykorozyjne
- Szczotki polimerowe otrzymywane techniką polimeryzacji ATRP oraz matrycowej

Metodyka:

- Pomiary wielkości cząstek oraz potencjału zeta (DLS)
- Spektroskopia UV-Vis
- Spektroskopia IR
- Spektrofluorymetria
- Elipsometria obrazująca
- Mikroskopia optyczna
- Pomiary adsorpcji za pomocą mikrowagi kwarcowej z monitorowaną dyssypacją energii (QCM-D)
- Pomiary przewodnictwa elektrycznego
- Pomiary zwilżalności metodą analizy kształtu kropli
- Badania mikrobiologiczne - barwienie fluorescencyjne

Dalsze informacje:

Doktorat (2016) Międzynarodowe Studia Doktoranckie (MSD) przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera Polskiej Akademii Nauk; tytuł pracy: „Nanostrukturalne filmy polimerowe jako funkcjonalne powłoki i membrany”.

Magisterium (2010) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie/ Wydział Chemii, tytuł pracy; „Fotoindukowane przeniesienie elektronu w ultracienkich wielowarstwowych filmach polimerowych zawierających sulfonowaną pochodną politiofenu”.

Staże krajowe oraz zagraniczne:

02.2019-11.2019 - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie/Wydział Chemii - Post-doc w ramach projektu TEAM-2016-1/9 „Inżynieria makromolekularna szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni"

02.2013-03.2013 w ramach programu COST Action CM1101 - Institute for Advanced Chemistry of Catalonia (IQAC-CSIC), Barcelona, Hiszpania

2019

  • T. Kruk, M. Gołda-Cępa, K. Szczepanowicz, L. Szyk-Warszyńska, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba, P. Warszyński, "Nanocomposite multifunctional polyelectrolyte thin films with copper nanoparticles as the antimicrobial coatings", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 181 (1) (2019) 112-118
  • T. Kruk, R.P. Socha, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Flexible and ultrathin polyelectrolyte conducting coatings formed with reduced graphene oxide as a base for advanced new materials", Applied Surface Science, 484 (2019) 501-510

2018

  • K. Szczepanowicz, T. Kruk, W. Świątek, A.M. Bouzga, Ch.R. Simon, P. Warszyński, "Poly (l-glutamic acid)-g-poly (ethylene glycol) external layer in polyelectrolyte multilayer films: Characterization and resistance to serum protein adsorption", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 166 (2018) 295-302

2016

  • T. Kruk, K. Szczepanowicz, D. Kręgiel, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Nanostructured Multilayer Polyelectrolyte Films with Silver Nanoparticles as Antibacterial Coatings", Colloids Surf., B, 137 (2016) 158-66
  • K. Szczepanowicz, M. Bzowska, T. Kruk, A. Karabasz, J. Bereta, P. Warszynski, "Pegylated polyelectrolyte nanoparticles containing Paclitaxel as a promising candidate for drug carriers for passive targeting", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 143 (2016) 463–471

2015

  • T. Kruk, K. Szczepanowicz, J. Stefańska, R. P. Socha, P. Warszyński, "Synthesis and antimicrobial activity of monodisperse coppernanoparticles", Coll. Surf. B, 128 (2015) 17-22

2014

  • A. Pajor–Świerzy, T. Kruk, P. Warszyński, "Enhancement of the electrocatalytic properties of Prussian Blue containing multilayer films formed by reduced graphene oxide", Colloids and Interface Science Communications, 1 (2014) 6-9

2013

  • Z. Starowicz, M. Lipiński, K. Berent, R. Socha, K. Szczepanowicz, T. Kruk, "Antireflection TiOx Coating with Plasmonic Metal Nanoparticles for Silicon Solar Cells", Plasmonics, 8 (2013) 41-43

2012

  • M. Kopeć, T. Kruk, Sz. Zapotoczny, A. Laschewsky, S. Holdcroft, M. Mac, M. Nowakowska, , "Photoinduced electron transfer in multilayer films composed of conjugated polyelectrolyte and amphiphilic copolymer hosting electron acceptor molecules", Journal of Materials Chemistry, 22 (2012) 140-145