Profil pracownika

Dr Maciej Guzik

Pracownik IKiFP PAN od: 06.2015

adiunkt

Pokój: 237

Telefon: +48 12 6395 159

E-mail: ncguzik(at)cyfronet.pl

Metodyka:

Fermentacja bakteryjna
Genetyka molekularna
Kataliza enzymatyczna
Chromatografia gazowa i cieczowa

Dalsze informacje:

Patenty

• Zgłoszenie patentowe do Amerykańskiego Urzędu Patentowego Method for converting polyethylene to biodegradable polyhydroxyalkanoate. O'Connor K, Guzik MW, Padamati R, Kenny S; US Patent 20,150,087,802; złożony 06/2014

Publikacje
• Sofińska K, Wojtkiewicz AM, Wójcik P, Zastawny O, Guzik M, Winiarska A, Waligórski P, Cieśla M, Barbasz J, Szaleniec M Investigation of quaternary structure of aggregating 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans: In the pursuit of consensus of various biophysical techniques 2019 BBA-Gen Sub

• Sofińska K, Barbasz J, Witko T, Dryzek J, Haraźna K, Witko M, Kryściak‐Czerwenka J, Guzik M Structural, topographical, and mechanical characteristics of purified polyhydroxyoctanoate polymer 2019 J Appl Pol Sci 136(4) 47192

• Staroń J, Dąbrowski JM, Cichoń E, Guzik M Lactose esters: Synthesis and biotechnological applications 2018 Crit Rev Biotechnol 38(2) 245-258

• Szwej E, Devocelle M, Kenny ST, Guzik MW, O’Connor S, Nikodinovic J, Radivojevic J, Maslak V, Byrne A, Gallagher W, Ren Q, Zinn M, O’Connor KE The chain length of biologically produced (R)-3-hydroxyalkanoic acid affects biological activity and structure of anti-cancer peptides J Biotechnol 03/2015 http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2015.02.036

• Davis R, Cerrone F, Duane GF, Casey E, Guzik MW, Kenny ST, Babu RP, O'Connor KE High cell density cultivation of Pseudomonas putida KT2440 using glucose without the need for oxygen enriched air supply. Biotechnol Bioeng 09/2014; DOI: 10.1002/bit.25474

• Cerrone F, Duane GF, Casey E, Davis R, Belton I, Guzik MW, Kenny ST, Woods T, Babu RP, O'Connor KE. Fed-batch strategies using butyrate for high cell density cultivation of Pseudomonas putida and its use as a biocatalyst. Appl Microbiol Biotechnol 08/2014; DOI: 10.1007/s00253-014-5989-8

• Guzik MW, Narancic T, Ilic-Tomic T, Vojnovic S, Kenny ST, Casey WT, Duane GF, Casey E, Woods T, Babu RP, Nikodinovic-Runic J, O’Connor KE. Identification and characterisation of an acyl-CoA dehydrogenase from Pseudomonas putida KT2440 that shows preference towards medium to long chain fatty acids. Microbiol 05/2014; DOI: 10.1099/mic.0.078758-0

• Guzik MW, Kenny ST, Duane GF, Casey E, Woods T, Babu RP, Nikodinovic-Runic J, Murray M, O'Connor KE. Conversion of post consumer polyethylene to the biodegradable polymer polyhydroxyalkanoate. Appl Microbiol Biotechnol. 01/2014; DOI: 10.1007/s00253-013-5489-2

• Davis R, Kataria R, Cerrone F, Woods T, Kenny S, O'Donovan A, Guzik M, Shaikh H, Duane G, Gupta VK, Tuohy MG, Padamatti RB, Casey E, O'Connor KE. Conversion of grass biomass into fermentable sugars and its utilization for medium chain length polyhydroxyalkanoate (mcl-PHA) production by Pseudomonas strains. Bioresour Technol. 10/2013; DOI: 10.1016/j.biortech.2013.10.001

• Casey WT, Nikodinovic-Runic J, Fonseca Garcia P, Guzik MW, McGrath JW, Quinn JP, Cagney G, Prieto MA, O'Connor KE. The effect of polyphosphate kinase gene deletion on polyhydroxyalkanoate accumulation and carbon metabolism in Pseudomonas putida KT2440. Environ Microbiol Rep. 10/2013; DOI: 10.1111/1758-2229.12076

• Cerrone F, Choudhari SK, Davis R, Cysneiros D, O'Flaherty V, Duane G, Casey E, Guzik MW, Kenny ST, Babu RP, O'Connor K. Medium chain length polyhydroxyalkanoate (mcl-PHA) production from volatile fatty acids derived from the anaerobic digestion of grass. Appl Microbiol Biotechnol. 10/2013; DOI: 10.1007/s00253-013-5323-x

• Guzik MW, O'Connor KE, Babu R, Casey E, Kenny ST, Woods T, Duane G, Nikodinovic J Resource-efficient Ireland – Biodegradable Plastic from Farm-waste Plastic Environmental Protection Agency Ireland, Editor: STRIVE Report, 12/2013; ISBN: 978-1-84095-491-3

• Nikodinovic-Runic J, Guzik M, Kenny ST, Babu R, Werker A, O’Connor KE Carbon-rich wastes as feedstocks for biodegradable polymer (polyhydroxyalkanoate) production using bacteria. Adv Appl Microbiol 01/2013; DOI: 10.1016/B978-0-12-407673-0.00004-7

2019

  • K. Harazny, K. Walas, P. Urbańska, T. Witko, W. Snoch, A. Siemek, B. Jachimska, M. Krzan, B. Napruszewska, M. Witko, S. Bednarz, M. Guzik, “Polyhydroxyalkanoate derived hydrogen bond donors for synthesis of new Deep Eutectic Solvents”, Green Chemistry, DOI 10.1039/C9GC00387H
  • K. Sofińska, A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, O. Zastawny, M. Guzik, A. Winiarska, P. Waligórski, M. Cieśla, J. Barbasz, M. Szaleniec, "Investigation of quaternary structure of aggregating 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans: In the pursuit of consensus of various biophysical techniques", Biochim. Biophys. Acta-Gen. Subj., 1863 (2019) 1027-1039
  • K. Sofińska, J. Barbasz , T. Witko, J. Dryzek , K. Haraźna , M. Witko, J. Kryściak‐Czerwenka, M. Guzik, "Structural, topographical, and mechanical characteristics of purified polyhydroxyoctanoate polymer", J. Appl. Pol. Sci., 136(4) (2019) 47192
  • W. Snoch, K. Stępień, J. Prajsnar, J. Staroń, M. Szaleniec, M. Guzik, "Influence of Chemical Modifications of Polyhydroxyalkanoate-Derived Fatty Acids on Their Antimicrobial Properties", Catalysts, 9 (2019) 510
  • E Cichoń, K Haraźna, S Skibiński, T Witko, A Zima, A Ślusarczyk, Zimowska M, Witko M, Leszczyński B, Wróbel A, Guzik M, "Novel bioresorbable tricalcium phosphate/polyhydroxyoctanoate (TCP/PHO) composites as scaffolds for bone tissue engineering applications", Journal of the mechanical behavior of biomedical materials , 98 (2019) 235-245
  • T. Witko, D. Solarz, K. Feliksiak, Z. Rajfur, M. Guzik, "Cellular architecture and migration behavior of fibroblast cells on polyhydroxyoctanoate (PHO): A natural polymer of bacterial origin", Biopolymers, e23324 (2019)
  • W. Snoch, M. Tataruch, O. Zastawny, E. Cichoń, M. Gosselin, H. Cabana, M. Guzik, "Hollow silica microspheres as robust immobilization carriers", Bioorganic chemistry, 93 (2019) 102813

2018

  • J. Staroń, J.M. Dąbrowski, E. Cichoń, M. Guzik, "Lactose esters: Synthesis and biotechnological applications", Crit. Rev. Biotechnol., 38 (2) (2018) 245-258
  • K.O'Connor, S.Kenny, M.Guzik, B.Morrissey, C.O'Brien, “A Method for Producing Lactic Acid by Bacterial Fermentation”, WIPO USA, US20180312885 (2018)

2016

  • J. Radivojevic, S. Skaro, L. Senerovic, B. Vasiljevic, M. Guzik, S. Kenny, V. Maslak, J. Nikodinovic-Runic, K. O’Connor, "Polyhydroxyalkanoate-based 3-hydroxyoctanoic acid and its derivatives as a platform of bioactive compounds", Appl. Microbiol. Biotechnol. (2015) 1–12. doi:, 100 (2016) 161–172