Profil pracownika

Mgr Beata Mrugała

Pracownik IKiFP PAN od: 10.2015

Doktorant

Pokój: 234, 226

Telefon: +48 12 6395 158

E-mail: ncmrugal(at)cyfronet.pl

Tematyka badawcza:

Wpływ struktury przestrzennej białek na mechanizm reakcji biokatalitycznej
Struktura małych cząsteczek, a aktywność biologiczna

Metodyka:

Spektroskopia UV-vis
Chromatografia cieczowa (FPLC, HPLC)
Różnicowa fluorymetria skaningowa
Krystalografia rentgenowska

Dalsze informacje:

2016

Oszajca, M., Mrugała, B., & Brindell, M. Aqueous behavior and reactivity towards nitric oxide of NAMI-A type complexes bearing bulky N-heterocyclic ligands. Inorganica Chimica Acta, 2016

2017

  • E. Niedzialkowska, B. Mrugala, A. Rugor, P.C. M, A. Skotnicka, J.J. Cotelesage, G.N. George, M. Szaleniec, W. Minor, K. Lewinski,, "Optimization of overexpression of a chaperone protein of steroid C25 dehydrogenase for biochemical and biophysical characterization", Protein Expr. Purif., 134 (2017) 47-62