Profil pracownika

Dr inż. Julia Maciejewska-Prończuk

Pracownik IKiFP PAN od: 2014

Specjalista

Pokój: 137

Telefon: +48 12 6395 134

E-mail: ncmaciej(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza nanocząstek metali szlachetnych
- Charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek w objętości
- Mechanizm osadzania nanocząstek złota na powierzchniach heterogenicznych oraz homogenicznych

Metodyka:

- Dynamiczne Rozpraszanie Światła (DLS)
- Pomiary elektrokinetyczne w zakresie ruchliwości elektroforetycznej
- Mikrowaga kwarcowa z monitorowaną dysypacją energii (QCM-D)

Dalsze informacje:

Magisterium (2014) Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, Tytuł pracy: "Heteropolizwiązki jako katalizatory reakcji utleniania fenolu"

2019

  • J. Maciejewska-Prończuk, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, A. Pomorska, "Formation of gold nanoparticle bilayers on gold sensors", Colloids a Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 560 (2019) 393-401

2017

  • J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Zimowska, "Homogeneous gold nanoparticle monolayers—QCM and electrokinetic characteristics", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 514 (2017) 226-235
  • M. Oćwieja, J. Maciejewska-Prończuk, Z. Adamczyk, M. Roman, "Formation of positively charged gold nanoparticle monolayers on silica sensors", Journal of Colloid and Interface Science, 501 (2017) 192–201
  • M. Oćwieja, K. Matras-Postołek, J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, S. Sovinska, A. Żaba, M. Gajewska, T. Król, K. Cupiał, M. Bredol, "Formation and stability of manganese-doped ZnS quantum dot monolayers determined by QCM-D and streaming potential measurements", Journal of Colloid and Interface Science, 503 (2017) 186-197
  • M. Oćwieja, A. Węgrzynowicz, J. Maciejewska-Prończuk, P. Michorczyk, Z. Adamczyk, M. Roman, E. Bielańska, "Preparation of iron oxide nanoparticles doped by chromium for application in water-gas shift reaction", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 523 (2017) 71-80

2016

  • K. Kubiak, Z. Adamczyk, J. Maciejewska, M. Oćwieja, "Gold Nanoparticle Monolayers of Controlled Coverage and Structure", The Journal of Physical Chemistry C, 120 (2016) 11807-11819
  • J. Maciejewska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, B. Napruszewska , "Titanium dioxide/silver nanoparticle bilayers prepared in self-assembly processes", Annales UMCS Sectio AA Chemistry, LXXI (1) (2016) 29-46