Profil pracownika

Dr hab. inż. Małgorzata Nattich-Rak

Pracownik IKiFP PAN od: 2006

asystent

Pokój: 139, 121, 03 Kraków

Telefon: +48 12 6395 122

E-mail: ncnattic(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Kinetyka osadzana cząstek na powierzchniach: ciało stałe/ciecz.
- Mechanizm osadzania białek na powierzchniach heterogenicznych.
- Adsorpcja makrocząsteczek, protein, mikrocząstek koloidalnych.
- Stabilność suspensji i ich właściwości reologiczne.
- Twórca metody wzmocnienia koloidalnego.

Metodyka:

- Symulacje Monte-Carlo RSA osadzania cząstek.
- Mikroskopia AFM.
- Mikroskopia optyczna z analizą obrazu.
- Pomiary reologiczne.
- Obliczenia RMS.
- Pomiary współczynnika dyfuzji, ruchliwości elektroforetycznej białek oraz mikrocząstek koloidalnych.

Dalsze informacje:

Przebieg Kariery Zawodowej
- Habilitacja (2019) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
- Doktorat (2007) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Polska Akademia Nauk, Kraków.
- Magisterium (2000) Wydział Chemii Politechniki Krakowskiej, kierunek Lekka Technologia Organiczna, Kraków.
Dorobek Naukowy
Liczba publikacji: 42, Liczba cytowań: 554, Hirsch factor: 13

2019

 • J. E. Olszówka, R. Karcz, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, E. Bielańska, J. Kryściak-Czerwenka, R. P. Socha, M. Nattich-Rak, M. Krzan, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Effect of grinding on the physico-chemical properties of Mg-Al hydrotalcite and its performance as a catalyst for Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone", Catalysis Today, 333 (2019) 147-153
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, A. Pomorska, M. Nattich-Rak, M. Sadowska , "Human Serum Albumin Adsorption Kinetics on Silica: Influence of Protein Solution Stability", Langmuir, 35 (2019) 2639-2648
 • M. Morga, M. Nattich-Rak, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Gold substrates of controlled roughness and electrokinetic properties formed by nanoparticle deposition ", Phys. Chem. Chem. Phys., 21 (2019) 6535-6543

2018

 • Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Dąbkowska, M. Kujda-Kruk, "Albumin adsorption at solid substrates: A quest for a unified approach", Journal of Colloid and Interface Science, 514 (2018) 769–790
 • A. Pomorska, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Sadowska, "Kinetics of human serum albumin adsorption at silica sensor:Unveiling dynamic hydration function", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 167 (2018) 377-384
 • E. M. Serwicka, M. Zimowska, D. Duraczyńska, B. D. Napruszewska, M. Nattich-Rak, G. Mordarski, L. Lityńska-Dobrzyńska, H. Palkova, "PDDA-Montmorillonite Composites Loaded with Ru Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Catalytic Properties in Hydrogenation of 2-Butanone", Polymers, 10 (2018) 865-879
 • Z. Adamczyk, A. Pomorska, M. Nattich-Rak, M. Wytrwał – Sarna, A. Bernasik, "Protein Adsorption Mechanisms at Rough Surfaces: Serum Albumin at a Gold Substrate", Journal of Colloid and Interface Science, 530 (2018) 631–641

2017

 • K. Bahranowski, A. Gaweł, A. Klimek, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Nattich-Rak, M. Rogowska, E.M. Serwicka, "Influence of purification method of Na-montmorillonite on textural properties of clay mineral composites with TiO2 nanoparticles", Applied Clay Science, 140 (2017) 75-80
 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, "Formation of hematite nanoparticle monolayers of controlled coverage and structure at polymeric microparticles", Journal of Colloid and Interface Science, 505 (2017) 509–518
 • M. Nattich-Rak, M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Ciesla, M. Kąkol, "Formation mechanism of human serum albumin monolayers onpositively charged polymer microparticles", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 159 (2017) 929–936

2016

 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Kujda, "Revealing Deposition Mechanism of Colloid Particles on Human Serum Albumin Monolayers", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 137 (2016) 176-182
 • J. Olszowka, R. Karcz, B. Napruszewska, E. Bielanska, R. Dula, M. Krzan, M. Nattich-Rak, R.P. Socha, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Magnesium and/or calcium - containing natural minerals as ecologically friendly catalysts for the Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with hydrogen peroxide", Applied Catalysis A: General, 509 (2016) 52-65
 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Nattich-Rak, "Monolayers of silver nanoparticles on positively charged polymermicrospheres", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 499 (2016) 1-9
 • M. Góra, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, B. Kozik, K. Jamroży, D. Dronka-Góra, "Wpływ soli nieorganicznych i środków powierzchniowo czynnych na proces wstępnej hydrolizy celulozy i materiałów lignocelulozowych", Biorafineryjne wytwarzanie paliw alternatywnych – uwarunkowania procesowe, (2016) 37-54

2015

 • M. Nattich-Rak , Z. Adamczyk, M. Wasilewska , M. Sadowska, "Revealing fibrinogen monolayer conformations at different pHs: Electrokinetic and colloid deposition studies.", Journal of Colloid & Interface Science, 449 (2015) 62-71
 • Ewa Pięta, Edyta Proniewicz, Bogdan Boduszek, Tomasz K. Olszewski, Małgorzata Nattich-Rak, Younkyoo Kim, "Probing the Ag, Au, and Cu electrode/pyridine--hydroxymethylbiphenyl phosphine oxide isomer interface with SERS", Applied Surface Science, 335 (2015) 167-183
 • M. Sadowska, M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, "Revealing human Fb monolayer conformations at different pHs", FEBS Journal (Federation of European Biochemical Societies) (Suppl. 1), 282 (2015) 207
 • M. Sadowska, M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, "Mechanism of nanoparticle deposition on polystyrene latex particles revealed by electrokinetic, AFM and SEM measurements", FEBS Journal (Federation of European Biochemical Societies) (Suppl. 1), 282 (2015) 208

2014

 • U. Bubniene, M. Ocwieja, B. Bugelyte, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, J. Voronovic, A. Ramanaviciene, A. Ramanavicius, "Deposition of gold nanoparticles on mica modified by poly(allylaminehydrochloride) monolayers", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 441 (2014) 204-210
 • K. Sofińska, Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Nattich-Rak, "Recombinant Albumin Monolayers on Latex Particles", Langmuir, 30 (2014) 250-258
 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, "Mechanism of Nanoparticle Deposition on Polystyrene Latex Particles", Langmuir, 30 (2014) 692-699
 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Sadowska, M. Wasilewska, M. Cieśla, "Fibrinogen Monolayers of Controlled Coverage and Conformations for Biosensing Applications", Key Engineering Materials-Materials and Applications for Sensors and Transducers III, 605 (2014) 243-246

2013

 • Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Nattich - Rak, M. Ludwiczak, G. Jagura-Burdzy, M. Adamczyk, "Revealing properties of the KfrA plasmid protein via combined DLS, AFM and electrokinetic measurements", Colloids and Surfaces B, Biointerfac, 103 (2013) 635-641
 • Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Sadowska, A. Michna, K. Szczepaniak, "Mechanisms of nanoparticle and bioparticle deposition - Kinetic aspects", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 439 (2013) 3-22
 • Małgorzata Nattich-Rak, Zbigniew Adamczyk, Monika Wasilewska, Marta Sadowska, "Fibrinogen monolayer characterization by colloid depositon", Langmuir, 29 (2013) 11991-12002
 • Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, "Particle Deposition", (Eds. T. Tadros), Springer Verlang, Berlin Heidelberg 2013, 126, 868-910, [9783642206641]

2012

 • Z. Adamczyk, A. Bratek-Skicki, P. Dąbrowska, M. Nattich - Rak, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption on Latex Particles Determined by Zeta Potential and AFM Measurements", Langmuir, 28 (2012) 474–485
 • M. Morga, Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, M. Nattich-Rak, G. Para, "Colloid Zirconia Binder of Improved Wetting Propertie", Ceramiks Sylikaty, 56 (2012) 1-8
 • U. Bazylińska, J. Pietkiewicz, J. Saczko, M. Nattich-Rak, J. Rossowska, A. Garbiec, K. A. Wilk, "„Nanoemulsion-templated multilayer nanocapsules for cyanine-type photosensitizer delivery to human breast carcinoma cells", European Journal of Pharmaceutical Sciences, 47 (2012) 406-420
 • Małgorzata Nattich-Rak, Zbigniew Adamczyk, Marta Sadowska, Maria Morga, Magdalena Ocwieja, "Hematite nanoparticle monolayers on mica: Characterization by colloid deposition", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 412 (2012) 72-81
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Warsinska, G. Jagura-Burdzy, M. Adamczyk, "KfrA protein of R751 plasmid study by DLS, microelectrophoresis and AFM method", FEBS JOURNAL (Federation of European Biochemical Societies) (Suppl.1), 279 (2012) 516
 • Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Nattich - Rak, J. Barbasz, "Mechanisms of fibrinogen adsorption on mica", (Eds. Thomas Horbett, John L. Brash, and Willem Norde), ACS Books: "Proteins at Interfaces III", USA Washington 2012, III - chapter 5, 97-127, [978-0-8412-2796-5]

2011

 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, M. Sadowska, "Deposition of colloid particles on protein layers: Fibrinogen on mica", J. Colloid Interface Sci, 356 (2011) 454-464
 • M. Nattich, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Radziszewska, "Detection of fibrinogen monolayers on mica by the colloid enhancement", Environmental Biotechnology , 7 (2011) 1-11
 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, M. Zaucha, "Colloid particle and protein deposition - Electrocinetic studies", Adv. Colloid Interface Sci., 168 (2011) 3-28

2010

 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, "Irreversible adsorption of latex particles on fibrinogen covered mica", Adsorption, 16 (2010) 259-269
 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Zaucha, "Electrokinetics of particle covered surfaces", Current Opinion in Colloid and Interface Science , 15 (2010) 175-183
 • Z. Adamczyk, K. Sadlej, E. Wajnryb, M. Nattich, M. Ekiel-Jeżewska, J. Bławzdziewicz, "Streaming potential studiem of colloid, polyelectrolytes and protein deposition", Advances in Colloid and Interface Science, 153 (2010) 1-29
 • Z. Adamczyk, M. Nattich, A. Bratek, "Adsorption and Deposition of Particles, Polyelectrolytes and Biopolymers", Nanoscience: Colloidal and Interfacial Aspects, 147 (2010) 603-648

2009

 • Z.Adamczyk, M.Nattich, J.Barbasz "Deposition of Colloid Particles at Heterogeneous and Patterned Surfaces", Adv. Colloid Interface Sci., 147-148 (2009) 2-17
 • Z.Adamczyk, J.Barbasz, M.Nattich "Deposition of Colloid Particles at Heterogeneous Surfaces", in: "Highlights in Colloid Science" (D.Platikanov, D.Exeroowa, Eds.), Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2009, pp 203-227 [ISBN 978-3-527-32037-0] (wydrukowano w 2008)

2008

 • Z.Adamczyk, J.Barbasz, M.Nattich "Particle Assembly on Patterned Surfaces Bearing Circular (dots) and Rectangular (stripes) Surface Features", Langmuir, 24 (2008) 1756-1762
 • J.Haber, M.Nattich, T.Machej "Alkali-Metal Promoted Rhodium-on-Alumina Catalysts for Nitrous Oxide Decomposition", Appl. Catal. B, 77 (2008) 278-283
 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, B. Jachimska, M. Nattich, "Determination of physicochemical properties and the thermal stability of hydroxyapatite – Określenie właściwości fizykochemicznych i stabilności termicznej hydroksyapatytu", PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA, Tom XLVIII Numer 1 (2008) 19-27

2004

 • J.Haber, T.Machej, J.Janas, M.Nattich "Catalytic Decomposition of N2O", Catal. Today, 90 (2004) 15-19

2002

 • Vogt, O., Nattich, M., Datka, J., Gil, B., "Formation of Brönsted acid sites in the reaction of cyclohexanol on NaCeY zeolites", Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, 50 (2002) 281-288