Profil pracownika

dr Monika Wasilewska

Pracownik IKiFP PAN od: 2006

adiunkt

Pokój: 132

Telefon: +48 12 6395 129

E-mail: ncwasile(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Stabilność układów biokoloidalnych
- Mechanizm i kinetyka osadzania cząstek biokoloidalnych na powierzchniach heterogenicznych.

Metodyka:

- Dynamiczne rozpraszanie swiatła (DLS).
- Mikroskopia AFM
- Techniki elektrokinetyczne (mikroelektroforeza, pomiary potencjału przepływu)
- Spektroskopia falowodu optycznego (OWLS)

Dalsze informacje:

- Doktorat (2012) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera, PAN "Określenie konformacji wybranych białek w roztworach elektrolitów i na powierzchniach o kontrolowanym stopniu heterogeniczności"
- Studia podyplomowe (2008) "Biomaterialy- materiały dla medycyny"
- Magisterium (2006) Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, "Ocena przydatności mikroelektroforezy kapilarnej w badaniu rytmu dobowego wydalania albuminy".


Staże zagraniczne

- listopad-grudzien 2008 w Instytucie Charlesa Sadrona, Strasbourg, Francja
- listopad-grudzien 2009 w Instytucie Charlesa Sadrona, Strasbourg, Francja

2019

 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, A. Pomorska, M. Nattich-Rak, M. Sadowska , "Human Serum Albumin Adsorption Kinetics on Silica: Influence of Protein Solution Stability", Langmuir, 35 (2019) 2639-2648
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, M. Sadowska, F. Boulmedais, M. Cieśla, "Mechanism of fibrinogen adsorption on silica sensor at various pHs: Experiments and theoretical modeling", Langmuir, 35 (2019) 11275-11284

2018

 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, D. Wojnar, P. Żeliszewska , "Silver nanoparticle/fibrinogen bilayers – Mechanism of formation and stability determined by in situ electrokinetic measurements", Journal of Colloid and Interface Science, 513 (2018) 170-179

2017

 • P. Żeliszewska, M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Monolayers of immunoglobulin G on polystyrene microparticles and their interactions with human serum albumin", Journal of Colloid and Interface Science, 490 (2017) 587-597
 • M. Morga, Z. Adamczyk, T. Basinska, P. Komar, M. Gosecka, P. Żeliszewska, M. Wasilewska, "Spheroidal Microparticle Monolayers Characterized by Streaming Potential Measurements", Langmuir, 33 (2017) 9916-9925
 • M. Wlodek, M. Kolasinska-Sojka, M. Wasilewska, O. Bikondoa, W.H. Briscoe, P. Warszynski, "Interfacial and structural characteristics of polyelectrolyte multilayers used as cushions for supported lipid bilayers", Soft Matter, 13 (2017) 7848-7855

2016

 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, T. Basinska, M. Gosecka, D. Lupa, "Monolayers of Poly(styrene/α-tert-butoxy-ω-vinylbenzyl-polyglycidol) Microparticles Formed by Controlled Self-Assembly with Potential Application as Protein-Repelling Substrates", Langmuir, 32 (2016) 9566-9574

2015

 • M. Nattich-Rak , Z. Adamczyk, M. Wasilewska , M. Sadowska, "Revealing fibrinogen monolayer conformations at different pHs: Electrokinetic and colloid deposition studies.", Journal of Colloid & Interface Science, 449 (2015) 62-71
 • Katarzyna Kubiak, Zbigniew Adamczyk, Monika Wasilewska, "Mechanisms of fibrinogen adsorption at the silica substrate determined by QCM-D measurements", Journal of Colloid and Interface Science, 457 (2015) 378-387
 • M. Sadowska, M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, "Revealing human Fb monolayer conformations at different pHs", FEBS Journal (Federation of European Biochemical Societies) (Suppl. 1), 282 (2015) 207

2014

 • Z. Adamczyk, A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, M. Wasilewska, "Mechanisms of fibrinogen adsorption at solid substrates", Current Topics In Medicinal Chemistry, 14 (2014) 702-29
 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Sadowska, M. Wasilewska, M. Cieśla, "Fibrinogen Monolayers of Controlled Coverage and Conformations for Biosensing Applications", Key Engineering Materials-Materials and Applications for Sensors and Transducers III, 605 (2014) 243-246

2013

 • M Cieśla, Z Adamczyk, J Barbasz, M Wasilewska, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption at Solid Substrates at Lower pH", Langmuir, 29 (2013) 7005-7016
 • Małgorzata Nattich-Rak, Zbigniew Adamczyk, Monika Wasilewska, Marta Sadowska, "Fibrinogen monolayer characterization by colloid depositon", Langmuir, 29 (2013) 11991-12002

2012

 • Z. Adamczyk, B. Cichocki, M.L. Ekiel-Jeżewska, A. Słowicka, E. Wajnryb, M. Wasilewska, "Fibrynogen conformations and charge in electrolyte solutions derived from DLS and dynamic viscosity measurements", J Colloid Interface Sci., 385 (2012) 244-257
 • Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Nattich - Rak, J. Barbasz, "Mechanisms of fibrinogen adsorption on mica", (Eds. Thomas Horbett, John L. Brash, and Willem Norde), ACS Books: "Proteins at Interfaces III", USA Washington 2012, III - chapter 5, 97-127, [978-0-8412-2796-5]

2011

 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, M. Sadowska, "Deposition of colloid particles on protein layers: Fibrinogen on mica", J. Colloid Interface Sci, 356 (2011) 454-464
 • M. Nattich, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Radziszewska, "Detection of fibrinogen monolayers on mica by the colloid enhancement", Environmental Biotechnology , 7 (2011) 1-11
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Fibrinogen adsorption on mica studied by AFM and in situ streaming potential measurements", Langmuir, 27,2 (2011) 686-
 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, M. Zaucha, "Colloid particle and protein deposition - Electrocinetic studies", Adv. Colloid Interface Sci., 168 (2011) 3-28

2010

 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, "Irreversible adsorption of latex particles on fibrinogen covered mica", Adsorption, 16 (2010) 259-269

2009

 • Z.Adamczyk, B.Jachimska, T.Jasiński, P.Warszyński, M.Wasilewska "Structure of Poly(sodium 4-styrenesulfonate( (PSS) in Electrolyte Solutions: Theoretical Modeling and Measurements", Colloids Surf. A, 343 (2009) 96-103
 • M.Wasilewska, Z.Adamczyk, B.Jachimska "Structure of Fibrinogen in Electrolyte Solutions Derived from Dynamic Light Scattering (DLS) and Viscosity Measurements", Langmuir, 25 (2009) 3698-3704

2008

 • B.Jachimska, M.Wasilewska, Z.Adamczyk "Characterization of Globular Protein Solutions by Dynamic Light Scattering, Electrophoretic Mobility, and Viscosity Measurements", Langmuir, 24 (2008) 6866-6872