Profil pracownika

Dr Magdalena Oćwieja

Pracownik IKiFP PAN od: 2009

adiunkt

Pokój: 137

Telefon: +48 12 6395 202

E-mail: ncocwiej(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza koloidalnych cząstek metali i tlenków metali
- Charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek
- Procesy utleniającego roztwarzania nanocząstek srebra
- Toksyczność nanocząstek srebra
- Mechanizmy adsorpcji nanocząstek na powierzchniach heterogenicznych oraz homogenicznych
- Stabilność mono- i multiwarstw cząstek koloidalnych

Metodyka:

- Mikroskopia Sił Atomowych (AFM)
- Pomiary elektrokinetyczne w zakresie ruchliwości elektroforetycznej oraz potencjału przepływu
- Dynamiczne Rozpraszanie Światła (DLS)

Dalsze informacje:

Edukacja:

- Doktorat (2013) Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (ISD)"Zaawansowane materiały dla nowoczesnych technologii
i energetyki przyszłości", Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w porozumieniu
z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej i Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Tytuł pracy: "Kinetyka tworzenia oraz stabilność monowarstw nanocząstek srebra na powierzchniach heterogenicznych"

-(2011) Studia Podyplomowe: Biomateriały - materiały dla medycyny, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH)

- Magisterium (2009) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tytuł pracy: "Badania nad reaktywnością grupy aminowej w układzie 2-aminotiofeno-3-karbonitrylu"

2019

 • J. Maciejewska-Prończuk, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, A. Pomorska, "Formation of gold nanoparticle bilayers on gold sensors", Colloids a Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 560 (2019) 393-401
 • M. Morga, M. Nattich-Rak, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Gold substrates of controlled roughness and electrokinetic properties formed by nanoparticle deposition ", Phys. Chem. Chem. Phys., 21 (2019) 6535-6543

2018

 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, D. Wojnar, P. Żeliszewska , "Silver nanoparticle/fibrinogen bilayers – Mechanism of formation and stability determined by in situ electrokinetic measurements", Journal of Colloid and Interface Science, 513 (2018) 170-179
 • D. Lupa, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, D. Duraczyńska, "Formation, properties and stability of silver nanoparticle monolayers at PDADMAC modified polystyrene microparticles", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 554 (2018) 317-325
 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, M. Oćwieja, "Hematite/silica nanoparticle bilayers at mica: AFM and electrokinetic characteristics", Phys. Chem. Chem. Phys., 20 (2018) 15368-15379
 • M. Oćwieja, D. Lupa, Z. Adamczyk, "Gold nanoparticle layers on polystyrene microspheres of controlled structure and electrokinetic properties", Langmuir, 34 (2018) 8489-8489
 • M. Oćwieja, "Self-assembly of cysteine-functionalized silver nanoparticles at solid/ liquid interfaces", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 558 (2018) 520-530
 • A. Barbasz, B. Kreczmer, M. Oćwieja, "How the surface properties attect the nanotoxicity of silver? Study of the influence of three types of nanosilver on two wheat varieties", Acta Physiologiae Plantarum , 40 (2018) 31
 • N. Piergies, M. Oćwieja, C. Paluszkiewicz, W.M. Kwiatek, "Identification of erlotynib adsorption pattern onto silver nanoparticles: SERS studies", Journal of Raman Spectroscopy, 49 (2018) 1265-1273
 • M. Gorczyca, S.W. Przemieniecki, T. Kurowski, M. Oćwieja, "Earlt plant growth and bacterial community in rhizoplane of wheat and flax exposed to silver and titatnium dioxide nanoparticles", Environmental Science and Pollution Research, (2018) https://doi.org/10.1007/s11356-018-3346-7

2017

 • J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Zimowska, "Homogeneous gold nanoparticle monolayers—QCM and electrokinetic characteristics", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 514 (2017) 226-235
 • M. Oćwieja, J. Maciejewska-Prończuk, Z. Adamczyk, M. Roman, "Formation of positively charged gold nanoparticle monolayers on silica sensors", Journal of Colloid and Interface Science, 501 (2017) 192–201
 • M. Oćwieja, K. Matras-Postołek, J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, S. Sovinska, A. Żaba, M. Gajewska, T. Król, K. Cupiał, M. Bredol, "Formation and stability of manganese-doped ZnS quantum dot monolayers determined by QCM-D and streaming potential measurements", Journal of Colloid and Interface Science, 503 (2017) 186-197
 • M. Oćwieja, A. Barbasz, S. Walas, M. Roman, C. Paluszkiewicz, "Physicochemical properties and cytotoxicity of cysteine-functionalized silver nanoparticles", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 160 (2017) 429-437
 • E. Pięta, N. Piergies, M. Oćwieja, H. Domin, C. Paluszkiewicz, E. Bielańska, W.M. Kwiatek, "Monitoring the interfacial behavior of selective Y5 receptor antagonist on colloidal gold nanoparticle surfaces: surface-enhanced vibrational spectroscopy studies", Journal of Physical Chemistry C, 121 (2017) 17276-17288
 • A. Barbasz, M. Oćwieja, M. Roman, "Toxicity of silver nanoparticles towards tumoral human cell lines U-937 and HL-60", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , 156 (2017) 397-404
 • M. Oćwieja, A. Węgrzynowicz, J. Maciejewska-Prończuk, P. Michorczyk, Z. Adamczyk, M. Roman, E. Bielańska, "Preparation of iron oxide nanoparticles doped by chromium for application in water-gas shift reaction", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 523 (2017) 71-80
 • E. Pięta, C. Paluszkiewicz, M. Oćwieja, W. M. Kwiatek , "Potential drug-nanosensor conjugates: Raman, Infrared Absorption, Surface-Enhanced Raman, and DFT study of Indolic Molecules", Applied Surface Science , 404 (2017) 168-179
 • A. Barbasz, M. Oćwieja, S. Walas , "Toxicological effects of three types of silver nanoparticles and their salt precursors acting on human U-937 and HL-60 cells", Toxicological Mechanisms and Methods , 27 (2017) 58-71
 • M. Oćwieja, "Tuning the properties of silver monolayers for biological applications", (Eds. H. Cao), CRC Press, 2017, 2, 37-54, []

2016

 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Nattich-Rak, "Monolayers of silver nanoparticles on positively charged polymermicrospheres", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 499 (2016) 1-9
 • Z. Adamczyk, M. Oćwieja, H. Mrowiec, S. Walas, D. Lupa, "Oxidative dissolution of silver nanoparticles: A new theoretical approach", J. Colloid Interface Sci., 469 (2016) 355-364
 • K. Kubiak, Z. Adamczyk, J. Maciejewska, M. Oćwieja, "Gold Nanoparticle Monolayers of Controlled Coverage and Structure", The Journal of Physical Chemistry C, 120 (2016) 11807-11819
 • J. Maciejewska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, B. Napruszewska , "Titanium dioxide/silver nanoparticle bilayers prepared in self-assembly processes", Annales UMCS Sectio AA Chemistry, LXXI (1) (2016) 29-46
 • A. Barbasz, B. Kreczmer, M. Oćwieja , "Effects of exposure of callus cells of two wheat varieties to silver nanoparticles and silver salt (AgNO3)", Acta Physiologiae Plantarum, 38 (2016) 76
 • A. Barbasz, M. Oćwieja, "Gold nanoparticles and ions - friends or foes? As they are seen by human cells U-937 and HL-60?", Journal of Experimental Nanoscience , 11 (2016) 564-580
 • D. Lupa, M. Oćwieja, "Oksydacyjne roztwarzanie nanocząstek srebra. Wpływ właściwości powierzchniowych na przebieg procesu", (Eds. A. Higgins), , Saarbrücken 2016, , , [978-639-89081-5]
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, Maciejewska-Prończuk „Sposób modyfikowania powierzchni stałych o ujemnym ładunku powierzchniowym, zwłaszcza powierzchni sensorów mikrowag kwarcowych, dodatnio naładowanymi nanocząstkami złota” P.419878 (19 grudnia 2016). (Zgłoszenie patentowe/ Polish Patent Application)
 • Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Oćwieja „Sposób wytwarzania stabilnych suspensji nanocząstek srebra oraz zastosowanie stabilnych suspensji nanocząstek srebra do celów biobójczych” PL 224713 (15 czerwca 2016). (Patent)
 • Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Oćwieja, "Sposób wytwarzania stabilnych suspensji nanocząstek srebra oraz zastosowanie stabilnych suspensji nanocząstek srebra do celów biobójczych", Polish Patent Application PL.401528

2015

 • M. Kujda, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, O. Bocheńska, G. Braś, A. Kozik, E. Bielańska, J. Barbasz, "Charge-stabilized silver nanoparticles applied as antibacterial agents", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15 (2015) 3574-3583
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, "Adsorption of tannic acid on polyelectrolyte monolayers determined in situ by streaming potential measurements", Journal of Colloid and Interface Science, 438 (2015) 249-258
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, K. Kubiak, "Influence of supporting polyelectrolyte on coverage and stability of silver nanoparticle coatings", Journal of Colloid and Interface Science, 445 (2015) 205-212
 • Kubiak, K., Adamczyk, Z., Oćwieja, M, "Kinetics of silver nanoparticle deposition at PAH monolayers: Reference QCM Results", Langmuir, 31 (2015) 2988–2996
 • M. Oćwieja, A. Popov, Z. Adamczyk, M. Morga, A. Ramanaviciene, A. Ramanavisius, "Deposition of silver nanoparticles from suspensions containing tannic acid", Colloids and Surface A: Physicochemical and Engineering Aspects , 477 (2015) 70-76
 • A. Barbasz, M. Oćwieja, J. Barbasz, "Cytotoxic Activity of Highly Purified Silver Nanoparticles Sol Against Cells of Human Immune System", Applied Biochemistry and Biotechnology, (2015)
 • M. Morga, Z. Adamczyk, S. Godrich, M. Oćwieja, G. Papastavrou, "Monolayers of poly-L-lysine on mica – Electrokinetic characteristics", Journal of Colloid and Interface Science, 456 (2015) 116-124
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, "pH-controlled desorption of silver nanoparticles from monolayers deposited on PAH-covered mica", J Nanopart Res, 17:235 (2015) 1-14
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, K. Kubiak, "Silver particle monolayers — Formation, stability, applications", Advances in Colloid and Interface Science, 222 (2015) 530–563

2014

 • U. Bubniene, M. Ocwieja, B. Bugelyte, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, J. Voronovic, A. Ramanaviciene, A. Ramanavicius, "Deposition of gold nanoparticles on mica modified by poly(allylaminehydrochloride) monolayers", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 441 (2014) 204-210
 • M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, "Hematite/silver nanoparticle bilayers on mica – AFM, SEM and streaming potential studies", Journal of Colloid and Interface Science , 424 (2014) 75-83
 • M. Oćwieja, A. Gorczyca, M. Niemiec, Z. Adamczyk, E. Pociecha, "Effect of charge-stabilized silver nanoparticles with various surface properties on physiological state of seedlings of Triticum aestivum", FEBS Journal. (Suppl. 1), (65-783), 281 (2014) 622
 • M. Oćwieja , "Kinetyka tworzenia oraz stabilność monowarstw nanocząstek srebra. Badania podstawowe w dobie dynamicznego rozwoju nanotechnologii", (Eds. T. Czarnik), Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, Saarbrücken 2014, , , [978-3-639-89158-4]

2013

 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Controlled Release of Silver Nanoparticles from Monolayers Deposited on PAH Covered Mica", Langmuir, 29 (2013) 3546-3555
 • M. Oćwieja, M. Morga, Z. Adamczyk, "Self-assembled silver nanoparticles monolayers on mica-AFM, SEM, and electrokinetic characteristics", Journal of Nanoparticle Research, 15 (2013) 1460
 • M. Kujda, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, O. Bocheńska, G. Bras, A. Kozik, E. Bielańska, J. Barbasz, "Antibacterial properties of charged-stabilized silver nanoparticles", the FEBS Journal, 280 (2013) 608-609
 • M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, "Stability of silver nanoparticle monolayers determined in situ by streaming potential measurements", Journal of Nanoparticle Research, 15 (2013) 2076-2090
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Monolayers of silver nanoparticles obtained by chemical reduction methods", Surface Innovations, 2 (2013) 160-172
 • I. Cieślik, R. Węgłowski, J. Żmija, K. Kurzydłowski, M. Płocińska, M. Oćwieja, "Control of optical active borates nanocrystals agglomeration", Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 61 (2013) 163-168

2012

 • Małgorzata Nattich-Rak, Zbigniew Adamczyk, Marta Sadowska, Maria Morga, Magdalena Ocwieja, "Hematite nanoparticle monolayers on mica: Characterization by colloid deposition", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 412 (2012) 72-81
 • Maria Morga, Zbigniew Adamczyk, Magdalena Oćwieja, "Hematite nanoparticle monolayers on mica electrokinetic characteristics", Journal of Colloid and Interface Science, 386 (2012) 121-128
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, E. Bielanska, A. Wegrzynowicz, "Hematite nanoparticle monolayers on mica preparation by controlled self-assembly", Journal of Colloid and Interface Science, 386 (2012) 51-59
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, K. Kubiak, "Tuning properties of silver particle monolayers via controlled adsorption–desorption processes", Journal of Colloid and Interface Science, 376 (2012) 1-11
 • Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Oćwieja, "Sposób wytwarzania stabilnych suspensji nanocząstek srebra oraz zastosowanie stabilnych suspensji nanocząstek srebra do celów biobójczych", Polish Patent Application P.401528

2011

 • Aneta Michna, Zbigniew Adamczyk, Magdalena Ocwieja, Elżbieta Bielańska, "Kinetics of silver nanoparticle deposition onto poly(ethylene imine) modified mica determined by AFM and SEM measurements", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 377 (2011) 261-268
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, A. Michna, "High density silver nanoparticle monolayers produced by colloid self-assembly on polyelectrolyte supporting layers", Journal of Colloid and Interface Science, 364 (2011) 39-48

2010

 • Aneta Michna, Zbigniew Adamczyk, Barbara Siwek, Magdalena Oćwieja, "Silver nanoparticle monolayers on poly(ethylene imine) covered mica produced by colloidal self-assembly", Journal of Colloid and Interface Science, 245 (2010) 187-193