Profil pracownika

Mgr inż. Patrycja Wójcik

Pracownik IKiFP PAN od: 10.2017

Doktorant

Pokój: 236

Telefon: +48 12 6395 156

E-mail: ncpwojci(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Hodowla rekombinowanych bakterii i oczyszczanie enzymów
- Badania spektrum substratowego AcmB i innych enzymów z klasy KSTD
- Badania kinetyki reakcji enzymatyczych metodą zatrzymanego przepływu
- Badania mechanizmu za pomocą kinetycznego efektu izotopowego
- Badania nad zastosowaniem całych komórek bakteryjnych w syntezie chemicznej

Dalsze informacje:

Magisterium (2017) Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Gliwice, Polska. Tytuł pracy: "Zastosowanie enzymów jako biokatalizatorów w wybranych reakcjach hydrolizy i estryfikacji".

Staże zagraniczne:

07.2015 - 09.2015 - 3 months research fellowship, Max F. Perutz Laboratories, Wiedeń, Austria
07.2016 - 09.2016 - 3 months research fellowship, Center For Research In Agricultural Genomics, Barcelona, Hiszpania

2019

  • K. Sofińska, A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, O. Zastawny, M. Guzik, A. Winiarska, P. Waligórski, M. Cieśla, J. Barbasz, M. Szaleniec, "Investigation of quaternary structure of aggregating 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans: In the pursuit of consensus of various biophysical techniques", Biochim. Biophys. Acta-Gen. Subj., 1863 (2019) 1027-1039