Profil pracownika

Dr Agnieszka Wojtkiewicz (Rugor)

Pracownik IKiFP PAN od: 2011

specjalista

Pokój: 237, 226

Telefon: +48 12 6395 155, 163

E-mail: a.wojtkiewicz(at)cyfronet.pl

Metodyka:

- Hodowla bakterii w warunkach tlenowych i beztlenowych;
- Oczyszczanie enzymów;
- Badanie aktywności enzymatycznej spektrofotometrycznie oraz z zastosowaniem HPLC;
- Identyfikacja związków steroidowych metodą LC-MS.
- Modelowanie homologiczne i symulacje dynamiki molekularnej w polu siłowym AMBER.

Dalsze informacje:

Magisterium (2011) Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska oraz Institut für Biochemie, Universität Leipzig, Lipsk, Niemcy. Tytuł pracy: "Charakterystyka podjednostek reduktazy benzoilo-CoA obligatoryjnie beztlenowych bakterii".

Staże zagraniczne:

10.2009 - 02.2010 - 4,5 months research fellowship, Institut für Biochemie, Universität Leipzig, Lipsk, Niemcy
07.2010 - 09.2010 - 3 months research felloship, Institut für Biochemie, Universität Leipzig, Lipsk, Niemcy
11.2011 - 02.2012 - 3,5 months research fellowship, AG Prof. Fuchs - Mikrobiologie, Universität Freiburg, Niemcy

2019

 • K. Sofińska, A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, O. Zastawny, M. Guzik, A. Winiarska, P. Waligórski, M. Cieśla, J. Barbasz, M. Szaleniec, "Investigation of quaternary structure of aggregating 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans: In the pursuit of consensus of various biophysical techniques", Biochim. Biophys. Acta-Gen. Subj., 1863 (2019) 1027-1039
 • M. Malinowska, B. Miroslaw, E. Sikora, J. Ogonowski, A. M. Wojtkiewicz, M. Szaleniec, M. Pasikowska-Piwko, I. Eris, "New lupeol esters as active substances in the treatment of skin damage", PLoS ONE, 14 (2019) e0214216

2018

 • P. Kalimuthu, A. M. Wojtkiewicz, M. Szaleniec, P. V. Bernhardt, "Electrocatalytic Hydroxylation of Sterols by Steroid C25 Dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans", Chem. Eur. J., 24 (30) (2018) 7710-7717
 • Maciej Szaleniec, Agnieszka M. Wojtkiewicz, Rita Bernhardt, Tomasz Borowski, Marina Donova, "Bacterial steroid hydroxylases: enzyme classes, their functions and comparison of their catalytic mechanisms", Applied Microbiology and Biotechnology, 102(19) (2018) 8153-8171

2017

 • A. Rugor, M. Tataruch, J. Staroń, A. Dudzik, E. Niedzialkowska, P. Nowak, A. Hogendorf, A. Michalik-Zym, D. B. Napruszewska, A. Jarzębski, K. Szymańska, W. Białas, M. Szaleniec, "Regioselective hydroxylation of cholecalciferol, cholesterol and other sterol derivatives by steroid C25 dehydrogenase", Applied Microbiology and Biotechnology, 101 (2017) 1163-1174
 • E. Niedzialkowska, B. Mrugala, A. Rugor, P.C. M, A. Skotnicka, J.J. Cotelesage, G.N. George, M. Szaleniec, W. Minor, K. Lewinski,, "Optimization of overexpression of a chaperone protein of steroid C25 dehydrogenase for biochemical and biophysical characterization", Protein Expr. Purif., 134 (2017) 47-62
 • A. Rugor, A. Wójcik-Augustyn, E. Niedzialkowska, S. Mordalski, J. Staroń A. Bojarski, M. Szaleniec, "Reaction mechanism of sterol hydroxylation by steroid C25 dehydrogenase – homology model, reactivity and isoenzymatic diversity", J. Inorg. Biochem., 173 (2017) 28–43
 • M. Szaleniec, A. Rugor, "Enzymy - katalizatory życia", Wszechświat, 118 (2017) 108-117
 • M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent, P.411750-A1
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania propionianu androst-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413209
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania octanu androst-1,4,6-trien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413207
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania 17a-metyloandrost-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413208

2015

 • A. Rugor , A. Bojarski, M. Szaleniec, "A unique bacterial molybdoenzyme - from structural insights to industrial application", Annual Report, (2015) 46-48
 • M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent Application, P.411750 (25.03.2015)
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania 17a-metyloandrost-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413208 (23.07.2015)
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania octanu androst-1,4,6-trien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413207 (23.07.2015)
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania propionianu androst-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413209 (23.07.2015)

2011

 • C. Löffler, K. Kuntze, J. R. Vazquez, A. Rugor, J.W. Kung, A. Böttcher, M. Boll, "Occurrence, genes and expression of the W/Se-containing class II benzoyl-coenzyme A reductases in anaerobic bacteria", Environ. Microbiol., 13(3) (2011) 696-709