Profil pracownika

Mgr Ewa Kot

Pracownik IKiFP PAN od: 10.2014

Doktorant

Pokój: 226, 234

Telefon: +48 12 6395 158

E-mail: ncwierus(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Powiązanie między strukturą białka, a pełnionymi przez nie funkcjami.

Metodyka:

- chromatografia cieczowa białek
- techniki elektroforetyczne
- oznaczanie zawartości żelaza i niklu w białkach
- genetyka molekularna (transformacja bakterii)

Dalsze informacje:

Publikacje:

Gruszka D., Gorniak M., Glodowska E., Wierus E., Oklestkova J., Janeczko A., Maluszynski M. i I. Szarejko (2016). A Reverse-Genetics Mutational Analysis of the Barley HvDWARF Gene Results in Identification of a Series of Alleles and Mutants with Short Stature of Various Degree and Disturbance in BR Biosynthesis Allowing a New Insight into the Process.
Internation Journal of Melecular Science 17, doi:10.3390/ijms17040600.

2018

  • A.M. Miłaczewska, E. Kot, J.A. Amaya, T.M. Makris, M. Zając, J. Korecki, A. Chumakov, B. Trzewik, S. Kędracka-Krok, W. Minor, M. Chruszcz, T. Borowski, "On structure and reaction mechanism of human acireductone dioxygenase", CHEM-EUR J, (2018) 5225-5237
  • A. Kluza, E. Niedzialkowska, K. Kurpiewska, Z. Wojdyla, M. Quesne, E. Kot, P.J. Porebski, T. Borowski, "Crystal structure of thebaine 6-O-demethylase from the morphine biosynthesis pathway", Journal of Structural Biology, (2018) 229-235
  • E. Kot, K. Kurpiewska, M. Szaleniec, "Czy można ujarzmić ewolucję czyli słów kilka o ukierunkowanej ewolucji", Wszechświat Pismo Przyrodnicze, 119 (10-12) (2018) 221-227