Szkolenia specjalistyczne

Rada Programowa Projektu pn. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny” (MOL-MED) ogłasza nabór kandydatów na szkolenia specjalistyczne dla kadry jednostek partnerskich.

 

Termin realizacji szkoleń: do końca listopada 2015.

  • Warunki uczestnictwa w szkoleniu - PDF

Dokument do wypełnienia na etapie wnioskowania:

  • Plan szkolenia specjalistycznego - DOC

Dokumenty do wypełnienia na etapie przystąpienia do projektu:

  • Oświadczenie uczestnika szkolenia - DOC
  • Oświadczenie o zatrudnieniu - DOC
  • Kwestionariusz osobowy - DOC
  • Deklaracja udziału w projekcie - DOC

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.