Szkolenia

 

Udział doktorantów w międzynarodowych i krajowych projektach w roku akadem. 2015/2016:

 

1. w projektach NCN: PRELUDIUM, SONATA, OPUS jako kierowników i wykonawców (kierownicy projektów PRELUDIUM – 6 doktorantów , wykonawcy – 23 doktorantów);

 

2. w projektach NCBiRN "Technologies supporting the development of safe nuclear energy" i projektach typu LEADER (5 doktorantów);

 

3. w projektach FNP: TEAM, BRIDGE, COST (7 doktorantów);

 

4. projektach EU w ramach 7th Framework Programme i w projektach polsko-norweskich: NanoNeucar and PLATFORMex (9 doktorantów);

 

5. ponadto 3 doktorantów realizowało  projekt DOCTUS finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 ( Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ).

      

 

 

Udział doktorantów w fakultatywnych szkoleniach rozwijających tzw. “umiejętności miękkie”:

  1. "Introduction to bibliographic abstracts database Web of Science Core Collection" i "The bibliographic management attachments programme EndNote Web" przez Dr. Klementynę Karlińską-Batres z firmy Thomson Reuters w 2015/2016;
  2. “Training in the field of EU programme – “Horyzon2020” przez Annę Armułę, Dorotę Markiewicz-Roszak z Regionalnego Punktu Kontaktowego EU w 2015/2016;
  3.   ABC SAVOIR VIVRE i Etykieta biznesu (5h) przez Marię Bujas-Łukaszewską w 2014/2015;
  4.    Komunikacja dla naukowców (20h) przez Małgorzatę Majkowską, MSc, MA. w 2012/2013.