Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska - Rekrutacja

Poniżej znajduje się lista tematów badawczych możliwych do realizacji w IKiFP PAN w roku akademickim 2019/2020, do których mogą być rekrutowani kandydaci do KISD wraz z osobami mającymi prawo wyrażania zgody na podjęcie funkcji promotora w określonych tematach badawczych:

 1. Mechanizmy reakcji i racjonalna inżynieria enzymów – badania metodami obliczeniowymi. [pdf]
  prof. dr hab. T. Borowski
 2. Proces powstawania spękań w warstwach malarskich. [pdf]
  dr hab. Łukasz Bratasz, prof. IKiFP PAN
 3. Analiza oddziaływania białek z wybranymi ligandami z zastosowaniem nowoczesnych metod eksperymentalnych oraz teoretycznych (MD). [pdf]
  dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN
 4. Projektowanie inteligentnych nanostruktur na bazie polielektrolitów oraz białek. [pdf]
  dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN
 5. Synteza katalizatorów do elektrochemicznej reakcji redukcji tlenu i charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych oraz elektrokatalitycznych. [pdf]
  dr hab. inż. Aleksandra Pacuła
 6. Epitaksjalne magnetyczne układy warstwowe do zastosowań w spintronice. [pdf]
  dr hab. Nika Spiridis, prof. IKiFP PAN
 7. Biotechnologiczna produkcja polihydroksyalkanianów z odnawialnych źródeł węgla. [pdf]
  prof. dr hab. Maciej Szaleniec
 8. Modelowanie teoretyczne ścieżek reakcji enzymów katalizujących addycję fumaranu oraz ich pochodnych mutantów.[pdf]
  prof. dr hab. Maciej Szaleniec
 9. Opracowanie biotechnologicznego system całokomórkowego dla enzymów katalizujących addycję fumaranu. [pdf]
  prof. dr hab. Maciej Szaleniec
 10. Obliczenia kwantowo-chemiczne mechanizmów reakcji z udziałem heteropolizwiązków. [pdf]
  dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN
 11. Wieloskalowa analiza szorstkości powierzchni w układach modelowych. [pdf]
  dr hab. Paweł Weroński, prof. IKiFP PAN
 12. Jakościowy i ilościowy opis stabilności filmów pianowych w warunkach dynamicznych.
  dr hab. Jan Zawała, prof. IKiFP PAN.[pdf]
 13. Opracowanie funkcjonalnych materiałów kompozytowych do pokrywania powierzchni styków elektroenergetycznych, celem polepszenia własności mechanicznych oraz wydłużenia czasu ich eksploatacji. [pdf]
  dr hab. Krzysztof Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN