Tematy prac doktorskich do realizacji w roku akadem. 2018/2019

do wyboru w ramach II rekrutacji MSD - wrzesień 2018 r.

 

Grupa - Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna 

- Badania obliczeniowe nad mechanizmami reakcji dioksygenaz Rieske.

Kontakt: prof. dr hab. Tomasz Borowski, ncborows@cyf-kr.edu.pl

--------

Grupa - Nanostruktury powierzchniowe
- Epitaksjalne nanostruktury magnetyczne do zastosowań spintronicznych

  Praca doktorska będzie finansowana z projektu NCN Beethoven kierowanym przez dr Piotra Mazalskiego
  Kontakt: dr Piotr Mazalski, ncmazals@cyf-kr.edu.pl
                dr hab. Nika Spridis, prof. IKiFP, ncspirid@cyf-kr.edu.pl

--------

Grupa - Adsorpcja
- Analiza oddziaływania białek  z wybranymi ligandami  z zastosowaniem nowoczesnych metod eksperymentalnych oraz teoretycznych (MD).
- Projektowanie  inteligentnych nanostruktur na bazie polielektrolitów oraz białek o potencjalnym  zastosowaniu w diagnostyce medycznej.
- Sterowana funkcjonalizacja powierzchni do aplikacji biomedycznych.

Prace  doktorskie realizowana w ramach projektu NCN.
Możliwość odbycia  stażu w renomowanych ośrodkach europejskich
w ramach  programu  Erasmus+ lub współpracy dwustronnej.

Kontakt: dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP, ncjachim@cyf-kr.edu.pl

--------

Grupa – Nanostruktury materii miękkiej
- Wpływ początkowego pokrycia adsorpcyjnego na powierzchni ciecz/ciecz na stabilność filmów emulsyjnych w warunkach dynamicznych.

Prace  doktorskie realizowana w ramach projektu NCN.
Kontakt: dr hab. Jan Zawała, prof. IKiFP, nczawala@cyf-kr.edu.pl
--------

Grupa - Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej i termoanalizy
- Polioksozwiązki wanadu(V) - nowe materiały i potencjalne katalizatory
Kontakt: prof. dr hab.Wiesław Łasocha, nclasoch@cyf-kr.edu.pl
--------

Grupa – Nanostruktury materii miękkiej
- Właściwości adsorpcyjne surfaktantów i kopolimerów czułych na zmiany pH jako komponentów do tworzenia nanonośników.
 

Praca  doktorska realizowana w ramach projektu NCN.
Kontakt: prof. dr hab. Piotr Warszyński, ncwarszy@cyf-kr.edu.pl

--------

Grupa – Nanostruktury materii miękkiej
- Polimerowe nanonośniki do zastosowań w hipertermii
          
Kontakt: dr hab. Krzysztof Szczepanowicz, ncszczep@cyf-kr.edu.pl
--------

Grupa - Kataliza w ochronie przyrody
- Katalityczne układy tlenkowe do otrzymywania produktów o wysokiej wartości dodanej – komponentów paliw i tworzyw sztucznych   
- Badania oddziaływań nośnik-faza aktywna w katalizatorach uwodornienia CO2: doświadczenie i teoria

Kontakt: dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP, nczbik(at)cyf-kr.edu.pl

--------

Grupa -Koloidy

- Modelowanie kinetyki transportu substancji bioaktywnych z układów dyspersyjnych do skóry właściwej.

- Analiza szorstkości warstw modelowych cząstek koloidalnych.

- Wieloskalowe modelowanie nieodwracalnej adsorpcji nanocząstek na powierzchni międzyfazowej ciecz / ciało stałe

Kontakt: dr hab. Paweł Weroński, prof. IKiFP, ncwerons@cyf-kr.edu.pl

--------

Grupa - Koloidy

- Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne biopolimerów - badania w skali nano

Kontakt: dr hab.inż. Jakub Barbasz, ncbarbas(at)cyf-kr.edu.pl