InterDokMed - TEMATY ROZPRAW DOKTORSKICH

TEMATY ROZPRAW DOKTORSKICH ZAKWALIFIKOWANYCH DO FINANSOWANIA

Z INSTYTUTU KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI im. JERZEGO HABERA PAN

1. Właściwości fizykochemiczne komórek endometrium jako funkcje receptywności u kobiet ze zdiagnozowaną niepłodnością, nawracającymi utratami ciąż oraz z łagodnymi zmianami patologicznymi w obrębie jamy macicy (polipy, mięśniaki, zrosty, przegrody, blizna po cięciu cesarskim).
dr hab. inż. Jakub Barbasz (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
dr hab. prof. UJ Robert Jach (WL UJ CM Klinika Endokrynologii Ginekologicznej) - dyscyplina medycyna
kontakt: ncbarbas@cyf-kr.edu.pl, 12 6395 209

2. Funkcjonalne hybrydowe nośniki oparte na układach białkowych.
dr hab. inż. Barbara Jachimska (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
prof. dr hab. Małgorzata Lekka (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
kontakt: ncjachim@cyf-kr.edu.pl, 12 6395 125

3. Polioksometalany i peroksometalany jako nowe materiały farmakologiczne.
prof. dr hab. Wiesław Łasocha (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
dr hab. Małgorzata Kajta (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
kontakt: nclasoch@cyf-kr.edu.pl, 12 6395 115

4. Innowacyjne metody zwalczania biofilmu tworzonego przez patogeny powodujące zakażenia zatok przynosowych.
dr hab. Maciej Szaleniec prof. IKiFP PAN / dr Liliana Warszyńska  (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
dr hab. n.med. Tomasz Gosiewski (WL UJ CM Katedra Mikrobiologii) - dyscyplina biologia medyczna
kontakt: ncszalen(at)cyf-kr.edu.pl, 12 6395 218

5. Modelowanie mechanizmu reakcji bakteryjnych dehydrogenaz ketosteroidowych – katalizatorów do modyfikacji leków steroidowych.
dr hab. Maciej Szaleniec prof. IKiFP PAN (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
prof. dr hab. Andrzej J. Bojarski / dr Stefan Mordalski (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
kontakt: ncszalen(at)cyf-kr.edu.pl, 12 6395 218

6. Biokatalityczne odwodornienie steroidów przez Δ1-dehydrogenazę cholest-4-en-3-onu ze Sterolibacterium denitrificans – zastosowanie enzymu w syntezie organicznej leków steroidowych.
dr hab. Maciej Szaleniec prof. IKiFP PAN (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
dr hab. Agnieszka Nikiforuk / dr Jakub Staroń (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
kontakt: ncszalen(at)cyf-kr.edu.pl, 12 6395 218

7. Enkapsulacja substancji aktywnych w teranostycznych nanonośnikach z czynnikiem kontrastowym dla MRI.
prof. dr hab. Piotr Warszyński (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
dr hab. Władysław Piotr Węglarz, prof. IFJ (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
kontakt: ncwarszy@cyf-kr.edu.pl, 12 6395 223

8. Synteza i ocena skuteczności nanonośników cyklosporyny A i FK506 w hamowaniu uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego - badania w modelach in vitro.
prof. dr hab. Piotr Warszyński (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
prof. dr hab. n.med. Władysław Lasoń (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
kontakt: ncwarszy@cyf-kr.edu.pl, 12 6395 223

9. Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery do zastosowań w medycynie.
prof. dr hab. Małgorzata Witko / dr Maciej Guzik  (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
prof. dr hab. Andrzej J. Bojarski (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
kontakt: ncguzik@cyf-kr.edu.pl, 12 6395 155

10. Modyfikacja antybiotyków pochodnymi bakteryjnych bioplastików.
prof. dr hab. Małgorzata Witko / dr Maciej Guzik  (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
prof. dr hab. Andrzej J. Bojarski / dr Jakub Staroń (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
kontakt: ncguzik@cyf-kr.edu.pl, 12 6395 155


Z INSTYTUTU  FARMAKOLOGII PAN

1. Ocena roli wybranych chemokin w niedokrwieniu mózgu.
prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
prof. dr hab. Joanna Pera (WL UJ CM) - dyscyplina medycyna
kontakt: basta@if-pan.krakow.pl, 12 6623 273

2. Rola i znacznie fluoru w racjonalnym projektowaniu leków na przykładzie wybranych receptorów klasy A GPCR.
prof. dr hab. Andrzej J. Bojarski / dr Rafał Kurczab (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
prof. dr hab. Krzysztof Lewiński / dr Justyna Kalinowska-Tłuścik (WCH UJ) - dyscyplina chemia
kontakt: andrzej.bojarski(at)gmail.com, 12 6623 365

3. Rola stresu oksydacyjnego oraz ceramidu w patogenezie depresji i w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych.
prof. dr hab. Małgorzata Filip (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
prof. dr hab. Marek Sanak  (WL UJ CM) - dyscyplina medycyna
kontakt: mal.fil@if-pan.krakow.pl, 12 6623 293

4. Własności neurochemiczne i metabolizm pochodnych NBOMe w mózgu szczura
prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
dr hab. Katarzyna Madej (WCH UJ) - dyscyplina chemia
kontakt: nfgolemb@cyf-kr.edu.pl, 12 6623 321

5. Projektowanie i ocena neuroprotekcyjnych właściwości polimerowych nanopreparatów antagonistów receptorów NMDA.
prof. dr hab. n.med. Władysław Lasoń (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
prof. dr hab. Piotr Warszyński (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
kontakt: lason@if-pan.krakow.pl, 12 6623 316

6. Farmakologiczna modulacja bólu neuropatycznego
dr hab. n.med. Joanna Mika (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
prof. dr hab. n.med. Jan Dobrogowski / dr Anna Przeklasa-Muszyńska (WL UJ CM Zakład Badania i Leczenia Bólu) - dyscyplina medycyna
kontakt: joamika@if-pan.krakow.pl, 12 6623 240

7. Badania funkcjonalnego zróżnicowania podtypów receptorów alfa(1)-adrenergicznych w modelu myszy knock-out.
prof. dr hab. n. med. Irena Nalepa (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski (WCh UJ) - dyscyplina chemia
kontakt: nfnalepa(at)cyf-kr.edu.pl, 12 6623 225

8. Molekularne mechanizmy związane z występowaniem pozaruchowych objawów choroby Parkinsona.
dr hab. Jan Rodriguez Parkitna (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
prof. dr hab. Joanna Pera (WL UJ CM Katedra Neurologii) - dyscyplina medycyna
kontakt: Jan.Rodriguez@if-pan.krakow.pl, 12 6623 328

9. Analiza modeli uczenia się ze wzmocnieniem związanym z działaniem nagród naturalnych i substancji uzależniających
dr hab. Jan Rodriguez Parkitna (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
prof. dr hab. Piotr Zieliński / dr Marcin Majka (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
kontakt: Jan.Rodriguez@if-pan.krakow.pl, 12 6623 328

10. Interakcje nowych atypowych neuroleptyków z cytochromem P450.
dr hab. Jacek Wójcikowski (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski (WCh UJ) - dyscyplina chemia
kontakt: wojcikow(at)if-pan.krakow.pl, 12 6623 389


Z INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ

1. Rozwój metod planowania leczenia w radioterapii protonowej z wykorzystaniem ultra szybkiego kodu Monte Carlo.
(english version)
prof. dr hab. Paweł Olko (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
prof. dr hab. n. med Andrzej Urbanik (WL UJ CM Katedra Radiologii) - dyscyplina medycyna
kontakt: Pawel.Olko@ifj.edu.pl, 12 6628 248

2. Wspomaganie decyzji w spersonalizowanej radioterapii protonowej w oparciu o modelowanie radiobiologiczne.
prof. dr hab. Paweł Olko (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
prof. dr hab. n.med Irena Roterman-Konieczna (WL UJ CM Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny) - dyscyplina medycyna kontakt: Pawel.Olko@ifj.edu.pl, 12 6628 248

3. Rozwój i zastosowanie obrazowania magnetyczno-rezonansowego 19F do detekcji teranostycznych nośników leków.
dr hab. Władysław Piotr Węglarz, prof. IFJ (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
prof. dr hab. Piotr Warszyński (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
kontakt: Wladyslaw.Weglarz@ifj.edu.pl, 12 6628 256

4. Ocena poziomu metabolitów mózgowych przy użyciu technik 1H MRS oraz CEST w zwierzęcym modelu doświadczalnym jadłowstrętu psychicznego (Anorexia Nervosa) indukowanego wysiłkiem fizycznym u szczurów.
dr hab. Władysław Piotr Węglarz, prof. IFJ (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
dr hab. n.med. Krzysztof Gil (WL UJ CM Katedra Patofizjologii) - dyscyplina biologia medyczna
kontakt: Wladyslaw.Weglarz@ifj.edu.pl, 12 6628 256

5. Zmiana własności biomechanicznych pojedynczych komórek indukowanych lekami antynowotworowymi.
prof. dr hab. Małgorzata Lekka (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
prof. dr hab. Piotr Laidler  (WL UJ CM Katedra Biochemii Lekarskiej) - dyscyplina biologia medyczna
kontakt: Malgorzata.Lekka(at)ifj.edu.pl, 12 6628 271

6. Ilościowy opis i modelowanie hemodynamicznych następstw zmian chorobowych w układzie naczyniowym dla celów diagnostyki i terapii.
prof. dr hab. Piotr Zieliński / dr Marcin Majka  (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
dr hab. Ewa Konduracka, prof. CM UJ (WL UJ CM) - dyscyplina medycyna
kontakt: piotr.zielinski@ifj.edu.pl, 12 6628 204
 
7. Budowa stanowiska pomiarowego i opracowanie metodologii tomografii fluorescencyjnej do badania układów biologicznych.
prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
dr hab. Grzegorz J. Lis (WL UJ CM) - dyscyplina medycyna
kontakt: wojciech.kwiatek@ifj.edu.pl, 12 6628 235

8. Badania stali 316L oraz innych stopów do zastosowań biomedycznych za pomocą metod anihilacji pozytonów.
dr hab. Ewa Dryzek, prof. IFJ PAN (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
prof. dr hab. inż. Paweł Nowak (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
kontakt: Ewa.Dryzek(at)ifj.edu.pl, 12 6628 370

9. Analiza własności biomechanicznych neuronów w modelu OGD.
prof. dr hab. Małgorzata Lekka (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
Prof. dr hab. Joanna Pera (WL UJ CM) - dyscyplina medycyna
kontakt: Malgorzata.Lekka(at)ifj.edu.pl, 12 6628 271

10. Opracowanie innowacyjnej pozytronowej tomografii emisyjnej w celu monitorowania zasięgu wiązki w radioterapii protonowej.
(english version)

prof. dr hab. Paweł Olko (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
prof. dr hab. med Andrzej Urbanik (WL UJ CM Katedra Radiologii) - dyscyplina medycyna
kontakt: Pawel.Olko@ifj.edu.pl, 12 6628 248

 

Z WYDZIAŁU CHEMII

1. Wpływ składu stałych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego aglomeracji krakowskiej na rozwój zespołów chorobowych w różnych populacjach mieszkańców regionu.
dr hab. Andrzej Adamski (WCh UJ) - dyscyplina chemia
prof. dr hab. Jerzy Gąsowski (WL UJ CM) - dyscyplina medycyna
kontakt: adamski@chemia.uj.edu.pl

2. Badania właściwości pro-angiogenetycznych polipridylowych kompleksów rutenu pod kątem ich wykorzystania w terapiach przeciwprzerzutowych.
dr hab. Małgorzata Brindell (WCh UJ) - dyscyplina chemia
prof. dr hab. Rafał Olszanecki (WL UJ CM) - dyscyplina biologia medyczna,
kontakt: brindell@chemia.uj.edu.pl

3. Obliczeniowe modelowanie oddziaływań Direct Yellow 9 z jonami metali - układ o potencjalnym terapeutycznym zastosowaniu w zakażeniach bakteryjnych.
dr hab. Andrzej Eilmes (WCh UJ) - dyscyplina chemia
prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna (WL UJ CM Katedra Biochemii Lekarskiej) - dyscyplina medycyna
kontakt: eilmes@chemia.uj.edu.pl

4. Optymalizacja i testowanie inhibitorów oddziaływania PD-1/PD-L1 oraz poszukiwanie korzystnych interakcji dla skuteczniejszej immunoterapii.
prof. dr Tadeusz Holak (WCh UJ) - dyscyplina chemia
prof. dr hab. Maciej Siedlar (WL UJ CM) - dyscyplina biologia medyczna
kontakt: holak(at)chemia.uj.edu.pl

5. Oddziaływanie nanocząstek tlenków metali przejściowych z mikroorganizmami w kierunku projektowania materiałów antybakteryjnych.
prof. dr hab. Andrzej Kotarba (WCh UJ) - dyscyplina chemia
dr hab. Monika Brzychczy-Włoch (WL UJ CM) - dyscyplina medycyna
kontakt: kotarba(at)chemia.uj.edu.pl

6. Nanoukłady nośnikowe dla leków badanie struktury elektronowej czerwieni Kongo i je j pochodnych oraz analiza ich oddziaływania z donorami elektronowymi pochodzenia grafenowego.
prof. dr hab. Jacek Korchowiec (WCh UJ) - dyscyplina chemia
prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna / dr Anna Jagusiak (WL UJ CM Katedra Biochemii Lekarskiej) - dyscyplina medycyna
kontakt: korchow@chemia.uj.edu.pl

7. W kierunku diagnostyki procesów zakrzepowych opartej o aptasensory.
prof. dr hab. Maria Nowakowska (WCh UJ) - dyscyplina chemia
prof. dr hab. Stefan Chłopicki (WL UJ CM) - dyscyplina medycyna
kontakt: nowakows(at)chemia.uj.edu.pl

8. Projektowanie i synteza nowych syntonów anion-π istotnych z punktu widzenia układów i procesów biologicznych.
dr hab. Robert Podgajny (WCh UJ) - dyscyplina chemia
prof. dr hab. Andrzej J. Bojarski / dr Rafał Kurczab (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna,
kontakt: podgajny@chemia.uj.edu.pl

9. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na S-nitrozylację biocząsteczek w kontekście wybranych patologii układu krwionośnego.
prof. dr hab. Grażyna Stochel / dr Maria Oszajca (WCh UJ) - dyscyplina chemia
dr hab. Ewa Konduracka, prof. UJ  (WL UJ CM) - dyscyplina medycyna
kontakt: stochel@chemia.uj.edu.pl

10. Badanie właściwości biologicznych implantów tkanki kostnej z modyfikowanego nanoporowatego tlenku tytanu(IV) pokrywanych autologicznymi komórkami macierzystymi.
dr hab. Grzegorz Sulka, prof. UJ (WCh UJ) - dyscyplina chemia
dr hab. Iwona Wybrańska, prof. UJ (WL UJ CM Katedra Biochemii Klinicznej) - dyscyplina medycyna
kontakt: Sulka@chemia.uj.edu.plZ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UJ CM

1. Funkcjonalizacja powierzchni polimerowych biomateriałów do dedykowanych zastosowań implantacjnych.
dr hab. Monika Brzychczy-Włoch (WL UJ CM) - dyscyplina medycyna
prof. dr hab. Andrzej Kotarba (WCh UJ) - dyscyplina chemia
kontakt: mbrzych(at)cm-uj.krakow.pl

2. Leczniczy wpływ obestatyny w gojeniu doświadczalnych uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej
dr hab. Piotr Ceranowicz (WL UJ CM Katedra Fizjologii) - dyscyplina biologia medyczna
prof. dr hab. Wojciech Macyk  (WCh UJ) - dyscyplina chemia
kontakt: mpcerano@cyf-kr.edu.pl

3. W kierunku celowanej farmakoterapii dysfunkcji śródbłonka z wykorzystaniem nanokapsuł pokrytych glikozoaminoglikanami.
prof. dr hab. Stefan Chłopicki (WL UJ CM) - dyscyplina medycyna
prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (WCh UJ) - dyscyplina chemia
kontakt: stefan.chlopicki(at)jcet.eu, 12 664 54 64

4. Analiza spektroskopowa in vitro kropli lipidowych: ich biochemia i lokalizacja vs. funkcja biologiczna w komórkach.
prof. dr hab. Stefan Chłopicki (WL UJ CM) - dyscyplina medycyna
prof. dr hab. Małgorzata Barańska (WCh UJ) - dyscyplina chemia
kontakt: stefan.chlopicki(at)jcet.eu, 12 664 54 64

5. Zmiany leukocytów i erytrocytów w obrazie spektroskopii Ramanowskiej  w toku zarażenia zarodźcem malarii.
dr hab. n. med. Jacek Czepiel (WL UJ CM Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych) - dyscyplina medycyna
dr hab. Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, prof. UJ (WCh UJ) - dyscyplina chemia
kontakt: czepiel.jacek(at)gmail.com

6. Zmiany epigenetyczne wysokoonkogennych HPV, a integracja wirusowego DNA w procesie nowotworzenia szyjki macicy.
prof. dr hab. Magdalena Kosz-Vnenchak (WL UJ CM Katedra Mikrobiologii) - dyscyplina biologia medyczna
dr hab. Agnieszka Kaczor (WCh UJ) - dyscyplina chemia
kontakt: magdalena.kosz-vnenchak(at)uj.edu.pl

7. Analiza roli transporterów VGLUT w niedokrwieniu mózgu.
prof. dr hab. Joanna Pera (WL UJ CM Katedra Nerologii) - dyscyplina medycyna
prof. dr hab. Bogusława Budziszewska (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
kontakt: joanna.pera(at)uj.edu.pl

8. Antynowotworowy wpływ związków cynku na zahamowanie szlaku sygnałowego mediowanego przez  HIF-1α w modelach nowotworowych in vitro.
dr hab. n. med. Agata Ptak-Belowska, Prof. UJ (WL UJ CM Katedra Fizjologii) - dyscyplina medycyna
prof. dr hab. Janusz Szklarzewicz (WCh UJ) - dyscyplina chemia
kontakt: agata.ptak-belowska@uj.edu.pl

9. Ocena wirulencji szczepów klinicznych i prototypowych wirusów HSV-1 i HSV-2 w badaniach obrazowych na poziomie komórki zakażonej in vitro.
dr hab. Barbara Zawilińska (WL UJ CM Katedra Mikrobiologii) - dyscyplina biologia medyczna
dr hab. Kamilla Małek (WCh UJ) - dyscyplina chemia
kontakt: mbzawili@cm-uj.krakow.pl

10. Znaczenie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w nieswoistych zapaleniach jelit i zespole jelita nadwrażliwego.  Badania kliniczne i eksperymentalne.
dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof. UJ (WL UJ CM Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych) - dyscyplina medycyna
prof. dr hab. Paweł Kościelniak (WCh UJ) - dyscyplina chemia
kontakt: mzwcislo(at)su.krakow.pl