InterDokMed - TEMATY II REKRUTACJA

TEMATY ROZPRAW DOKTORSKICH DOSTĘPNE W RAMACH II REKRUTACJI

Z INSTYTUTU KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI im. JERZEGO HABERA PAN

1. Innowacyjne metody zwalczania biofilmu tworzonego przez patogeny powodujące zakażenia zatok przynosowych.
dr hab. Maciej Szaleniec prof. IKiFP PAN / dr Liliana Warszyńska  (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
dr hab. n.med. Tomasz Gosiewski (WL UJ CM Katedra Mikrobiologii) - dyscyplina biologia medyczna
kontakt: ncszalen(at)cyf-kr.edu.pl, 12 6395 218


2. Mechanizm reakcji bakteryjnych dehydrogenaz ketosteroidowych – katalizatorów do modyfikacji leków steroidowych.
dr hab. Maciej Szaleniec prof. IKiFP PAN (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
prof. dr hab. Andrzej J. Bojarski / dr Stefan Mordalski (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
kontakt: ncszalen(at)cyf-kr.edu.pl, 12 6395 218


3. Synteza i ocena skuteczności nanonośników cyklosporyny A i FK506 w hamowaniu uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego - badania w modelach in vitro.
prof. dr hab. Piotr Warszyński (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
prof. dr hab. n.med. Władysław Lasoń (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
kontakt: ncwarszy@cyf-kr.edu.pl, 12 6395 223

4. Nowe estry laktozy na bazie monomerów bioplastików.
dr hab. Maciej Szaleniec prof. IKiFP / dr Maciej Guzik  (IKiFP PAN) – dyscyplina chemia
prof. dr hab. Andrzej J. Bojarski / dr Jakub Staroń (IF PAN) – dyscyplina biologia medyczna
kontakt: ncszalen(at)cyf-kr.edu.pl

 

Z INSTYTUTU  FARMAKOLOGII PAN

1. Projektowanie i ocena neuroprotekcyjnych właściwości polimerowych nanopreparatów antagonistów receptorów NMDA.
prof. dr hab. n.med. Władysław Lasoń (IF PAN) - dyscyplina biologia medyczna
prof. dr hab. Piotr Warszyński (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
kontakt: lason@if-pan.krakow.pl, 12 6623 316

 

Z INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ

1. Rozwój i zastosowanie obrazowania magnetyczno-rezonansowego 19F do detekcji teranostycznych nośników leków.
dr hab. Władysław Piotr Węglarz, prof. IFJ (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
prof. dr hab. Piotr Warszyński (IKiFP PAN) - dyscyplina chemia
kontakt: Wladyslaw.Weglarz@ifj.edu.pl, 12 6628 256

2. Ocena poziomu metabolitów mózgowych przy użyciu technik 1H MRS oraz CEST w zwierzęcym modelu doświadczalnym jadłowstrętu psychicznego (Anorexia Nervosa) indukowanego wysiłkiem fizycznym u szczurów.
dr hab. Władysław Piotr Węglarz, prof. IFJ (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
dr hab. n.med. Krzysztof Gil (WL UJ CM Katedra Patofizjologii) - dyscyplina biologia medyczna
kontakt: Wladyslaw.Weglarz@ifj.edu.pl, 12 6628 256

3. Ilościowy opis i modelowanie hemodynamicznych następstw zmian chorobowych w układzie naczyniowym dla celów diagnostyki i terapii.
prof. dr hab. Piotr Zieliński / dr Marcin Majka  (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
dr hab. Ewa Konduracka, prof. CM UJ (WL UJ CM) - dyscyplina medycyna
kontakt: piotr.zielinski@ifj.edu.pl, 12 6628 204
 
4.Innowacyjne zastosowanie tomografii fluorescencyjnej do analizy fizjologicznych i patologicznych mikrośrodowisk tkankowych.
prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
dr hab. Grzegorz J. Lis (WL UJ CM) - dyscyplina medycyna
kontakt: wojciech.kwiatek@ifj.edu.pl, 12 6628 235

5. Analiza własności biomechanicznych neuronów w modelu OGD.
prof. dr hab. Małgorzata Lekka (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
Prof. dr hab. Joanna Pera (WL UJ CM) - dyscyplina medycyna
kontakt: Malgorzata.Lekka(at)ifj.edu.pl, 12 6628 271

6. Opracowanie innowacyjnej pozytronowej tomografii emisyjnej w celu monitorowania zasięgu wiązki w radioterapii protonowej.
(english version)

prof. dr hab. Paweł Olko (IFJ PAN) - dyscyplina fizyka
prof. dr hab. med Andrzej Urbanik (WL UJ CM Katedra Radiologii) - dyscyplina medycyna
kontakt: Pawel.Olko@ifj.edu.pl, 12 6628 248

7. Wykazanie czy terapia protonowa komórek nowotworowych wspomagana nanocząsteczkami platyny (PtNPs) jest bardziej skuteczna niż standardowa terapia protonowa, w której nie są wykorzystywane PtNPs.
dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan, prof. IFJ PAN (IFJ PAN) – dyscyplina fizyka
dr hab. Jarosław Baran (WL UJ CM) – dyscyplina biologia medyczna
Kontakt: magdalena.parlinska(at)ifj.edu.pl

 

Z WYDZIAŁU CHEMII
1. Obliczeniowe modelowanie oddziaływań Direct Yellow 9 z jonami metali - układ o potencjalnym terapeutycznym zastosowaniu w zakażeniach bakteryjnych.
dr hab. Andrzej Eilmes (WCh UJ) - dyscyplina chemia
prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna (WL UJ CM Katedra Biochemii Lekarskiej) - dyscyplina medycyna
kontakt: eilmes@chemia.uj.edu.pl

2. Nanoukłady nośnikowe dla leków badanie struktury elektronowej czerwieni Kongo i je j pochodnych oraz analiza ich oddziaływania z donorami elektronowymi pochodzenia grafenowego.
prof. dr hab. Jacek Korchowiec (WCh UJ) - dyscyplina chemia
prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna / dr Anna Jagusiak (WL UJ CM Katedra Biochemii Lekarskiej) - dyscyplina medycyna
kontakt: korchow@chemia.uj.edu.pl

3. Badanie właściwości biologicznych implantów tkanki kostnej z modyfikowanego nanoporowatego tlenku tytanu(IV) pokrywanych autologicznymi komórkami macierzystymi.
dr hab. Grzegorz Sulka, prof. UJ (WCh UJ) - dyscyplina chemia
dr hab. Iwona Wybrańska, prof. UJ (WL UJ CM Katedra Biochemii Klinicznej) - dyscyplina medycyna
kontakt: Sulka@chemia.uj.edu.pl

4. Analiza spektroskopowa struktury molekularnej wybranych komórek  krwi organizmu żywego obserwowana w infekcji wirusem Epsteina-Barr (EBV).
dr hab. Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, prof. UJ (WCh UJ) – dyscyplina chemia
dr hab. n. med. Grażyna Biesiada (WL UJ CM) – dyscyplina medycyna
Kontakt: birczyns(at)chemia.uj.edu.pl

5. Opracowanie cząstek magnetycznych modyfikowanych przeciwciałami monoklonalnymi do zastosowania w selektywnym wychwycie komórek nowotworowych.
dr hab. Anna Karewicz (WCh UJ) – dyscyplina chemia
prof. dr hab. Piotr Laidler (WL UJ CM) – dyscyplina medycyna
Kontakt: karewicz(at)chemia.uj.edu.pl

6. Ocena poziomów leków psychotropowych i wybranych markerów w grupie pacjentów z chorobą dwubiegunową, depresją i depresją lekooporną. Badania kliniczne.
prof. dr hab. Paweł Kościelniak (WCh UJ) – dyscyplina chemia
prof. dr hab. Dominika Dudek (WL UJ CM) – dyscyplina medycyna
Kontakt: koscieln(at)chemia.uj.edu.pl

7. Mechanizmy przeciwdepresyjnego działania halucynogenów- interakcje z innymi układami neurotransmisyjnymi.
prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski (WCh UJ) – dyscyplina chemia
prof. dr hab. Andrzej Pilc (IF PAN) – dyscyplina biologia medyczna
Kontakt: wpiekosz(at)tlen.pl

8. Charakterystyka spektroskopowa komórek śróbłonka w warunkach stresu i pod wpływem działania wybranych leków.
prof. dr hab. Małgorzata Barańska (WCh UJ) – dyscyplina chemia
prof. dr hab. Stefan Chłopicki (WL UJ CM) – dyscyplina medycyna
Kontakt: baranska(at)chemia.uj.edu.pl

 

Z WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UJ CM

1. Antynowotworowy wpływ związków cynku na zahamowanie szlaku sygnałowego mediowanego przez  HIF-1α w modelach nowotworowych in vitro.
prof. dr hab. n. med. Agata Ptak-Belowska (WL UJ CM Katedra Fizjologii) - dyscyplina medycyna
prof. dr hab. Janusz Szklarzewicz (WCh UJ) - dyscyplina chemia
kontakt: agata.ptak-belowska@uj.edu.pl

2. Ocena wirulencji szczepów klinicznych i prototypowych wirusów HSV-1 i HSV-2 w badaniach obrazowych na poziomie komórki zakażonej in vitro.
dr hab. Barbara Zawilińska (WL UJ CM Katedra Mikrobiologii) - dyscyplina biologia medyczna
dr hab. Kamilla Małek (WCh UJ) - dyscyplina chemia
kontakt: mbzawili(at)cm-uj.krakow.pl

3. Wpływ zakażenia HIV i Treponema pallidum na występowanie zaburzeń neuropoznawczych.
dr hab. n. med. Monika Bociąga-Jasik WL UJ CM) – dyscyplina medycyna
prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski (WCh UJ) – dyscyplina chemia
Kontakt: monika.bociagajasik(at)gmail.com

4. Modulacja transmisji serotoninergicznej jako nowy sposób zwalczania bólu neuropatycznego.
dr hab. Andrzej Bugajski / dr Daniel Żurowski (WL UJ CM) – dyscyplina medycyna
dr hab. Krzysztof Tokarski / dr Magdalena Kusek  (IF PAN) – dyscyplina biologia medyczna
Kontakt: andrzej.bugajski(at)uj.edu.pl


5. Wpływ podawania rywaroksabanu na rozwój i przebieg eksperymentalnego ostrego zapalenia trzustki.
dr hab. Piotr Ceranowicz (WL UJ CM) – biologia medyczna
prof. dr hab. Wojciech Macyk (WCh UJ) – dyscyplina chemia
Kontakt: mpcerano(at)cyf-kr.edu.pl

6. Spektrodiagnostyka inwazyjnego i nieinwazyjnego raka pęcherza moczowego na podstawie analizy wycinków histologicznych i oceny składu osadu moczowego.
dr hab. Krzysztof Okoń, prof. UJ (WL UJ CM) – biologia medyczna
dr hab. Kamila Małek (WCh UJ) – dyscyplina chemia
Kontakt: k.okon(at)uj.edu.pl