essay writer for hire sample small business plan pdf about global warming essay stuck on homework how long should i write my college essay do resume online short speech on deforestation

Nanostruktury powierzchniowe

Kierunki Badawcze

  • Metaliczne i tlenkowe nanostruktury na powierzchniach monokrystalicznych - struktura i reaktywność..
  • Redukcja i utlenianie tlenków żelaza
  • Epitaksjalne magnetyczne układy warstwowe do zastosowań w spintronice..
  • Spektroskopia fotoelektronów w złożonych materiałach.

Współpraca