Tematyka badawcza

Prowadzone w Laboratorium SEM badania obejmują:

* Obrazowanie morfologii powierzchni materiałów (elektrony wtórne, SE)

* Obrazowanie z kontrastem składu chemicznego (elektrony wstecznie rozproszone, BSE)

* Obrazowanie preparatów z wykorzystaniem wiązki elektronów przechodzących przez cienką warstwę materiałów (elektrony przechodzące, TE)

* Analizę składu chemicznego w mikroobszarach (charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie)

Analizujemy szeroką gamę próbek, tj. produkty zaawansowanej inżynierii materiałowej, fragmenty obiektów archeologicznych, surowce naturalne oraz próbki biologiczne. Współpracujemy ze środowiskiem naukowym i partnerami przemysłowymi w Polsce i za granicą.