Tensjometr BPA-1S Sinterface - zasady dostępu

Instrument: Tensjometr BPA-1S Sinterface do pomiaru dynamicznego napięcia powierzchniowego metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku.

Lokalizacja: laboratorium  132

 

Osoba kontaktowa:

dr Ewelina Jarek
tel 126395121

Aparatura dostępna po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem  po wcześniejszym uzgodnieniu z osoba odpowiedzialną