Tensjometr BPA-1S Sinterface

Instrument: Tensjometr BPA-1S Sinterface 

Lokalizacja: laboratorium 130

Informacje ogólne:

Tensjometr umożliwia pomiar dynamicznych napięć powierzchniowych metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku

Parametry techniczne:

  • zakres napięcia powierzchniowego : 10-100 mN/m
  • zakres czasu dla pomiarów dynamicznych:0.1ms-100S
  • pomiar termostatowany
  • objętość badanego roztworu: 20ml
  • czas trwania pomiaru od 10min do 1h

Osoba kontaktowa: dr Ewelina Jarek  tel. +48 12 6395 128

Zasady dostępu: Aparatura dostępna po przeszkoleniu i uzgodnieniu terminu