Tensjometr Lauda do pomiaru napięcia powierzchniowego metodą pierścienia du Noüy'a

Instrument: Tensjometr Lauda do pomiaru napięcia powierzchniowego metodą pierścienia du Noüy'a

Lokalizacja: laboratorium  126

Informacje ogólne:

Manualny tensjometr z odczytem cyfrowym do pomiarów napięcia powierzchniowego metodami pierścienia du Noüy’a oraz płytki Wilhelmy’ego.

Osoba kontaktowa: dr Marcel Krzan tel. +48 12 6395 131

Zasady dostępu: Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.