Tensjometr Lauda, do pomiaru napięcia powierzchniowego metodą pierścienia du Noüy'a- zasady dostępu

Instrument: Tensjometr Lauda, do pomiaru napięcia powierzchniowego metodą pierścienia du Noüy'a

Lokalizacja: laboratorium  126

Manualny tensiometer z odczytem cyfrowym do pomiarów napięcia powierzchniowego metodami pierścienia du Noüy’a oraz płytki Wilhelmy’ego.

 

Osoba kontaktowa:

Dr Marcel Krzan
tel. 12 6395 125

Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.