Spektrofotometr UV-VIS Shimadzu UV-1800

Urządzenie: Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS Shimadzu UV-1800

Lokalizacja: laboratorium 221

Informacje ogólne:

  • spektrofotometr dwuwiązkowy
  • rozdzielczość: 1 nm
  • zakres pomiarowy: 190 - 1100 nm
  • objętość próbki: 2 ml

Osoba kontaktowa: dr hab. Krzysztof Szczepanowicz, prof. IKiFP tel: +48 12 6395 121

Zasady dostępu: Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika.