Spektrofotometr UV/Vis Shimadzu UV-1800 - zasady dostępu

Instrument: Spektrofotometr dwuwiązkowy UV/Vis Shimadzu UV-1800 

Lokalizacja: laboratorium 221

Spektrofotometr dwuwiązkowy rozdzielczość: 1 nm zakres pomiarowy: 190 - 1100 nm.objętość próbki: 2 ml

 

Osoba kontaktowa:

dr Krzysztof Szczepanowicz
tel 12 6395128
Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika.