Układ katalityczny: przepływowy reaktor wysokociśnieniowy z pompą do podawania cieczy połączony online z chromatografem gazowym wyposażonym w autosampler oraz detektory TCD i FID - zasady dostępu

Instrument: Układ katalityczny: przepływowy reaktor wysokociśnieniowy z pompą do podawania cieczy połączony online z chromatografem gazowym wyposażonym w autosampler oraz detektory TCD i FID

 

Lokalizacja: laboratorium 010

Możliwość pracy w trybie przepływowym i impulsowym. Detektory TCD i FID. Prowadzenia reakcji w warunkach wysokich ciśnień.

Osoba kontaktowa:

dr Michał Śliwa

tel. 12 6395 193

Aparatura dostępna do pomiarów pod nadzorem personelu laboratorium.