Układ katalityczny: reaktor przepływowy połączony online z chromatografem gazowym wyposażonym w detektory TCD i FID oraz systemem nastrzykiwania na 2 kolumny - zasady dostępu

Instrument: Układ katalityczny: reaktor przepływowy połączony online z chromatografem gazowym wyposażonym w detektory TCD i FID oraz systemem nastrzykiwania na 2 kolumny 

 

Lokalizacja: laboratorium 227

Możliwość pracy w trybie przepływowym i impulsowym. Detektory TCD i FID. System nastrzykiwania na dwie kolumny. Prowadzenia reakcji modelowej (rozkład izopropanolu) oraz np. reakcji deNOx.

 

Osoba kontaktowa:

dr Katarzyna Samson

tel. 12 6395 193

Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.