Ultraszybkie kamery cyfrowe - Macrovis Weinberger i IDT

Instrument:  Ultraszybkie kamery cyfrowe - Macrovis Weinberger i IDT

Lokalizacja: laboratorium  126

Informacje ogólne:

Szybkie kamery pozwalająca na rejestrację dynamicznych zjawisk na granicach faz ciecz/gaz i ciecz/ciało stałe, wyposażona w obiektywy o zmiennej ogniskowej i powiększeniu.

Częstotliwość rejestracji (zależna od rozdzielczości) do 10 000 klatek na sekundę.

Osoby kontaktowe:
dr hab. Jan Zawała, prof. IKiFP PAN tel. +48 12 6395 133
dr Marcel Krzan tel. +48 12 6395 131

Zasady dostępu: Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.