Wanna Langmuire’a wraz z układem do nanoszenia warstw Langmuir-Blodgett (KSV) - zasady dostępu

Instrument:  Wanna Langmuire’a wraz z układem do nanoszenia warstw Langmuir-Blodgett (KSV)

Lokalizacja: laboratorium  301

Aparatura przeznaczona do otrzymywania oraz badania monomolekularnych warstw na granicy faz ciecz-gaz lub ciecz-ciecz. Wyposażona w układ do pomiary napięcia powierzchniowego metodą płytki Wilhelmy’ego oraz w automatyczna windę do nakładania warstw Langmuir-Blodgett..

 

Osoba kontaktowa:

Dr Marcel Krzan
tel. 12 6395 125

Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.