Wanna Langmuire’a wraz z układem do nanoszenia warstw Langmuir-Blodgett (KSV) - zasady dostępu

Aparatura:  Wanna Langmuire’a wraz z układem do nanoszenia warstw Langmuir-Blodgett (KSV)

Lokalizacja: laboratorium  301

Informacje ogólne:

Aparatura przeznaczona do otrzymywania oraz badania monomolekularnych warstw na granicy faz ciecz-gaz lub ciecz-ciecz.

Wyposażona w układ do pomiary napięcia powierzchniowego metodą płytki Wilhelmy’ego oraz w automatyczna windę do nakładania warstw Langmuir-Blodgett.

Wanna Langmuira służy do wytwarzania i charakteryzacji pojedynczych warstw powierzchniowych i oferuje precyzyjną kontrolę upakowania cząsteczek

Osoba kontaktowa: dr Marcel Krzan tel. +48 12 6395 131

Zasady dostępu: Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.