WARSZTATY Z NAUK TRANSLACYJNYCH

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
22-24 czerwca 2018

organizowane w ramach projektu
Środowiskowe Studia Doktoranckie "Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej" InterDokMed
POWR.03.02.00-00-013/16
na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich
dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich
Działanie 3.2  Studia doktoranckie
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
IOK: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


I dzień - 22 czerwca 2018 r.

9.00-9.45 - prof. dr hab. Stefan Chłopicki "Diagnostyka dysfunkcji śródbłonka naczyniowego in vivo u zwierząt: w kierunku farmakoterapii śródbłonka u ludzi"

9.45-10.30 - prof. dr hab. Magdalena Strus "Nowe metody zwalczania biofilmu bakteryjnego"

10.30-11.00 - przerwa kawowa

11.00-12.30 - dr hab. Tomasz Gosiewski "Sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) jako narzędzie wydajnej analizy populacji drobnoustrojów mikrobiomu człowieka, a także przyszłość diagnostyki zakażeń"

12.30-13.30 - obiad

13.30-15.00 - prof. dr hab. Paweł Olko "Radioterapia protonowa - o wzajemnych relacjach fizyki, radiobiologii i medycyny"

15.00-15.30 - przerwa kawowa

15.30-17.00 - prof. dr hab. Marcin Majka "medycyna regeneracyjna od kuchni"

 

II dzień - 23 czerwca 2018 r.

9.00-10.30 - prof. dr hab. Władysław Węglarz "Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe. Od fizyki do biologii i medycyny"

10.30-11.00 - przerwa kawowa

11.00-11.45 - prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk " Modele zwierzęce reakcji zapalnych w chorobach sercowo-naczyniowych"

11.45-12.30 - dr Renata Wietecha-Posłuszny "Chemia sądowa"

12.30-13.30 - obiad

13.30-15.00 - prof. dr hab. Andrzej Kotarba "Inżynieria powierzchni implantów"

15.00-15.30 - przerwa kawowa

15.30-17.00 - dr hab. Krzysztof Szczepanowicz "Nanokapsułki do zastosowań biomedycznych"


III dzień - 24 czerwca 2018 r.

9.00-10.30 - dr Anna Strojewska "Chemia roślin - po co nam ta wiedza"

10.30-11.00 - przerwa kawowa

11.00-12.30 - prof. dr hab. Andrzej Bojarski "Nowoczesne metody projektowania i poszukiwania nowych biologicznie aktywnych związków"

12.30-13.30 - obiad

13.30-15.00 - dr hab. Maciej Szaleniec "Sieci neuronowe w naukach biomedycznych"