Wiskozymetr Anton Paar Lovis 2000ME

Instrument: Wiskozymetr Anton Paar Lovis 2000ME

Lokalizacja: laboratorium 138

Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Barbara Jachimska prof. IKiFP tel. +48 12 6395 203

Zasady dostępu: Pomiary na aparaturze możliwe tylko pod nadzorem, zgodnie z wcześniej ustalonym
grafikiem pracy.