collage essays homework help uk do my admission essay uni essay revisions online master thesis lake davis dna rna and protein synthesis essay earthquake research paper dissertation tutor history homework helps saint patrick

Wykładowcy OKK 2000 - 2018

 

Ogólnopolskie Kolokwia Katalityczne (2000 – 2018)

Spis wykładowców plenarnych wraz z tytułami wystąpień

 

XXXII OKK, 2000

 

·         Adam Bielański (Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

„Rozwój pojęć w dziedzinie katalizy”

·         Jerzy Haber (Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

„Kataliza w XXI wieku – od chemii kwantowej do przemysłu”

·         Małgorzata Witko (Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

„Chemia kwantowa jako nowe narzędzie badania powierzchni katalizatorów”

·         Józef Korecki (Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

„Jak badamy powierzchnię i granicę międzyfazową w skali nanometrowej?”

·         Józef Wrzyszcz (Wrocław University of Technology, Poland)

„Nośnik w katalizie”

·         Jacek Kijeński (Warsaw University of Technology, Poland)

„Kataliza kwasowo-zasadowa. Początek katalizy, czy również klucz do przyszłości?”

·         Marian Taniewski (Silesian University of Technology, Gliwice, Poland)

„Rozwój katalitycznych procesów rafineryjnych i petrochemicznych (wybrane zagadnienia)”

·         Zbigniew Karpiński (Warsaw Technical University, Poland)

„Kataliza na metalach – osiągnięcia ostatnich lat XX wieku”

·         Barbara Grzybowska-Świerkosz (Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

„Reakcje selektywnego utleniania – stan aktualny i perspektywy”

·         Kazimierz Kałucki (West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland)

„Kataliza w wielkim przemyśle nieorganicznym”

·         Jolanta Grzechowiak (Wrocław University of Technology, Poland)

„Hydroodsiarczanie – proekologiczne i badawcze aspekty rozwoju katalizy”

·         Józef J. Ziółkowski (University of Wrocław, Poland)

„Perspektywy rozwoju katalizy homogenicznej z udziałem kompleksów metali”

·         Zbigniew Jedliński (Center of Polymer Chemistry, Polish Academy of Sciences, Zabrze, Poland)

„Kataliza supramolekularna z aktywowanymi anionami i przeniesieniem elektronów – nowe kierunki katalizy homogenicznej”

·         Jerzy Datka (Jagiellonian University, Kraków, Poland)

„Perspektywy rozwoju chemii zeolitów”

·         Ewa Serwicka-Bahranowska (Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

„Modyfikowane minerały warstwowe jako katalizatory w ochronie środowiska”

XXXIV OKK, 2001

 

·         Zigniew Florjańczyk (Warsaw University of Technology, Poland)

„Kataliza w procesach polimeryzacji”

·         Jacek Klinowski (University of Cambridge, UK)

„Zastosowanie spektroskopii NMR w ciele stałym do badań katalitycznych”

·         Matthias Thommes (Quantachrome GmbH, Oldelzhausen, Germany)

„Characterisation of porous solids: aspects of recent advances in gas adsoption”


XXXIV OKK, 2002

 

·         Mieczysława Najbar (Jagiellonian University, Kraków, Poland)

„Wybrane zagadnienia III Kongresu Katalizy Środowiskowej w Tokio (10-14 XII 2001)”

·         Zbigniew Jedliński (Center of Polymer Chemistry, Polish Academy of Sciences, Zabrze, Poland)

„Supramolekularna kataliza z przeniesieniem dwóch elektronów i jej zastosowania w syntezie chemicznej”

·         Stanisław Bielecki (Lodz University of Technology, Poland)

„Przyszłość biokatalizy”

 

XXXV OKK, 2003

 

·         Marian Taniewski (Silesian University of Technology, Gliwice, Poland)

„Postępy w rozwoju wybranych technologii petrochemicznych”

·         Władysław Rudziński (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland)

Nowa teoria dysocjatywnej kinetyki adsorpcji gazów na powierzchniach katalizatorów oparta na statystycznej teorii transportu międzyfazowego”

·         Józef J. Ziółkowski (University of Wrocław, Poland)

„Immobilizowane kompleksy metali- korzystna alternatywa katalizy homogenicznej”

·         Józef Korecki (Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

„Reakcje chemiczne i kataliza widziane w skali atomowej przez mikroskopy ze skanującą sondą”

·         Marek Łaniecki (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)

„Fotokataliza w ochronie środowiska”

 

XXXVI OKK, 2004

 

·         Jerzy Haber (Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

“Catalysis in XXI century – the basis of sustainable growth”

·         László Guczi (Institute of Isotopes and Surface Chemistry, Budapest, Hungary)

“Bimetallic nanoparticles: featuring structure and reactivity”

·         John W. Geus (Utrecht University, Netherlands)

Preparation of oxidic catalysts”

·         Maria Ziółek (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)

“Niobium-containing catalysts in the oxidation processes”

·         Marian Taniewski (Silesian University of Technology, Gliwice, Poland)

“C1 chemistry and technology (selected topics)”

     XXXVII OKK, 2005

·         Michael Che (Pierre and Marie Curie University, Paris, France)

“Catalysts preparation: a physicochemical promenade between solution and surface”

·         Kazimierz Kałucki (West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland)

“Conversion of methane to organic derivatives

·         Anthony A.G. Tomlinson (Instituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, Rome, Italy)

“PILCs and Restructured Clays for Sorption/Catalysis: Towards Design”

·         Valentin N. Parmon (Boreskov Institute of Catalysis, Novosibirsk, Russia)

“Nitrous oxide as a new reagent for catalysis”

·         Michael Hunger (University of Stuttgart, Germany)

Ex situ and in situ solid-state NMR investigations of activated zeolite catalysts and heterogeneous reaction systems”

·         Władysław Rudziński (Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

“Quantitative analysis of the thermodesorption spectra from catalyst surface based on the Statistical Rate Theory Approach”

·         Jolanta R. Grzechowiak (Wrocław University of Technology, Poland)

“New hydrodesulfurization and hydrogenation catalysts for refinery processes”

·         Guido Busca (University of Genova, Italy)

“Selective catalytic reduction of NOx by ammonia and by methane: studies of the chemical and mechanistic aspects

·         Jacek Kijeński (Warsaw University of Technology, Poland)

“Catalysis in the current processes of hydrogen manufacturing”

 

XXXVIII OKK, 2006

     

·         Richard Lambert (Cambridge University, UK)

Where surface science meets heterogenous catalysis: out of ultra high vacuum and into the real world

·         Bert M. Weckhuysen (Utrecht University, The Netherlands)

Catalysts live and up close: Snapping catalysts at work

·         Jacek Kijeński (Industrial Chemistry Research Institute, Warszawa, Poland)

The Polish chemical industry – yesterday, today and tomorrow

·         Stanisław Penczek (Center for Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences, Łódź, Poland)

Catalysis in Polymerization of Cyclic Ester – (bio)Degradable Polymers

·         Graham Hutchings (Cardiff University, UK)

Catalysis by Gold

·         Philippe Sautet (University of Lyon, France)

Catalysis for a more selective chemistry: which insights from quantum theory?

·         Krzysztof J. Kurzydłowski (Warsaw University of Technology, Poland)

Polska a Europejska Przestrzeń Badawcza

·         Urszula Narkiewicz (West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland)

Preparation, study and application of magnetic nanometals in carbon martix

·         Bogdan Marciniec (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)

New catalytic activation of =C-H bond – application in organic and organometallic synthesis

·         Barbara Grzybowska-Świerkosz (Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

Nano-Au/oxide support catalysts in oxidation reactions

 

XXXIX OKK, 2007

 

·         Julian R.H. Ross (University of Limerick, Ireland)

Some examples of the use of catalysis in the conversion of the hydrolysis products from lignocellulosic feedstocks

·         Blanka Wichterlová (J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the CAS, Prague, Czech Republic)

How far we understand and can design the structure of zeolite catalysts 

·         Jens Rostrup-Nielsen (Haldor Topsøe, Kongens Lyngby, Denmark)

“Catalysis for coal conversion. Manufacture of Substitute Natural Gas”

 

XL OKK, 2008 (40 years of ICSC)

 

·         Chris Adams (XeF6 Consulting, Llwyn Bedw, UK)

“Applied Catalysis: A predictive socioeconomic history”

·         Alexis T. Bell (University of California, Berkeley, US)

“Production of transportation fuels for the future: Challenges and opportunities for the science of catalysis”

·         Fabrizio Cavani (University of Bologna, Italy)

“Catalysis for a sustainable growth (In the Italian context): The point of view of an academic researcher”

·         Gabriele Centi (University of Messina, Italy)

“Catalysis, a driver for sustainability and societal challenges”

·         Michael Che (Pierre and Marie Curie University, Paris, France)

“Solid catalysts preparation at the service of society”

·         Vicente Cortés Corberán (Institute of Catalysis and Petroleochemistry CSIC, Madrid, Spain)

“Nanostructured oxide catalysts for oxidative activation of alkanes”

·         Avelino Corma (Institute of Chemical Technology UPV-CSIC, Valencia, Spain)

“Catalysts design for sustainability”

·         Gerhard Ertl (Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Germany)

“The surface science approach to heterogeneous catalysis: Towards the limits”

·         Hans J. Freund (Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Germany)

“Metal atoms and clusters as model systems with designable properties”

·         Jerzy Haber (Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

“The role of catalysis in determining men’s quality of life”

·         Graham Hutchings (Cardiff University, UK)

“Green chemistry using gold catalysis”

·         Martin Moskovits (University of California, Santa Barbara, US)

“Metal-nanoparticle-decorated nanowires as catalytic probes”

·         Jens K. Nørskov (Technical University of Denmark, Kongens Lyngby, Denmark)

“Structural and electronic effects in surface reactivity”

·         Valentin N. Parmon (Boreskov Institute of Catalysis, Novosibirsk, Russia)

“New technologies of the Boreskov Institute of Catalysis for conversion and utilization of light hydrocarbons”

·         Dennis R. Salahub (The University of Calgary, Canada)

“Towards multi-scale modeling of (bio) catalysis”

·         Gabor A. Somorjai (University of California, Berkeley, US)

“The nanoscience  of catalytic selectivity”

·         Henrik Topsøe (Haldor Topsøe, Kongens Lyngby, Denmark)

“Catalysis for clean fuels. The role of nanotechnology”

·         Israel E. Wachs (Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania, US)

“Catalysis science of bulk and supported vanadium oxide catalysts”

·         Bert M. Weckhuysen (Utrecht University, The Netherlands)

“Space- and time-Resolved in-situ spectroscopy of catalytic solids”

 

XLI OKK, 2009

 

·         Angelika Brückner (University of Rostock, Germany)

“Coupling spectroscopic in situ- and operando-techniques for deeper insight into catalyst synthesis and operation”

·         Roman Dziembaj (Jagiellonian University, Kraków, Poland)

„Naturalne i syntetyczne materiały warstwowe w zielonej chemii”

·         Karsten Reuter (Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Germany)

“Frontiers in multi-scale catalysis modeling”

·         Antoni W. Morawski (The West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland)

„Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizy w środowisku”

 

XLII OKK, 2010

 

·         Barbara Grzybowska-Świerkosz (Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

“What we know and understand and what we don’t know about selective oxidation on oxides”, In memoriam of Professor Jerzy Haber

·         John M. Thomas (University of Cambridge, UK)

“How electron microscopy elucidates the nature of catalysis”

·         Bunsho Ohtani (Hokkaido University, Sapporo, Japan)

“Design and development of highly active photocatalysts for environmental application”

·         Rutger A. van Santen (Eindhoven University of Technology, The Netherlands)

“Molecular basis of heterogeneous catalyst selectivity”

·         Johannes A. Lercher (Technical University of Munich, Germany)

“Hydrocarbon activation in nanopores and on nanoparticles”

·         Roman Dziembaj (Jagiellonian University, Kraków, Poland)

Nowe nanostrukturalne materiały tlenkowe dedykowane do zastosowań w zielonej chemii"

 

XLIII OKK, 2011

·         Michel Che (Pierre and Marie Curie University, Paris, France)

“Speciation and single-site heterogeneous catalysts”

·         Michael Hunger (University of Stuttgart, Germany)

“Solid-State NMR as an analytical tool for the development of catalyst systems”

·         Élisabeth Bordes-Richard (Lille University of Science and Technology, Villeneuve-d'Ascq, France)

“Structured reactors and inserts (foams): materials chemistry and catalysis”

·         Jacek Klinowski (University of Cambridge, UK)

In search of new microporous catalysts

 

XLIV OKK, 2012

·         Joachim Sauer (Humboldt University of Berlin, Germany)

“C-H bond activation by different types of metal oxide catalysts”

·         Gerhardt Mestl (Süd-Chemie AG, Bruckmühl, Germany)

“Modeling of partial oxidation reactions”

·         Enrique Iglesia (University of California, Berkeley, US)

“Confinement effects and catalysis by acid sites and metal clusters”

·         Barbara Grzybowska-Świerkosz (Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

“Badania Profesora Adama Bielańskiego w dziedzinie elektronowej teorii katalizy: czy tylko historia?”

·         Krystyna Dyrek (Jagiellonian University, Kraków, Poland)

“Kataliza na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego”

·         Ewa Luchter-Wasylewska (Jagiellonian University, Kraków, Poland)

“Enzymy kooperacyjne”

 

XLV OKK, 2013

·         Avelino Corma (Institute of Chemical Technology UPV-CSIC, Valencia, Spain)

Solid Catalysts: from Fundamentals to Industrials Applications”

·         Valentin N. Parmon (Boreskov Institute of Catalysis, Novosibirsk, Russia)

Physical Chemistry and Modern Heterogeneous Catalysis

·         Joaõ Rocha (University of Aveiro, Portugal)

“Functional microporous materials: beyond catalysis”

·         Paweł Kowalik (New Chemical Syntheses Institute, Puławy, Poland)

Kataliza w praktyce - na przykładzie wybranych procesów przemysłowych

 

XLVI OKK, 2014

·         Fabrizio Cavani (University of Bologna, Italy)

“The contribution of selective oxidation catalysis for a more sustainable chemical industry”

·         Christophe Copéret (ETH Zürich, Switzerland)

“Controlled functionalization of materials: towards single-site catalysts”

·         Johannes A. Lercher (Technical University of Munich, Germany)

“Acid-base catalyzed reactions in gaseous and aqueous environments”

·         José M. López Nieto (Institute of Chemical Technology UPV-CSIC, Valencia, Spain)

“Oxidative dehydrogenation of light alkanes: Present and Future”

·         Vasile Pârvulescu (University of Bucharest, Romania)

“Green synthesis of fine-chemicals using Lewis acid / base heterogeneous catalysts”

·         R. John Errington (Newcastle University, UK)

“Polyoxometalate catalysis: fundamental reactivity studies and opportunities for multifunctional design”

·         Witold Sokołowski (California Institute of Technology, Pasadena, US)

“Cold hibernated elastic memory structures. Description & applications”

 

XLVII OKK, 2015

 

·         Norbert Kruse (Washington State University, USA)

“Oxygenates and olefins by catalytic CO hydrogenation”

·         Svetlana Mintova (The University of Caen, France)

“Extending applications of zeolites with nanosized dimensions”

·         Martin Muhler (Ruhr-University Bochum, Germany)

“Carbon nanotubes: catalytic growth, functionalization and applications in electrocatalysis and heterogeneous catalysis”

·         Siglinda Perathoner (University of Messina, Italy)

“The new sustainable model of biorefineries: biofactories and the challenge of integrating bio- and solar-refineries”

·         Adriano Zecchina (University of Turin, Italy)

“Heterogeneous and homogenous catalysis in the XX century: innovations, connections and trends”

 

XLVIII OKK, 2016

 

·         Jiří Čejka (Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic)

“Manipulation with zeolitic layers: new materials and catalysis”

·         Zbigniew Florjańczyk (Warsaw University of Technology, Poland)

“Bioplastics - back to the past and new challenges”

·         Janusz Igras (New Chemical Syntheses Institute, Puławy, Poland)

“The fertilizer industry in Poland: the history or future of the Polish chemical industry?”

·         Bert M. Weckhuysen (Utrecht University, The Netherlands)

“Catalytic Materials studied at the Level of Single Particles, Molecules and Atoms”

 

XLIX OKK, 2017

 

·         Bogdan Marciniec (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)

"Inorganometallics and catalysis: application to synthesis of organometallic compounds and hybrid materials"

·         Javier Pérez-Ramírez (Institute for Chemical and Bioengineering Switzerland)

         "Discovery and design of catalysts for sustainable technologies"

·         Ewa Serwicka-Bahranowska (Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

         "Combustion catalysts based on layered minerals"

·         Deniz Üner (Middle East Technical University, Turkey)

         "Artificial photosynthesis: from molecular scale rationalization to industrial scale catalysis"

 

 

 

 

 

 

 

 

ICCSC & 50 OKK, 2018

 

 

·         Gabriele Centi (University of Messina, Italy)

"Photo- and electro-catalysts and devices to open new paths toward a renewable energy-driven chemistry and energy"

·         Ib Chorkendorff (Technical University of Denmark, Denmark)

"Mass-selected nanoparticles for conversion of sustainable energy"

·         Vicente Cortés Corberán (Institute of Catalysis and Petroleumchemistry, CSIC, Madrid, Spain)

"Aerobic selective oxidation of long chain alkanols at atmospheric pressure"

·        Jerzy Datka (Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, and Jagiellonian University, Kraków, Poland)

"Hierarchical zeolites Y: Catalysts of very high acidity, good mesoporosity and superior activity"

·         Imre Dékány (University of Szeged, Hungary)

"Reactive multifunctional surfaces"

·         Enrique Herrero (Universidad de Alicante, Spain)

"Formic acid oxidation on platinum electrodes: New insights into the mechanism"

·         Hans Joachim Freund (Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Germany)

"Models for heterogeneous catalysts: Complex materials at the atomic level"

·         Jeremy Harvey (Catholic University of Leuven, Belgium)

"Mechanism and kinetics in homogeneous catalysis: A computational viewpoint"

·         Johann Heider (Philipps-University Marburg, Germany)

"Catalytic principles of some unusual microbial metalloenzymes involved in anaerobic degradation pathways"

·         Michael Hunger (University of Stuttgart, Germany)

"Effect of noble metal loading and pore size on the catalytic properties of solid catalysts"

·         Władysław Janusz (Marie Curie Sklodowska University, Lublin, Poland)

"Adsorption of divalent cations at the hydroxyapatite / electrolyte interface"

·         Paweł J. Kulesza (University of Warsaw, Poland)

"Electrocatalytic and photoelectrochemical reduction of carbon dioxide: Toward generation of fuels and utility chemicals"

·        Johannes A. Lercher (Technical University of Munich, Germany, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA, USA)

"Bridging catalysis disciplines: Towards understanding catalysis in tailored environments"

·         Can Li (Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, China)

"Hydrogenation of carbon dioxide: A dark reaction for artificial photosynthesis"

·         Elena Mileva (Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgary)

"Smart complex fluids based on antennary peptide amphiphiles"

·         Reinhard Miller (Max Planck Institute of Colloids Interfaces, Potsdam, Germany)

"Adsorption and dilational rheology of surfactants studied by single drop and bubble profile methods"

·         Svetlana Mintova (Normandy University, Caen, France)

"Progress in nanosized zeolites"

·         Maria Nowakowska (Jagiellonian University, Kraków, Poland)

"Photoactive polymeric and hybrid materials"

·         Leonardo Palmisano (University of Palermo, Italy)

"The role of the TiO2 surface in heterogeneous photocatalysis"

·         Arunas Ramanavicius (Vilnius University, Lithuania)

"Formation of conducting polymers based layered structures and application in sensor design"

·         Joachim Sauer (Humboldt Universität, Berlin, Germany)

"Understanding catalysis by oxides: Theory and experiment in concert"

·         Christian Simon (SINTEF Industry, Oslo, Norway)

"Hybrid organic inorganic nanocarriers for drug delivery"

·         Grażyna Stochel (Jagiellonian University, Kraków, Poland)

"Mechanistic insight into NO // NO2- // redox metal centres interplay and its consequences for cell signalling and enzymes activity"

·         José Luis Toca-Herrera (University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria)

"Soft matter and atomic force microscopy: Just a nice couple"

·         Kohei Uosaki (National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japan)

"Electrochemical surface science and energy conversion"

·         Bert Weckhuysen (Utrecht University, The Netherlands)

"Catalytic hydrogenation of carbon dioxide: Structure sensitivity and mechanistic insights to steer activity and selectivity"

·         Kazimiera Wilk (Wroclaw University of Science and Technology, Poland)

"Multifunctional colloidal nanoparticles for cancer therapy and bioimaging"

·         Maria Ziółek (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)

"Fascinating niobium catalysts"