LI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne - 20-22 Marca 2019.

 

51 OKK rozpocznie się w środę 20 marca o godz. 900 w audytorium Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera w Krakowie. Program 51 OKK obejmie cztery wykłady plenarne, komunikaty ustne, prezentacje flash oral oraz dwie sesje posterowe. Szczególnie mile widziane będą komunikaty ustne wygłaszane przez młodszych pracowników naukowych.

Wykłady plenarne zostaną wygłoszone przez następujące osoby:

  •   David Kubička (University of Chemistry and Technology, Czech Republic)
  •   Agnieszka Ruppert (Politechnika Łódzka, Poland)
  •  Anna Śrębowata (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Poland)
  •  Robert Tuba (Hungarian Research Centre for Natural Sciences, Hungary)
  •  Aleksandra Pacuła (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN, Poland)

 

Swój udział w kolokwium proszę zgłaszać do dnia:

31 stycznia 2019

poprzez wypełnienie i wysłanie załączonej karty uczestnictwa na adres:

nccatal(at)cyf-kr.edu.pl

 

Streszczenia komunikatów i posterów w języku polskim lub angielskim (1-2 strony A4), zredagowanych według szablonów zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu, proszę przesyłać na adres:

 nccatal@cyf-kr.edu.pl

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.