XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne - 15-17 Marca 2017.

 

49 OKK rozpocznie się w środę 15 marca o godz. 900 w audytorium Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera w Krakowie. Program 49 OKK obejmie cztery wykłady plenarne, komunikaty ustne, prezentacje flash oral oraz dwie sesje posterowe. Szczególnie mile widziane będą komunikaty ustne wygłaszane przez młodszych pracowników naukowych.

Wykłady plenarne zostaną wygłoszone przez następujące osoby:

  •   Bogdan Marciniec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Poland)

 „Kataliza metalonieorganiczna - zastosowanie w syntezie związków metaloorganicznych i nanomateriałów”

  • Javier Pérez-Ramírez (Institute for Chemical and Bioengineering, Switzerland)

 "Discovery and design of catalysts for sustainable technologies"

  • Ewa Serwicka-Bahranowska (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera,                                                         Poland)

"Combustion catalysts based on layered minerals" 

  • Deniz Üner (Middle East Technical University, Turkey)

"Artificial photosynthesis: from molecular scale rationalization to industrial scale catalysis"

 

Swój udział w kolokwium proszę zgłaszać do dnia:

31 stycznia 2017

poprzez wypełnienie i wysłanie załączonej karty uczestnictwa na adres:

nccatal(at)cyf-kr.edu.pl

 

Streszczenia komunikatów i posterów w języku polskim lub angielskim (1-2 strony A4), zredagowanych według szablonów zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu, proszę przesyłać na adres:

 nccatal@cyf-kr.edu.pl

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.