LII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne - 18-20 Marca 2020.

 

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na 52. Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, które odbędzie się w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
w Krakowie
w dniach 18-20 marca 2020 roku. W programie przewidziano wykłady plenarne, komunikaty ustne, prezentacje flash oral i sesje posterowe.


Wykłady plenarne zgodzili się wygłosić:

  •   Silvia Bordiga (Universita degli studi di Torino, Włochy) "Characterization of Metal Centers in Zeolites for Partial Oxidation Reactions"
  •  
  •  Maximilian Fleischer (Siemens AG, Corporate Technology, Research for Energy & Electronics, Erlangen, Niemcy) "Sector coupling and chemical storage needs of the energy system of the future"
  •   Piotr Michorczyk (Politechnika Krakowska, Polska) "New catalysts for selective technology of olefins production"
  •  Lucie Obalova (VSB Technical University of Ostrava, Czechy) "Catalytic decomposition of nitrogen oxides"
  •  Annette Trunschke (FHI Berlin, MPG, Niemcy) "Clean Data for Artificial Intelligence - A Key to Discover Hidden Correlations in Oxidation Catalysis" 

 Przewidujemy następujące działy tematyczne komunikatów ustnych i posterów:

1. Kataliza heterogeniczna

2. Kataliza homogeniczna

3. Biokataliza

4. Varia

 

Swój udział w kolokwium proszę zgłaszać do dnia

9 lutego 2020 roku

wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres

nccatal(at)cyf-kr.edu.pl z dopiskiem "52. OKK".

 

Streszczenia komunikatów i posterów w języku polskim lub angielskim (maksymalnie 1 strona A4), zredagowane według szablonu, proszę przesyłać na adres:

 

nccatal(at)cyf-kr.edu.pl

do dnia 9 lutego 2020 r.