LII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne - 18-20 Marca 2020.

 

Szanowni Państwo!

W związku z sytuacją epidemiologiczną i podejmowanymi przez instytucje naukowe działaniami ochronnymi podjęliśmy trudną decyzję o zmianie terminu 52. Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego.

Konferencja, zaplanowana w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w dniach 18-20 marca 2020 roku, odbędzie się w terminie późniejszym.

Wszystkie osoby, które dokonały opłaty konferencyjnej proszę o deklarację, czy proszą o zwrot czy też proszą o zachowanie jej na naszym koncie na poczet 52. OKK, które odbędzie się w późniejszym terminie.

Liczę na Państwa zrozumienie.

 

Z poważaniem,

dr. hab. Dorota Rutkowska-Żbik

wraz z Komitetem Organizacyjnym OKK