LI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne - 20-22 Marca 2019.

 

51 OKK rozpocznie się w środę 20 marca o godz. 900 w audytorium Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera w Krakowie. Program 51 OKK obejmie cztery wykłady plenarne, komunikaty ustne, prezentacje flash oral oraz dwie sesje posterowe. Szczególnie mile widziane będą komunikaty ustne wygłaszane przez młodszych pracowników naukowych.

Wykłady plenarne zostaną wygłoszone przez następujące osoby:

  •   David Kubička (University of Chemistry and Technology, Czech Republic) "Biomass-derived fuels and chemicals by aldol condensation”
  •  
  •  Aleksandra Pacuła (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN, Poland) “Porous carbon materials doped with nitrogen and their composites with transition metals”
  •   Agnieszka Ruppert (Politechnika Łódzka, Poland) “Novel heterogeneous catalysts for the synthesis of platform molecules from lignocellulosic biomass"
  •  Anna Śrębowata (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Poland) "Significance of catalytic hydrogenation in technology and environmental protection”
  •  Robert Tuba (Hungarian Research Centre for Natural Sciences, Hungary) "Isomerization Metathesis - Convenient Synthesis of High Value Chemicals from Renewable Resources and Petrochemical By-products” 

 oraz wykład specjalny przez:

  • Andrzej Jarzębski (Politechnika Śląska, Poland) “Ultra fast synthesis of fine chemicals

 

Swój udział w kolokwium proszę zgłaszać do dnia:

10 lutego 2019

poprzez wypełnienie i wysłanie załączonej karty uczestnictwa na adres:

nccatal(at)cyf-kr.edu.pl

 

Streszczenia komunikatów i posterów w języku polskim lub angielskim (1 strona A4), zredagowanych według szablonów zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu, proszę przesyłać na adres:

 nccatal@cyf-kr.edu.pl

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2019 r.