Na skróty

Przypomnienie hasła

Mikrowaga próżniowa firmy CI

Aparatura: Mikrowaga próżniowa firmy CI

Lokalizacja: laboratorium 015

Informacja ogólna:

Mikrowaga próżniowa firmy CI Precision, Salisbury, Wielka Brytania.

Standardowa naważka analizowanego materiału – 0.1 g, maksymalna naważka 5 g, rozdzielczość 1 μg, maksymalny zakres zmian masy +/- 500 mg.

Służy do pomiaru sorpcji pary wodnej.

Wyposażona w układ próżniowy do odgazowywania próbki, automatyczny układ dozowania pary wodnej i sterowania pomiarem izoterm adsorpcji i desorpcji.

Kontrola temperatury termostatem w zakresie od 5 – 50oC.

Możliwość równoległego pomiaru wilgotnościowych zmian wymiarowych materiału (pęcznienia i skurczu) w komorze podłączonej do układu odgazowywania i dozowania pary wodnej.

Osoba kontaktowa: dr Marcin Strojecki tel. +48 12 6395 119

Zasady dostępu: Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika