earthquake research paper buy an mba college essays on depression do you agree that money can buy happiness essay example of an introduction for a research paper

InterDokMed - ZAJĘCIA DODATKOWE

WARSZTATY

Warsztaty z nauk translacyjnych

Warsztaty językowe 25-26 maja; 15-16 czerwca 2019 r.

Warsztaty z umiejętności miękkichWYKŁADY OBIERALNE z oferty InterDokMed

Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji (18 h) – IKiFP PAN
mgr Grzegorz Migut/ prof. dr hab. Maciej Szaleniec

Biomechanika mózgu (8h) – IFJ PAN
dr Katarzyna Pogoda

Radiopharmaceuticals (4h) – IF PAN
prof. Marcello Leopoldo - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italy

Biokataliza (15) – IKiFP PAN
prof. dr hab. Maciej Szaleniec / dr Maciej Guzik

Mikrobiom i biofilm bakteryjny – ich znaczenie w zdrowiu i chorobie (4h) – WL UJ CM
prof. dr hab. Magdalena Strus (dr hab. T. Gosiewski, prof. J. Marcinkiewicz)WYKŁADY OBIERALNE spoza oferty InterDokMed

Szkoła bólu „Efic Pain School” – 51h – IF PAN

Szkoła Zimowa "Neurobiologia i terapia zaburzeń afektywnych„  - 30h - IF PAN

Techniki badawcze w biomedycynie – 15h – WL UJ CM

Zarys chemii leków – 30h – WCh UJ

Wstęp do proteomiki – 15h –WCh UJ

Termodynamika reakcji chemicznych – 20 h – IKiFP PAN

International Geant4 School – 32h 

Nanotechnology for Health – 30h – WCh UJ

Nanotechnology and Nanotechnology – 30h – WCh UJ

Biologia OUN – 8h – IF PAN

Farmakologia leków OUN – 4h – IF PAN

Luminescence of Lanthanide Ions – 30h – WCh UJ

Magnetism of Lanthanide Ions – 30h – WCh UJ